Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2021

1. Opatření obecné povahy – Záplavové území Moravy

.pdf 001-2021 286,97 kB
.pdf 001-2021_příloha 265,69 kB

2. Připomínky uplatněné Zl. krajem v roce 2020 k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

.pdf 002-2021 279,84 kB
.pdf 002-2021_příloha 208,18 kB

3. Přezkumná řízení územního opatření o stavební uzávěře

.pdf 003-2021 353,38 kB
.pdf 003-2021_příloha 1 1190,43 kB
.pdf 003-2021_příloha 2 3814,64 kB
.pdf 003-2021_příloha 3 412,69 kB

4. Zákonodárná iniciativa Zlínského kraje. Připomínkování vládních návrhů zákonů

.pdf 004-2021 412,04 kB

5. Náhradní rodinná péče v roce 2020

.pdf 005-2021 326 kB

6. Dokument odboru životního prostředí a zemědělství

.pdf 006-2021 214,61 kB
.pdf 006-2021_příloha 115,68 kB

7. Pokuty udělené v roce 2020 podle zákona č. 20/1987 Sb.

.pdf 007-2021 294,1 kB
.pdf 007-2021_příloha 336,53 kB

8. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek

.pdf 008-2021 39,65 kB
.pdf 008-2021_příloha 422,58 kB

9. Seznam uvolněných členů ZZK a RZK

.pdf 009-2021 206,19 kB

10. Dotace pro holding Agrofert

.pdf 010-2021 286,55 kB

11. Výjimky pro stavby u řeky Bečvy mezi městem Zubří a obcí Zašová (podle zákona č. 114/1992 Sb.)

.pdf 011-2021 292,09 kB

12. Rozhodnutí o povolení zřízení a provozování konkrétních reklamních zařízení

.pdf 012-2021 289,06 kB

13. Nařízení obce o určení místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení

.pdf 013-2021 209,39 kB

14. (1. část) Organizace zřízené a založené Zlínským krajem. Veřejné zakázky v roce 2020.

.pdf 014-2021 305,41 kB
.pdf Příloha 1_a 496,76 kB
.pdf Příloha 1_b 441,58 kB
.pdf Příloha 2 452,02 kB
.pdf Příloha 3 313,8 kB

14. (2. část) Struktura povinného subjektu, počet zaměstnanců, nadřízené orgány

.pdf Příloha 4 437,46 kB
.pdf Příloha 5 83,75 kB

15. Přestupky projednávané podle zákona č. 56/2001 Sb. v letech 2019 a 2020

.pdf 015-2021 350,14 kB

16. Žádost o udělení výjimky podle vodního zákona

.pdf 016-2021 203,76 kB

17. Přestupky projednávané podle tiskového zákona

.pdf 017-2021 216,62 kB

18. Rozvoj KNTB, a.s., dokumenty k projektu výstavby nové nemocnice ve Zlíně

.pdf 018-2021 331,17 kB
.rar Přílohy 4854,09 kB

19. Odměny 2020 (hejtman, náměstci, vedoucí Odboru Kancelář hejtmana)

.pdf 019-2021 280,4 kB
.pdf 019-2021_příloha 414,82 kB

20. Finanční kontroly

.pdf 020-2021 177,23 kB

21. Vlaková doprava 2020 – provedené kontroly, zjištěné závady, uložené sankce, vyplacené náhrady

.pdf 021-2021 200,77 kB

22. Šetření Veřejného ochránce práv ve vztahu k činnosti KÚZK

.pdf 022-2021 324,25 kB
.pdf Příloha 1 2433,57 kB
.pdf Příloha 2 356,14 kB
.pdf Příloha 3 1204,72 kB
.pdf Příloha 4 1504,57 kB
.pdf Příloha 5 1216,93 kB

23. Odběr podzemní vody

.pdf 023-2021 309,62 kB
.pdf Příloha 1 438,22 kB
.pdf Příloha 2 411,29 kB
.pdf Příloha 3 425,06 kB

24. Udělené výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (ladoňka karpatská)

.pdf 024-2021 208,34 kB

25. Žádosti o nostrifikaci podané držiteli některé z forem mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

.pdf 025-2021 293,32 kB

26. Nabytí právní moci konkrétních rozhodnutí

.pdf 026-2021 284,05 kB

27. Žádost o udělení výjimky podle § 23a odst. 8 vodního zákona

.pdf 027-2021 204,13 kB

28. Rozhodnutí vydaná v konkrétním přezkumném řízení

.pdf 028-2021 295,7 kB
.pdf 028-2021_příloha 1 456,66 kB
.pdf 028-2021_příloha 2 428,33 kB
.pdf 028-2021_příloha 3 323,14 kB

29. Kotlíkové dotace

.pdf 029-2021 276,28 kB

30. Výsledky hlasování Zastupitelstva Zlínského kraje ve volebním období 2016 – 2020

.pdf 030-2021 451,79 kB
.zip Vysledky_hlasovani_2016_2020 10339,69 kB

31. Vyvlastňovací řízení ve vztahu k projektům kraje

.pdf 031-2021 207,46 kB

32. Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

.pdf 032-2021 218,52 kB

33. Informace ke konkrétnímu stavebnímu řízení

.pdf 033-2021_část_1 284,22 kB
.pdf 033-2021_část_2 279,43 kB

34. Výsledky auditu k postupu vedení kraje v letech 2016 – 2020 v souvislosti s přípravou výstavby nové krajské nemocnice

.pdf 034-2021 184,97 kB

35. Testování dětí ve školách

.pdf 035-2021 201,42 kB

36. Záměr nového el. vedení 400 kV Otrokovice – hranice ČR/SK ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Zlínského kraje

.pdf 036-2021 289,42 kB

37. Splnění podmínek konkrétního rozhodnutí KÚZK

.pdf 037-2021 281,01 kB

38. Investiční plány na rok 2021, dokončované investiční projekty

.pdf 038-2021 208,33 kB

39. Podmínky pro konání veřejné sbírky

.pdf 039-2021 206,18 kB

40. Zvukový záznam s veřejného projednání záměru „Zařízení pro energ. využívání odpadu – ZEVO Vsetín“

.pdf 040-2021 205,91 kB

41. Výjimky povolené podle § 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. – silnice I/57, hraniční přechod Brumov-Bylnice – Horné Srnie

.pdf 041-2021 313,92 kB

42. Účastenství konkrétní osoby ve vymezeném stavebním řízení

.pdf 042-2021 206,09 kB

43. Datum předání stížnosti povinným subjektem

.pdf 043-2021 205,8 kB

44. Správní řízení vedená od roku 2018 podle zákona o regulaci reklamy (počáteční a pokračovací kojenecká výživa)

.pdf 044-2021 205,17 kB

45. Informace ke konkrétnímu správnímu řízení – Odbor dopravy a silničního hospodářství

.pdf 045-2021 382,07 kB

46. Informace ke konkrétnímu správnímu řízení – Odbor územního plánování a stavebního řádu

.pdf 046-2021 367,43 kB

47. Termín vyřízení konkrétního odvolání – Odbor územního plánování a stavebního řádu

.pdf 047-2021 285,75 kB

48. Dotace poskytnuté v letech 2018 až 2020 – zemědělství, životní prostředí, rozvoj venkova

.pdf 048-2021 280,81 kB
.pdf 048-2021_příloha 566,44 kB

49. Příspěvkové organizace Zlínského kraje, včetně kontaktních údajů

.pdf 049-2021 195,92 kB
.pdf 049-2021_příloha 375,59 kB

50. Dokumenty související s mimořádnou událostí ve Vrběticích

.pdf 050-2021 286,28 kB
.rar 050-2021_příloha 1 17963,31 kB
.pdf 050-2021_příloha 2 1457,37 kB

51. Správní řízení vedená podle zákona na ochranu zvířat proti týrání

.pdf 051-2020 194,61 kB

52. Správní řízení vedená podle zákona na ochranu zvířat proti týrání II

.pdf 052-2021 274,43 kB

53. K výsledkům přezkumu hospodaření obce Vlachova Lhota

.pdf 053-2021 282,42 kB

54. Doplňující informace ke konkrétnímu dokumentu

.pdf 054-2021 268,8 kB

55. Důvody pro povolení výjimek z místní úpravy provozu na silnici I/57

.pdf 055-2021 315,81 kB

56. Ředitelé Krajského úřadu Zlínského kraje

.pdf 056-2021 477,15 kB

57. Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje – příloha k usnesení zastupitelstva

.pdf 057-2021 440,48 kB
.pdf 057-2021_příloha 357,48 kB

58. E-mailové adresy na obce Zlínského kraje

.pdf 058-2021 193,93 kB
.xlsx 058-2021_příloha 30,83 kB

59. Náklady na právní služby v roce 2020

.pdf 059-2021 275,87 kB

60. Kontroly personálního zabezpečení zdravotní péče od roku 2015

.pdf 060-2021 269,36 kB

61. Odstranění nepovolené stavby v k. ú. Ostrožské Nové Vsi

.pdf 061-2021 274,97 kB
.pdf 061-2021_příloha 443,04 kB

62. Žádost o nostrifikaci vzdělání podaná uprchlíkem, vyhnancem nebo osobou v podobné situaci

.pdf 062-2021 282,6 kB

63. Ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně ve Zlínském kraji

.pdf 063-2021 196,75 kB

64. Financování pobytových služeb v roce 2020 – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

.pdf 064-2021 279,55 kB

65. Spolupráce s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan)

.pdf 065-2021 287,94 kB
.pdf 065-2021_P01_province-shandong 394,81 kB
.pdf 065-2021_P02_dohoda-shenyang 214,27 kB
.pdf 065-2021_P03_memorandum-liaoning 99,99 kB
.pdf 065-2021_P04_Spolupráce s ČLR 247,64 kB

66. Rozhodnutí související s vystoupením obce z dobrovolného svazku obcí

.pdf 066-2021 343,99 kB
.pdf 066-2021_příloha 1 459,93 kB
.pdf 066-2021_příloha 2 455,3 kB
.pdf 066-2021_příloha 3 459,11 kB

67. Výroba látky „DHP“ společností DEZA a.s.

.pdf 067-2021 276,06 kB

68. Povolování výjimek z místní úpravy provozu

.pdf 068-2021 276,14 kB

69. Stížnosti na Magistrát města Zlína, oddělení sociálně-právní ochrany dětí v letech 2017 – 2020

.pdf 069-2021 382,97 kB

70. Rozhodnutí o odvolání ve věci odstranění nepovolených staveb v k. ú. Chylice a Ostrožská Nová Ves

.pdf 070-2021 275,47 kB
.rar přílohy - Rozhodnutí 7737,55 kB

71. Informační koncepce Zlínského kraje

.pdf 071-2021 494,62 kB

72. Počet spojů na vybraných autobusových nádražích

.pdf 072-2021 195,56 kB

73. Územní plán města Uherský Brod

.pdf 073-2021 283,28 kB

74. Rozhodnutí krajského úřadu

.pdf 074-2021 193,96 kB
.pdf 074-2021_příloha 329,93 kB

75. Příloha rozhodnutí krajského úřadu – Provozní řád Českomoravské recyklační společnosti s.r.o., provozovna Uherský Brod

.pdf 075-2021 195,06 kB
.pdf 075-2021_příloha 843,05 kB

76. Stížnosti řešené v letech 2017 – 2021 týkající se zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s porodem

.pdf 076-2021 274,03 kB
.pdf Příloha 1 171,04 kB
.pdf Příloha 2 139,51 kB
.pdf Příloha 3 155,87 kB
.pdf Příloha 4 148,19 kB

77. Vyřizované žádosti o informace v letech 2018 – 2020 – platy, odměny

.pdf 077-2021 354,24 kB

78. Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

.pdf 078-2021 201,13 kB
.pdf příloha 1 196,93 kB
.pdf příloha 2 166,17 kB
.rar příloha 3 6087,11 kB

79. Povolení k nakládání s vodami („solení Bečvy“)

.pdf 079-2021 269,7 kB

80. Personální otázky – zvláštní odborná způsobilost

.pdf 080-2021 286,25 kB

81. Poskytování sociálních služeb pro seniory, krajské nemocnice

.pdf 081-2021 649,74 kB

82. Poskytované sociální služby, krajské nemocnice, opravy kulturních památek, dodavatelé energií, integrovaná doprava

.pdf 082-2021 726,42 kB
.pdf 082-2021_příloha 551,45 kB

83. Veřejná linková autobusová doprava

.pdf 083-2021 714,53 kB

84. Územní studie elektrického vedení ZVN 400 kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR

.pdf 084-2021 32,64 kB

85. Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství

.pdf 085-2021 189,57 kB
.pdf 085-2021_příloha 733,52 kB

86. Stížnosti na Magistrát města Zlína, OSPOD, vyřizované v letech 2016 – 2021

.pdf 086-2021 302,46 kB

87. Zaměstnanci Zlínského kraje na pozici právníka v roce 2020

.pdf 087-2021 265,41 kB

88. Zvláštní podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

.pdf 088-2021 202,63 kB
.pdf Příloha 1 429,52 kB
.pdf Příloha 2 2022,52 kB

89. Soupis součástí konkrétního spisu

.pdf 089-2021 194,26 kB
.pdf Příloha 43,41 kB

90. Analýza způsobené škody

.pdf 090-2021 267,81 kB

91. Benefity pro zaměstnance

.pdf 091-2021 195,27 kB

92. Správní řízení na úseku reklamy

.pdf 092-2021 194,56 kB

93. Externí služby – PR, mediální poradenství apod.

.pdf 093-2021 197,53 kB
.pdf Příloha 186,23 kB

94. Odvolací řízení na úseku vybraných přestupků

.pdf 094-2021 196,4 kB
.pdf Příloha 415,09 kB

95. Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva Zlínského kraje

.pdf 095-2021 26,12 kB

96. Nákup elektrické energie

.pdf 096-2021 289,04 kB

97. Odvolací řízení vedené Odborem dopravy a silničního hospodářství

.pdf 097-2021 266,81 kB

98. Vztah pracovníků Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚZK k pracovníkům Stavebního úřadu MěÚ Otrokovice

.pdf 098-2021 197,26 kB

99. Soupis správního spisu

.pdf 099-2021 23,38 kB

100. Údajné odebrání licence provozovateli osobní dopravy

.pdf 100-2021 266,6 kB

101. Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

.pdf 101-2021 284,11 kB

102. Počet úředníků KÚZK, zařazení do platových tříd

.pdf 102-2021 643,85 kB

103. Náklady spojené s výkonem funkce uvolněného předsedy Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje. Přehled jednání.

.pdf 103-2021 365,98 kB
.pdf Příloha 1 403,47 kB
.pdf Příloha 2 546,74 kB

104. Stížnosti týkající se neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezlet. dítěte ve zdravotnickém zařízení

.pdf 104-2021 349,17 kB

105. Vyřízení stížnosti na MMZL

.pdf 105-2021 195,72 kB

106. Rozhodnutí o odvolání na úseku poskytování informací

.pdf 106-2021 195,24 kB
.pdf Příloha 264,67 kB

107. Zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 1. listopadu 2021

.pdf 107-2021 25,97 kB

108. Šetření tzv. závadných reklam podle § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy

.pdf 108-2021 272,52 kB

109. Doručenka datové zprávy konkrétního rozhodnutí

.pdf 109-2021 25,33 kB

110. Příspěvky zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců

.pdf 110-2021 277,6 kB

111. Odměny vedoucích zaměstnanců v roce 2020

.pdf 111-2021 445,39 kB
.pdf Příloha 363,99 kB

112. Rozhodnutí o odvolání na úseku poskytování informací

.pdf 112-2021 260,53 kB
.pdf Příloha 198,76 kB

113. Průměrná doba vydání koordinovaného závazného stanoviska

.pdf 113-2021 273,99 kB

114. Domácí porody – oprávnění pro porodní asistentky

.pdf 114-2021 275,81 kB

115. Územní plán obce Kněžpole z roku 1993

.pdf 115-2021 196,12 kB

116. Pojistné smlouvy Zlínského kraje, pojistné události

.pdf 116-2021 450,23 kB
.pdf Příloha 1 287,44 kB
.pdf Příloha 2 159,97 kB
.pdf Příloha 3 469,82 kB
.pdf Příloha 4 491,77 kB
.pdf Příloha 5 472 kB
.pdf Příloha 6 575,42 kB
.pdf Příloha 7 349,58 kB
.pdf Příloha 8 397,17 kB
.pdf Příloha 9 75,77 kB
.pdf Příloha 10 254,16 kB
.pdf Příloha 11 67,11 kB
.pdf Příloha 12 965,23 kB
.pdf Příloha 13 220,42 kB
.pdf Příloha 14 81,23 kB

117. Podklady k vyhlášení stavu nebezpečí ve Zlínském kraji

.pdf 117-2021 272,53 kB
.pdf Příloha 60,73 kB

118. Datum rozhodnutí o odvolání v konkrétní věci

.pdf 118-2021 195,51 kB

119. Přijímání klientů do DD Loučka

.pdf 119-2021 452,96 kB

120. Odůvodnění žádostí o povolení výjimky z místní úpravy provozu (přechod Brumov-Bylnice - Horné Srnie)

.pdf 120-2021 852,79 kB

121. Školení realizovaná Zlínským krajem v letech 2019 a 2020

.pdf 121-2021 297,62 kB

122. Veřejné zakázky. Zajištění služeb, včetně smluv

.pdf 122-2021 27,99 kB

123. Zvukový záznam z jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 13.12.2021

.pdf 123-2021 26 kB

124. Udělení výjimek k držení a chovu v zajetí - vlk obecný

.pdf 124-2021 267,89 kB
aktualizováno: 10.1.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap