Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2022

1. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů 2017 – 2021

.pdf 1_2022 26,1 kB

2. Příslušnost úřadu k vyřízení konkrétních podání týkajících se odstranění/dodatečného povolení stavby

.pdf 2_2022 270,18 kB

3. Provozování zdravotnických zařízení – majetkové vztahy

.pdf 3_2022 195,16 kB

4. Závazné stanovisko č. j. KUZL 80288/2021

.pdf 4_2022 194,55 kB
.pdf 4_2022_příloha 227,24 kB

5. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 13.12.2021

.pdf 5_2022 193,77 kB
.pdf 5_2022_příloha 1185,2 kB

6. Dokumenty k řešení situace uvedené v § 93 zákona o sociálních službách

.pdf 6_2022 443,22 kB

7. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek

.pdf 7_2022 29,82 kB
.pdf 7_2022_příloha 428,48 kB

8. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v letech 2019 – 2021

.pdf 8_2022 198,19 kB

9. Účastenství ve společném územním a stavebním řízení

.pdf 9_2022 267,39 kB

10. Dopravní model silničního napojení Zlínské aglomerace. Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné dopravy

.pdf 10_2022 284,92 kB
.rar 10_2022_příloha 1 3656,04 kB
.pdf 10_2022_příloha 2 109,37 kB

11. Výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny – prodej a distribuce čmeláků

.pdf 11_2022 197,86 kB
.pdf 11_2022_příloha 258,21 kB

12. Asistovaný návrat motýlů do přírody

.pdf 12_2022 358,89 kB

13. Přestupek neoprávněného poskytování služby psychoterapie

.pdf 13_2022 196,32 kB

14. Návštěvnost elektronické úřední desky v roce 2021

.pdf 14_2022 194,12 kB

15. Rozhodnutí vydaná podle § 4a odst. 1 liniového zákona

.pdf 15_2022 268,3 kB

16. Generel dopravy Zlínského kraje

.pdf 16-2022 386,35 kB

17. Jednací řízení bez uveřejnění 2/2019 – 2/2022

.pdf 17-2022 288,13 kB

18. Pokuty podle zákona č. 20/1987 Sb. - archeologické nálezy

.pdf 18-2022 271,67 kB

19. Tisk č. 0046-22Z - 9. ZZK 28.2.2022

.pdf 19-2022 266,69 kB
.pdf návrh ZZK 199,62 kB
.pdf P01 Podrobná důvodová zpráva 444,07 kB
.pdf P02 Popis změny 103 v části kanalizace Komňa 806,01 kB

20. Činnost rybářské stráže

.pdf 20-2022 286,83 kB

21. Stavební úřad – přezkumné řízení

.pdf 21-2022 193,78 kB
.pdf Příloha 397,95 kB

22. Vlakové spoje – kontroly, sankce, vyplacené náhrady, zrušené spoje

.pdf 22-2022 470,12 kB

23. Rozhodnutí vydaná ve věci šetření státního občanství konkrétní osoby

.pdf 23-2022 175,48 kB

24. Územní studie prověření elektrického vedení ZVN 400 kv Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

.pdf 24-2022 220,58 kB
.pdf 24-2022_doprovodní informace 181,88 kB

25. Stavební úřad – prověřování podnětu k přezkumnému řízení

.pdf 25-2022 462,96 kB

26. Dozor nad reklamou – správní řízení v posledních pěti letech

.pdf 26-2022 194,85 kB

27. Dotace poskytnuté osobě hospodařící na lesních pozemcích pozemcích v k. ú. Šanov

.pdf 27-2022 195,33 kB

28. Přijímání klientů do Domova pro seniory v Loučce

.pdf 28-2022 273,62 kB

29. Rozhodnutí o přiznaných dotacích – hospodaření na lesních pozemních v k. ú. Šanov

.pdf 29-2022 194,6 kB
.pdf příloha 1635,82 kB

30. Náhrady škod v souvislosti s mimořádnými událostmi ve Vrběticích

.pdf 30-2022 277,26 kB

31. Vyřízení konkrétního odvolacího řízení

.pdf 31-2022 272,02 kB

32. Prostory užívané krajským úřadem, jejich obsazenost, zajištění úklidu

.pdf 32-2022 445,3 kB
.pdf Tabulka_ZK 424,1 kB

33. Poskytování péče v oboru ortodoncie

.pdf 33-2022 276,95 kB
.pdf Příloha 435,36 kB

34. Přezkum rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2017 – 2021

.pdf 34-2022 269,37 kB
.pdf Příloha 1 319,48 kB
.pdf Příloha 2 322,91 kB

35. Předložení podání obcí Komňa v souvislosti s výstavbou Energetického centra

.pdf 35-2022 272,29 kB

36. Správní řízení – obor plastická chirurgie

.pdf 36-2022 187,29 kB

37. Výdaje Zlínského kraje na provoz příspěvkových organizací a obchodních společnosti v roce 2020 a 2021

.pdf 37-2022 255,38 kB
.pdf Příloha 1a 153,92 kB
.pdf Příloha 1b 154,63 kB
.pdf Příloha 2 118,6 kB

38. Provozovatelé spadající do režimu zákona o prevenci závažných havárií

.pdf 38-2022 269,53 kB
.pdf Příloha 198,69 kB

39. Vyúčtování dotace pro SDH Vlachova Lhota za rok 2021

.pdf 39-2022 204,37 kB
.pdf Příloha 1829,36 kB

40. Finanční podpora zemědělských organizací v letech 2017 – 2021

.pdf 40-2022 217,26 kB

41. Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního řádu ke konkrétnímu odvolání

.pdf 41-2022 189,89 kB

42. Úprava provozu na silnici č. I/58

.pdf 42-2022 269,58 kB

43. Opatření proti nečinnosti v konkrétní věci

.pdf 43-2022 278,76 kB

44. Kopie rozhodnutí odboru ŽPZE

.pdf 44-2022 278,33 kB
.pdf Příloha 398,07 kB

45. Účastenství v konkrétním řízení odboru ÚP

.pdf 45-2022 278,14 kB

46. Analýza pojistných smluv

.pdf 46-2022 274,04 kB
aktualizováno: 13.6.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap