Instalace obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické zátěže městského prostředí v Uherském Hradišti

Program:

INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Priorita:

2 - Zachování krajiny a rozvoj cestovního ruchu

Opatření:

2.2 - Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Období realizace:

01/2006 - 10/2006

Celkový rozpočet:

1 999 430 Kč

Financování:

EU: 1 499 572 Kč (75%)
Státní rozpočet: 99 971 Kč (5%)
Zlínský kraj: 399 887 Kč (20%)

Stručný obsah:

Projekt vychází z potřeby snížení energetické náročnosti školského zařízení Střední odborné školy technické v Uherském Hradišti. Součástí projektu je instalace regulace topného systému včetně instalace solárního systému k ohřevu teplé užitkové vody a provedení odvětrání v objektu školní kuchyně. Projekt patří do skupiny projektů v oblasti propagace obnovitelných zdrojů a zavedení efektivního energetického hospodaření ve veřejném sektoru.


Všeobecný cíl:

Zvýšení obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické efektivnosti v Uherském Hradišti.


Specifické cíle:

 • Snížení energetické náročnosti objektů.
 • Snížení zátěže životního prostředí.
 • Zahraniční spolupráce a přenos zkušeností s využitím nových technologií zaměřených na úspory energie a obnovitelné zdroje a vzájemný přenos zkušeností s uplatněním legislativy EU v oblasti energetiky.
 • Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelného zdroje.

Výstupy projektu:

 • Instalovaný solárního zařízení – 20 kw
 • Rekuperační zařízení – 1 ks
 • Regulace kotelny a instalace termoregulačních ventilů

Partneři projektu:

Stredné odborné učiliště stavebné Povážská Bystrica (Slovensko)

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena dne 10/2006.

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap