Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2021

1. Opatření obecné povahy – Záplavové území Moravy

.pdf 001-2021 286,97 kB
.pdf 001-2021_příloha 265,69 kB

2.Připomínky uplatněné Zlínským krajem v roce 2020 k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

.pdf 002-2021 279,84 kB
.pdf 002-2021_příloha 208,18 kB

3. Přezkumná řízení územního opatření o stavební uzávěře

.pdf 003-2021 353,38 kB
.pdf 003-2021_příloha 1 1190,43 kB
.pdf 003-2021_příloha 2 3814,64 kB
.pdf 003-2021_příloha 3 412,69 kB

4. Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje. Připomínkování vládních návrhů zákonů

.pdf 004-2021 412,04 kB

5. Náhradní rodinná péče v roce 2020

.pdf 005-2021 326 kB

6. Dokument odboru životního prostředí a zemědělství

.pdf 006-2021 214,61 kB
.pdf 006-2021_příloha 115,68 kB

7. Pokuty udělené v roce 2020 podle zákona č. 20/1987 Sb.

.pdf 007-2021 294,1 kB
.pdf 007-2021_příloha 336,53 kB

8. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek

.pdf 008-2021 39,65 kB
.pdf 008-2021_příloha 422,58 kB

9. Seznam uvolněných členů ZZK a RZK

.pdf 009-2021 206,19 kB

10. Dotace pro holding Agrofert

.pdf 010-2021 286,55 kB

11. Výjimky pro stavby u řeky Bečvy mezi městem Zubří a obcí Zašová (podle zákona č. 114/1992 Sb.)

.pdf 011-2021 292,09 kB

12. Rozhodnutí o povolení zřízení a provozování konkrétních reklamních zařízení

.pdf 012-2021 289,06 kB

13. Nařízení obce o určení místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení

.pdf 013-2021 209,39 kB

14. (1. část) Organizace zřízené a založené Zlínským krajem. Veřejné zakázky v roce 2020.

.pdf 014-2021 305,41 kB
.pdf Příloha 1_a 496,76 kB
.pdf Příloha 1_b 441,58 kB
.pdf Příloha 2 452,02 kB
.pdf Příloha 3 313,8 kB

14. (2. část) Struktura povinného subjektu, počet zaměstnanců, nadřízené orgány

.pdf Příloha 4 437,46 kB
.pdf Příloha 5 83,75 kB

15. Přestupky projednávané podle zákona č. 56/2001 Sb. v letech 2019 a 2020

.pdf 015-2021 350,14 kB

16. Žádost o udělení výjimky podle vodního zákona

.pdf 016-2021 203,76 kB

17. Přestupky projednávané podle tiskového zákona

.pdf 017-2021 216,62 kB

18. Rozvoj KNTB, a.s., dokumenty k projektu výstavby nové nemocnice ve Zlíně

.pdf 018-2021 331,17 kB
.rar Přílohy 4854,09 kB

19. Odměny 2020 (hejtman, náměstci, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana)

.pdf 019-2021 280,4 kB
.pdf 019-2021_příloha 414,82 kB

20. Finanční kontroly

.pdf 020-2021 177,23 kB

21. Vlaková doprava 2020 – provedené kontroly, zjištěné závady, uložené sankce, vyplacené náhrady

.pdf 021-2021 200,77 kB

22. Šetření Veřejného ochránce práv ve vztahu k činnosti KÚZK

.pdf 022-2021 324,25 kB
.pdf Příloha 1 2433,57 kB
.pdf Příloha 2 356,14 kB
.pdf Příloha 3 1204,72 kB
.pdf Příloha 4 1504,57 kB
.pdf Příloha 5 1216,93 kB

23. Odběr podzemní vody

.pdf 023-2021 309,62 kB
.pdf Příloha 1 438,22 kB
.pdf Příloha 2 411,29 kB
.pdf Příloha 3 425,06 kB

24. Udělené výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (ladoňka karpatská)

.pdf 024-2021 208,34 kB

25. Žádosti o nostrifikaci podané držiteli některé z forem mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

.pdf 025-2021 293,32 kB

26. Nabytí právní moci konkrétních rozhodnutí

.pdf 026-2021 284,05 kB

27. Žádost o udělení výjimky podle § 23a odst. 8 vodního zákona

.pdf 027-2021 204,13 kB

28. Rozhodnutí vydaná v konkrétním přezkumném řízení

.pdf 028-2021 295,7 kB
.pdf 028-2021_příloha 1 456,66 kB
.pdf 028-2021_příloha 2 428,33 kB
.pdf 028-2021_příloha 3 323,14 kB

29. Kotlíkové dotace

.pdf 029-2021 276,28 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap