Instalace solárního systému ve Starém Městě

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 10/2006

Celkový rozpočet:

1 146 500 Kč

Financování:

EU: 859 875 Kč (75%)
Státní rozpočet: 57 325 Kč (5%)
Zlínský kraj: 229 300 Kč (20%)

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na snížení energetické spotřeby Ústavu sociální péče ve Starém Městě a tím přispívá i ke zlepšení stavu ovzduší ve městě a k propagaci obnovitelných zdrojů a zavedení efektivního energetického hospodaření energií. V rámci projektu byla realizována na střechu budovy souprava 20 ks vakuových trubicových kolektorů a do kotelny byly umístěny 2 ks akumulačního zásobníku vč. pohonných jednotek a veškerého příslušenství.

Všeobecný cíl:

Využití podílu obnovitelných zdrojů na snížení energetické spotřeby.

Specifické cíle:

 • Zvýšení podílu využívání energie z obnovitelných zdrojů.
 • Snížení energetické náročnosti objektů.
 • Snížení zátěže životního prostředí.
 • Zahraniční spolupráce a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.
 • Motivace vlastníků a správců budov k využívání energetického potenciálu slunce.
 • Podpora příležitostí pro rozvoj podnikání v oblasti projektování a instalace fotovoltaických panelů s následným vyhodnocením zkušeností.

Výstupy projektu:

Instalace solárního systému pro zajištění ohřevu TUV

Partneři projektu:

Domov dochodcov Nová Bošáca (Slovensko)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 08/2006 předáním hotového díla dodavatelem a spuštěním všech nainstalovaných funkčních systémů.

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Koňaříková
577 043 415
sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap