Informační materiál pro zahraniční podnikatele - fyzické osoby

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo v rámci projektu v oblasti integrace cizinců "Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky".

 

První část informačního materiálu obsahuje základní informace o právu podnikat, věnuje se živnostenskému zákonu jako základnímu předpisu pro převážnou většinu podnikatelských aktivit právnických i fyzických osob, vymezení živnosti, dělení živností, ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.

Dále vymezuje zahraniční fyzickou osobu, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti těmito osobami, příslušnost živnostenského úřadu k ohlášení živnosti, popř. žádosti o koncesi, zabývá se problematikou ověření předkládaných dokladů, vzniku živnostenského oprávnění a prokazování práva provozovat živnost.

Rovněž jsou zde uvedeny orientační postupy pro ohlášení živnosti, popř. podání žádosti o koncesi zahraniční fyzickou osobou, která je občanem členského státu Evropského unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska, a zahraniční fyzickou osobou, která občanem těchto států není.

Druhá část projektu je věnována soustavě a působnosti živnostenských úřadů, včetně přehledu činností vykonávaných obecní živnostenskými úřady, krajskými živnostenskými úřady, jakož i Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Materiál je umístěn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap