Instalace solárního systému v Nezdenicích

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 10/2006

Celkový rozpočet:

1 999 880 Kč

Financování:

EU: 1 499 910 Kč (75%)
Státní rozpočet: 99 994 Kč (5%)
Zlínský kraj: 399 976 Kč (20%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z potřeby snížení provozních nákladů na ohřev teplé užitkové vody v areálu Domova důchodců v Nezdenicích. Využití solárního ohřevu teplé užitkové vody je navrhováno energetickým auditem, který byl zpracován v roce 2004. Domov důchodců v Nezdenicích je situován uprostřed obce a instalace solárních systémů bude sloužit jako demonstrační projekt nejen pro klienty a návštěvníky domova, ale také pro obyvatele obce a ostatní občany.

Všeobecný cíl:

Využití podílu obnovitelných zdrojů na snížení energetické spotřeby.

Specifické cíle:

  • Zvýšení podílu využívání energie z obnovitelných zdrojů.
  • Snížení energetické náročnosti objektů.
  • Snížení zátěže životního prostředí.
  • Zahraniční spolupráce a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelných zdrojů.

Výstupy projektu:

Instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV – 2 ks

Partneři projektu:

Domov dochodcov Nová Bošáca (Slovensko)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 08/2006 předáním hotového díla dodavatelem a spuštěním všech nainstalovaných funkčních systémů.

Kontaktní osoba:

Ing. Šárka Koňaříková
577 043 415
sarka.konarikova@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 13.11.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap