Inovační vouchery ve Zlínském kraji táhnou

  13.1.2014

ZLÍN – Bylo vyhlášeno Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, v rámci kterého mohou podnikatelé ve Zlínském kraji již potřetí získat inovační voucher v hodnotě 60 až 149 tisíc Kč. „Možnost odevzdání žádostí o inovační voucher bude otevřena v období od 20. 1. do 31. 1. 2014. V letošním roce může opět Zlínský kraj schválit minimálně 44 inovačních voucherů v celkové hodnotě 6,67 mil. korun,“ upřesnil Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

Cílem inovačních voucherů poskytovaných v rámci projektu „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa“ je podpora konkurenceschopnosti podniku. Vouchery umožňují podnikatelům pracovat s prvotřídními výzkumnými a vývojovými centry při vysokých školách na zakázkách v malém objemu financí a přinést tak zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci, zároveň přinášejí inovativní a kreativní myšlenky. Na druhé straně motivují výzkumně vývojové instituce k širší spolupráci s firmami.

V rámci projektu je možné získat specifické služby. Jedná se například o přístup k výzkumnému zařízení a testování vlastností konkrétního produktu či výrobního zařízení, o analýzu vhodnosti použití materiálů či komponentů na konkrétní produkt, o návrh a vytvoření prototypu či funkčního vzorku produktu, o analýzu trhu či marketingovou strategii ve vazbě na inovaci konkrétního produktu.

Přesné podmínky získání inovačního voucheru a další potřebné informace se žadatelé dozvědí na internetových stránkách projektu www.objevtesmer.cz, na nichž se dostanou také k online systému pro zpracování a odevzdání žádostí o inovační voucher v elektronické podobě. Na těchto stránkách jsou rovněž umístěny i prezentace jednotlivých vysokých škol, které nabídly a konzultovaly konkrétní možnosti spolupráce na semináři ve Zlíně dne 8. 1. 2013.

 

O projektu:

Inovační vouchery jsou financovány z Regionálního operačního programu Střední Morava a rozpočtu Zlínského kraje. Na administraci inovačních voucherů spolupracuje Zlínský kraj s Úřadem regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava.

Mezi podnikateli ve Zlínském kraji o ně byl v předchozích letech zaznamenán výrazný zájem. Celkem ve Zlínském kraji zažádalo o inovační voucher 149 firem. Bylo schváleno poskytnutí voucheru 78 firmám v objemu cca 10,6 milionu korun. Vybrané podpořené případy spolupráce s využitím inovačních voucherů lze nalézt na webu www.objevtesmer.cz v sekci „Případové studie“.

 

Na inovačních voucherech spolupracují:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova univerzita v Brně

 

Zpracoval: David Mareček

13. 1. 2014

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.