Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2022

1. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů 2017 – 2021

.pdf 1_2022 26,1 kB

2. Příslušnost úřadu k vyřízení konkrétních podání týkajících se odstranění/dodatečného povolení stavby

.pdf 2_2022 270,18 kB

3. Provozování zdravotnických zařízení – majetkové vztahy

.pdf 3_2022 195,16 kB

4. Závazné stanovisko č. j. KUZL 80288/2021

.pdf 4_2022 194,55 kB
.pdf 4_2022_příloha 227,24 kB

5. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 13.12.2021

.pdf 5_2022 193,77 kB
.pdf 5_2022_příloha 1185,2 kB

6. Dokumenty k řešení situace uvedené v § 93 zákona o sociálních službách

.pdf 6_2022 443,22 kB

7. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek

.pdf 7_2022 29,82 kB
.pdf 7_2022_příloha 428,48 kB

8. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v letech 2019 – 2021

.pdf 8_2022 198,19 kB

9. Účastenství ve společném územním a stavebním řízení

.pdf 9_2022 267,39 kB

10. Dopravní model silničního napojení Zlínské aglomerace. Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné dopravy

.pdf 10_2022 284,92 kB
.rar 10_2022_příloha 1 3656,04 kB
.pdf 10_2022_příloha 2 109,37 kB

11. Výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny – prodej a distribuce čmeláků

.pdf 11_2022 197,86 kB
.pdf 11_2022_příloha 258,21 kB

12. Asistovaný návrat motýlů do přírody

.pdf 12_2022 358,89 kB

13. Přestupek neoprávněného poskytování služby psychoterapie

.pdf 13_2022 196,32 kB

14. Návštěvnost elektronické úřední desky v roce 2021

.pdf 14_2022 194,12 kB

15. Rozhodnutí vydaná podle § 4a odst. 1 liniového zákona

.pdf 15_2022 268,3 kB

16. Generel dopravy Zlínského kraje

.pdf 16-2022 386,35 kB

17. Jednací řízení bez uveřejnění 2/2019 – 2/2022

.pdf 17-2022 288,13 kB

18. Pokuty podle zákona č. 20/1987 Sb. - archeologické nálezy

.pdf 18-2022 271,67 kB

19. Tisk č. 0046-22Z - 9. ZZK 28.2.2022

.pdf 19-2022 266,69 kB
.pdf návrh ZZK 199,62 kB
.pdf P01 Podrobná důvodová zpráva 444,07 kB
.pdf P02 Popis změny 103 v části kanalizace Komňa 806,01 kB

20. Činnost rybářské stráže

.pdf 20-2022 286,83 kB

21. Stavební úřad – přezkumné řízení

.pdf 21-2022 193,78 kB
.pdf Příloha 397,95 kB

22. Vlakové spoje – kontroly, sankce, vyplacené náhrady, zrušené spoje

.pdf 22-2022 470,12 kB

23. Rozhodnutí vydaná ve věci šetření státního občanství konkrétní osoby

.pdf 23-2022 175,48 kB

24. Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kv Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

.pdf 24-2022 220,58 kB
.pdf 24-2022_doprovodní informace 181,88 kB

25. Stavební úřad – prověřování podnětu k přezkumnému řízení

.pdf 25-2022 462,96 kB

26. Dozor nad reklamou – správní řízení v posledních pěti letech

.pdf 26-2022 194,85 kB

27. Dotace poskytnuté osobě hospodařící na lesních pozemcích pozemcích v k. ú. Šanov

.pdf 27-2022 195,33 kB

28. Přijímání klientů do Domova pro seniory v Loučce

.pdf 28-2022 273,62 kB

29. Rozhodnutí o přiznaných dotacích – hospodaření na lesních pozemních v k. ú. Šanov

.pdf 29-2022 194,6 kB
.pdf příloha 1635,82 kB

30. Náhrady škod v souvislosti s mimořádnými událostmi ve Vrběticích

.pdf 30-2022 277,26 kB

31. Vyřízení konkrétního odvolacího řízení

.pdf 31-2022 272,02 kB

32. Prostory užívané krajským úřadem, jejich obsazenost, zajištění úklidu

.pdf 32-2022 445,3 kB
.pdf Tabulka_ZK 424,1 kB

33. Poskytování péče v oboru ortodoncie

.pdf 33-2022 276,95 kB
.pdf Příloha 435,36 kB

34. Přezkum rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2017 – 2021

.pdf 34-2022 269,37 kB
.pdf Příloha 1 319,48 kB
.pdf Příloha 2 322,91 kB

35. Předložení podání obcí Komňa v souvislosti s výstavbou Energetického centra

.pdf 35-2022 272,29 kB

36. Správní řízení – obor plastická chirurgie

.pdf 36-2022 187,29 kB

37. Výdaje Zlínského kraje na provoz příspěvkových organizací a obchodních společnosti v roce 2020 a 2021

.pdf 37-2022 255,38 kB
.pdf Příloha 1a 153,92 kB
.pdf Příloha 1b 154,63 kB
.pdf Příloha 2 118,6 kB

38. Provozovatelé spadající do režimu zákona o prevenci závažných havárií

.pdf 38-2022 269,53 kB
.pdf Příloha 198,69 kB

39. Vyúčtování dotace pro SDH Vlachova Lhota za rok 2021

.pdf 39-2022 204,37 kB
.pdf Příloha 1829,36 kB

40. Finanční podpora zemědělských organizací v letech 2017 – 2021

.pdf 40-2022 217,26 kB

41. Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu ke konkrétnímu odvolání

.pdf 41-2022 189,89 kB

42. Úprava provozu na silnici č. I/58

.pdf 42-2022 269,58 kB

43. Opatření proti nečinnosti v konkrétní věci

.pdf 43-2022 278,76 kB

44. Kopie rozhodnutí odboru ŽPZE

.pdf 44-2022 278,33 kB
.pdf Příloha 398,07 kB

45. Účastenství v konkrétním řízení odboru ÚP

.pdf 45-2022 278,14 kB

46. Analýza pojistných smluv

.pdf 46-2022 274,04 kB

47. Vzdělávací akce v oblasti pracovního práva

.pdf 47-2022 268,73 kB
.pdf Příloha 171,1 kB

48. Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu ke konkrétnímu odvolání

.pdf 48-2022 182,44 kB

49. Údržba silničních příkop a propustků u komunikace II/481 ve Velkých Karlovicích, část Jezerné

.pdf 49-2022 269,07 kB

50. Nahlížení do základního registru obyvatel

.pdf 50-2022 195,58 kB

51. Smlouvy s VŠ o odborné praxi studentů v letech 2017 – 2022

.pdf 51-2022 280,84 kB

52. Zápisy z jednání Výboru pro územní plánování, životní prostředí, zemědělství a venkov Zastupitelstva Zlínského kraje

.pdf 52-2022 194,43 kB
.pdf příloha 1_VUPZPZE_zapis_2_2_2021 767,28 kB
.pdf příloha 2_VUPZPZE_zapis_6_4_2021 475,29 kB
.pdf příloha 3_VUPZPZE_zapis_8_6_2021 846,75 kB
.pdf příloha 4_VUPZPZE_zapis_31_8_2021 467,66 kB
.pdf příloha 5_VUPZPZE_zapis_19_10_2021 548,97 kB
.pdf příloha 6_VUPZPZE_zapis_15_2_2022 522,3 kB
.pdf příloha 7_VUPZPZE_zapis_19_4_2022 537,9 kB
.pdf příloha 8_VUPZPZE_zapis_14_6_2022 568,45 kB

53. Podklady pro 12. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje

.pdf 53-2022 183,45 kB

54. Důvody nahlížení do katastru nemovitostí v konkrétní záležitosti

.pdf 54-2022 268 kB

55. Sportovní kluby Zlín, z.s., Tenisový klub Zlín, z.s. – dotace poskytnuté v letech 2019 – 2021

.pdf 55-2022 198,07 kB

56. Pojem „disciplinovaný řidič“

.pdf 56-2022 273,21 kB

57. Informace z konkrétního spisu Odboru právního a KŽÚ

.pdf 57-2022 189,77 kB

58. Poskytnutí konkrétního dokumentu Odboru právního a KŽÚ

.pdf 58-2022 189,39 kB

59. Správní řízení vedená podle zákona o regulaci reklamy a zákona o ochraně spotřebitele (reklama na sociálních sítích)

.pdf 59-2022 283,15 kB

60. Dokumenty EIA – Stavba zimoviště pro ovce v obci Vidče

.pdf 60-2022 402,37 kB
.pdf Příloha 359,55 kB

61. Usnesení odboru dopravy o postoupení podání

.pdf 61-2022 376,45 kB
.pdf příloha 1 291,35 kB
.pdf příloha 2 292,57 kB

62. Sbor dobrovolných hasičů Vlachova Lhota – žádost o dotaci

.pdf 62-2022 204,51 kB
.pdf Příloha_Žádost o dotaci 437,75 kB

63. Ubytování Ukrajinců v kraji, nastavení klimatizace v budově KÚ

.pdf 63-2022 224,6 kB

64. Kopie doručenky

.pdf 64-2022 189,75 kB

65. Žádost společnosti VIAPONT, s.r.o. (Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták)

.pdf 65-2022 192,37 kB

66. Dotace pro ONENESS, o.p.s. a SEMANE NORD s.r.o.

.pdf 66-2022 291,53 kB

67. Vybírání místního poplatku v konkrétní obci

.pdf 67-2022 191,66 kB

68. Dotace pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vlachova Lhota

.pdf 68-2022 280,06 kB

69. Chov papoušků v Napajedlích

.pdf 69-2022 288,14 kB

70. Obchvat města Bystřice pod Hostýnem

.pdf 70-2022 203,59 kB

71. Kapacita výroby fy AZ Beton s.r.o.

.pdf 71-2022 306,91 kB
.pdf Příloha 1 285,14 kB
.pdf Příloha 2 364,09 kB
.pdf Příloha 3 395,12 kB

72. Dokumenty ze spisu odboru ÚP

.pdf 72-2022 286,92 kB
.pdf Příloha 1 129,78 kB
.pdf Příloha 2 191,74 kB

73. Smlouvy s poskytovali zdravotních služeb (zajištění zubní pohotovosti) od roku 2019

.pdf 73-2022 204,16 kB

74. Pokuty uložené podle § 14 zákona o státní památkové péči

.pdf 74_2022 204,68 kB
.pdf Příloha 1 369,75 kB

75. Dokument KÚZK k umístění stavby „Odkanalizování obce Míškovice“

.pdf 75_2022 201,51 kB
.pdf Příloha 144,53 kB

76. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

.pdf 76-2022 283,86 kB
.pdf Příloha 1 350,48 kB
.pdf Příloha 2 286,13 kB
.pdf Příloha 3 290,32 kB
.pdf Příloha 4 209,46 kB
.pdf Příloha 5 453,29 kB
.pdf Příloha 6 146,6 kB

77. Povolení kácení stromů v obci Kostelec u Holešova

.pdf 77-2022 205,44 kB
.pdf Příloha 1 304,1 kB
.pdf Příloha 2 313,02 kB

78. Sportovní kluby Zlín, z. s. a Tenisový klub Zlín, z. s. – dotace poskytnuté v roce 2022

.pdf 78_2022 205,66 kB

79. Rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství

.pdf 79_2022 200,57 kB
.pdf Příloha 260,36 kB

80. Pěstounská péče

.pdf 80_2022 226,59 kB

81. Pomoc Ukrajině. Dodávky energií. Členství v organizacích

.pdf 81_2022 318,26 kB

82. Smlouvy o výkupu pozemků pro stavbu nové nemocnice

.pdf 82_2022 190,97 kB

83. Žádost obce o změnu povolení provozu plynové kotelny

.pdf 83-2022 202,03 kB
.pdf Příloha 121,61 kB

84. Žádosti o informace vyřizované v roce 2021

.pdf 84_2022 598,75 kB

85. Vybavení středních škol nábytkem

.pdf 85_2022 455,1 kB

86. Stipendia pro vysokoškoláky

.pdf 86_2022 206,1 kB
.pdf Stipendijni-program-pro-zdravotnicke-obory-program 1000,97 kB

87. Dodávky energií pro nemocnice

.pdf 87_2022 457,1 kB
.xlsx Příloha 19,95 kB

88. Zápis o přezkumu hospodaření obce Kostelec u Holešova v roce 2022

.pdf 88_2022 282,57 kB
.pdf Příloha 864,22 kB

89. Podnět obce Kostelec u Holešova na zahájení přezkumu

.pdf 89_2022 454,1 kB
.pdf Příloha 1 368,83 kB
.pdf Příloha 2 354,31 kB
.pdf Příloha 3 203,65 kB

90. Podnět úředníka na snížení byrokracie

.pdf 90_2022 276,84 kB

91. Údaje z konkrétního spisu PŽÚ

.pdf 91_2022 209,78 kB

92. Kotlíkové dotace 2022

.pdf 92_2022 278,86 kB

93. Zvýšení kybernetické bezpečnosti v příspěvkových organizacích Zlínského kraje

.pdf 93_2022 436,89 kB

94. Kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí I. stupně v letech 2020 až 2022

.pdf 94_2022 616,9 kB

95. Sankce uložené dopravcům od 15.12.2019 – vlakové spoje

.pdf 95_2022 302,54 kB
aktualizováno: 17.1.2023

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap