Informace týkající se rozhodnutí Zlínského kraje o udělení podpory

Všichni žadatelé budou informováni písemně o rozhodnutí Zlínského kraje ve věci jejich žádosti do 15 pracovních dnů po rozhodnutí v orgánech kraje.
 
 
Rozhodnutí Zlínského kraje ohledně odmítnutí žádosti nebo neudělení podpory je konečné.
 
 
Žadatelé, kterým byla schválena žádost o poskytnutí podpory, budou ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů po informování o úspěšnosti žadatelů vyzváni k součinnosti při přípravě Smlouvy o poskytnutí podpory a k doručení dokladů, které je žadatel povinen doručit před podpisem Smlouvy.

Žadatel je v případě rozhodnutí o poskytnutí podpory před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory povinen na požádání poskytovatele vyplnit a předat poskytovateli podpory formulář týkající se podpory dle prováděcího předpisu k zákonu č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, ve formě a lhůtě, kterou poskytovatel určí.

Seznam příjemců podpory (včetně náhradníků) bude zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje a v dalších vhodných médiích - nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu usnesení RZK o výběru konkrétních žadatelů. Smlouva musí být předložena žadateli k podpisu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy žadatel splní všechny podmínky nutné k možnému uzavření Smlouvy.

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap