Inovační vouchery ve Zlínském kraji táhnou

  13.1.2014

ZLÍN – Bylo vyhlášeno Řízení k předkládání žádostí o inovační vouchery, v rámci kterého mohou podnikatelé ve Zlínském kraji již potřetí získat inovační voucher v hodnotě 60 až 149 tisíc Kč. „Možnost odevzdání žádostí o inovační voucher bude otevřena v období od 20. 1. do 31. 1. 2014. V letošním roce může opět Zlínský kraj schválit minimálně 44 inovačních voucherů v celkové hodnotě 6,67 mil. korun,“ upřesnil Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

Cílem inovačních voucherů poskytovaných v rámci projektu „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa“ je podpora konkurenceschopnosti podniku. Vouchery umožňují podnikatelům pracovat s prvotřídními výzkumnými a vývojovými centry při vysokých školách na zakázkách v malém objemu financí a přinést tak zkušenosti a kontakty pro případnou budoucí širší spolupráci, zároveň přinášejí inovativní a kreativní myšlenky. Na druhé straně motivují výzkumně vývojové instituce k širší spolupráci s firmami.

V rámci projektu je možné získat specifické služby. Jedná se například o přístup k výzkumnému zařízení a testování vlastností konkrétního produktu či výrobního zařízení, o analýzu vhodnosti použití materiálů či komponentů na konkrétní produkt, o návrh a vytvoření prototypu či funkčního vzorku produktu, o analýzu trhu či marketingovou strategii ve vazbě na inovaci konkrétního produktu.

Přesné podmínky získání inovačního voucheru a další potřebné informace se žadatelé dozvědí na internetových stránkách projektu www.objevtesmer.cz, na nichž se dostanou také k online systému pro zpracování a odevzdání žádostí o inovační voucher v elektronické podobě. Na těchto stránkách jsou rovněž umístěny i prezentace jednotlivých vysokých škol, které nabídly a konzultovaly konkrétní možnosti spolupráce na semináři ve Zlíně dne 8. 1. 2013.

 

O projektu:

Inovační vouchery jsou financovány z Regionálního operačního programu Střední Morava a rozpočtu Zlínského kraje. Na administraci inovačních voucherů spolupracuje Zlínský kraj s Úřadem regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava.

Mezi podnikateli ve Zlínském kraji o ně byl v předchozích letech zaznamenán výrazný zájem. Celkem ve Zlínském kraji zažádalo o inovační voucher 149 firem. Bylo schváleno poskytnutí voucheru 78 firmám v objemu cca 10,6 milionu korun. Vybrané podpořené případy spolupráce s využitím inovačních voucherů lze nalézt na webu www.objevtesmer.cz v sekci „Případové studie“.

 

Na inovačních voucherech spolupracují:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova univerzita v Brně

 

Zpracoval: David Mareček

13. 1. 2014

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

 • +420 577 043 111
 • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.