Informace z lokality Vlachovice – Vrbětice

Na této stránce najdete důležité informace a podklady vztahující se k mimořádné události v muničním areálu Vlachovice-Vrbětice. Obsah stránky je průběžně aktualizován.

 

Informace poskytované Policií České republiky o situaci ve
Vlachovicích – Vrběticích naleznete zde.

 

dokumenty ke stažení

.docx Žádost o náhradu věcné škody | tiskopis ke stažení 631,22 kB

Zlínský kraj bude zprostředkovávat nejen žádosti o náhradu věcných škod fyzických osob, ale i právnických osob v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi vyvolanými mimořádnou událostí ve vojenském objektu ve Vrběticích.

Tedy už neplatí, že o úhradu škod, které jdou za státem, se budou právnické osoby se svými žádostmi obracet přímo na stát, ale budou je zasílat, stejně jako fyzické osoby, prostřednictvím Zlínského kraje. Tiskopis pro uplatňování věcných škod je stejný jak pro fyzické, tak pro právnické osoby.

Žádosti o náhradu věcných škod jsou k dispozici na stránkách Zlínského kraje (viz.  Dokumenty ke stažení) nebo přímo u starostů dotčených obcí. Žádosti, které u právnických osob mají ještě přílohy, předají starostovi příslušné obce k potvrzení, že škody popsané v žádosti vznikly v souvislosti s touto mimořádnou událostí. Po potvrzení starostou budou buď prostřednictvím obce, nebo přímo předány, resp. zaslány na Krajský úřad, oddělení zvláštních úkolů.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap