Informace pro lékárny - likvidace léčiv

V souvislosti s metodickým pokynem Ministerstva financí k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl vydán dne 9.11.2017, dochází ke změnám v postupu při poskytování náhrad nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním nepoužitelných léčiv a s jejich likvidací. V příloze níže je uveden vzor Žádosti o náhradu nákladů a s ohledem na podmínky stanovené metodickým pokynem je nutno od 1.1.2018 dodržet následující postup:

 • Lze žádat o náhradu pouze těch nákladů, které již byly lékárnou (poskytovatelem zdravotních služeb) uhrazeny.

 • K žádosti o náhradu nákladů je nutno přiložit originály faktur, které musí prokazovat jejich výši. Je nezbytné, aby z faktury bylo zjistitelné, že se jedná o fakturu za likvidaci léčiv vrácených občany (např. podle na faktuře uvedeného katalogového čísla odpadu) a množství likvidovaných léčiv v kilogramech. Evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu již není nutno dokládat.

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který je plátcem DPH, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud může zcela nebo z části uplatnit odpočet DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel, který není plátcem DPH, má nárok na úhradu nákladů včetně DPH.

 • Krajský úřad Zlínského kraje bude žádosti o náhradu nákladů předkládat Ministerstvu financí souhrnně za jednotlivá čtvrtletí. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že součástí žádosti zaslané krajským úřadem je podle nového metodického pokynu také údaj o období, za které náklady poskytovateli zdravotních služeb vznikly. V zájmu předejití případným problémům prosíme poskytovatele o podávání žádostí následovně:

  • Za I. čtvrtletí do 31.3.

  • Za II. čtvrtletí do 30.6.

  • Za III. čtvrtletí do 30.9.

  • Za IV. čtvrtletí do 31.12

Současně prosíme, aby jednotlivé žádosti věcně s daným obdobím souvisely.

 • Žádosti o náhradu nákladů společně s přiloženými fakturami lze zasílat na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, tř. T.Bati 21, Zlín.  

 

Formulář žádosti

.docx Žádost o dotaci - vzor 16,79 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap