Informace pro obce a poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí podat projekt do výzvy č. 101 pod specifickým cílem SC 6.1 REACT-EU

Informace pro obce a poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí podat projekt do výzvy č. 101 pod specifickým cílem SC 6.1 REACT-EU

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 101. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

Druh výzvy: průběžná

Příjem žádostí: 31. 5. 2021 - 3. 2. 2022

Typ podporovaných operací:

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Indikátory:

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

3 23 00 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

K žádosti o podporu musí žadatel předložit povinné přílohy, mezi kterými je mj. souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025 a pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

V této souvislosti upozorňujeme žadatele, kteří chtějí svůj projekt podat do této výzvy, na nutnost dodržení postupů Zlínského kraje, které jsou definovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 a to především pro zjištění souladu se Střednědobým plánem, pokud by se mělo jednat o nové sociální služby či navýšení kapacit.

Pro usnadnění celého procesu nás prosím, co nejdříve kontaktujte. Je možné zaslat na e-mail e.gazdosova@kr-zlinsky.cz, popis co má být obsahem projektu, který chcete do této výzvy předkládat. Jedná se o informace, které druhy sociálních služeb a jejich kapacity chcete projektem řešit, abychom předešli problémům a to vzhledem nutnosti předložení pověření ke službě obecného hospodářského zájmu ve vazbě na investiční zaměření výzvy.

aktualizováno: 25.6.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap