Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2020

1. Stavební problematika

.pdf 001-2020 200,51 kB

2. Stav vozidel a personálu společnosti ARRIVA vlaky s.r.o.

.pdf 002-2020 177,26 kB

3. Vznik pracovního poměru

.pdf 003-2020 181,32 kB

4. Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje

.pdf 004-2020 178,83 kB

5. Správní řízení v oblasti dopravy

.pdf 005-2020 192,97 kB

6. Počet přestupkových řízení vedených v roce 2019 s poskytovateli zdravotních služeb

.pdf 006-2020 204,21 kB

7. Materiály, které se vztahují k zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje a Rady Zlínského kraje

.pdf 007-2020 182,79 kB

8. Udělení výjimky ve vztahu k zákonům a prováděcím předpisům

.pdf 008-2020 276 kB

9. Personální otázky, vznik pracovního poměru

.pdf 009-2020 185,22 kB

10. Personální otázky, školení

.pdf 010-2020 190,83 kB

11. Problematika pěstounství

.pdf 011-2020 267,28 kB

12. Dokument KUZL 17399/2019

.pdf 012-2020 48,55 kB

13. Jaké odbory Městského úřadu Napajedla spadají do kompetence Odboru doprav a silničního hospodářství Krajského úřadu Zl.kraje

.pdf 013-2020 57,1 kB

14. Udělování pokut v roce 2019

.pdf 014-2020 42,59 kB

15. Oblast dopravy - veřejná linková doprava, železniční doprava

.pdf 015-2020 357,32 kB

16. Řízení o přestupku

.pdf 016-2020 191,25 kB

17. Obce ve Zlínském kraji

.pdf 017-2020 484,76 kB

18. Dopis Ministerstva vnitra

.pdf 018-2020 29,36 kB

19. Personální situace v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a. s.

.pdf 019-2020 183,03 kB

20. Plány péče na lesních majetcích

.pdf 020-2020 203,77 kB

21. Veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek

.pdf 021-2020 203,81 kB
.pdf 021-2020-p 249,76 kB

22. Přílohy k usnesení Rady Zlínského kraje

.pdf 022-2020 348,48 kB

23. Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v požadovaném oboru zdravotní péče

.pdf 023-2020 174,73 kB

24. Změna č. 1 ÚP Kněžpole

.pdf 024-2020 55,14 kB

25. Sociální oblast

.pdf 025-2020 74,25 kB

26. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

.pdf 026-2020 360,49 kB

27. Přezkoumání Územního opatření o stavební uzávěře pro území ploch výroby a skladování vydaného Radou obce Halenkov

.pdf zadost-anonymizovana 190,04 kB
.pdf poskytnuti-informace-halenkovjani-anonymizovana 423,01 kB
.pdf 1_podnet-anonymizovany 3708,73 kB
.pdf 1_podnet-doplneni-anonymizovane 1304,86 kB
.pdf 1_podnet-priloha_1_anonymizovana 1795,05 kB
.pdf 1_podnet-priloha_2.1_anonymizovana 10273,42 kB
.pdf 1_podnet-priloha_2.2_anonymizovana 3545,59 kB
.pdf 1_podnet-priloha_3_anonymizovana 855,06 kB
.pdf 2_podnet-anonymizovany 1990,56 kB
.pdf 3_podnet-anonymizovany 865,58 kB
.pdf 4_podnet-anonymizovany 408,29 kB
.pdf 5_podnet-anonymizovany 997,65 kB

28. Rozhodnutí o odvolání

.pdf 028-2020 191,47 kB

29. Sdělení k podlimitnímu záměru Sklad hotových výrobků

.pdf 029-2020 286,34 kB

30. Finanční prostředky na odškodnění

.pdf 030-2020 221,5 kB

31. Rozhodnutí týkající se povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

.pdf 031-2020 170,51 kB
.pdf 031-2020_1_ 291,24 kB
.pdf 031-2020_2_ 346,85 kB
.pdf 031-2020_3_ 762,9 kB
.pdf 031-2020_4_ 200,16 kB
.pdf 031-2020_5_ 221 kB

32. Informovanost o řízeních vedených jiným krajským úřadem

.pdf 032-2020 3167,04 kB

33. Počet zaměstnanců samosprávního celku ve vztahu k personálním otázkám, výkonu home office a výše vyplacených mezd

.pdf 033-2020 605,53 kB

34. Informace týkající se projektu výstavby nové nemocnice

.pdf 034-2020 177,9 kB

35. Krizový plán

.pdf 035-2020_1_ 47,58 kB
.pdf 035-2020_2_ 38,39 kB

36. Správní řízení ve věci regulace reklamy

.pdf 036-2020 115,42 kB

37. Správní řízení s neregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb

.pdf 37_2020 44,7 kB

38. Rozhodnutí vydaná dle § 3 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

.pdf 038_2020 207,86 kB
.pdf R_pochybnosti_asfaltove kry_EKOREMA recycling s r o 202,69 kB
.pdf R_pochybnosti Huslenky_je odpad_11_04_17 256,58 kB
.pdf R_pochybnost_sedimenty_Agroprojekt_Brno_04_01_17 143,06 kB
.pdf R_pochbnosti_Hanomag_neni odpad_14_02_20 112,94 kB
.pdf R_je_odpad_autovrak_AZD_Praha_24_02_2020 223,56 kB
.pdf EKOTREND_Ludky_sro_2_PVC_neni_Odpadem_ROZ_03_2019 740,8 kB
.pdf EKOTREND_Ludky_sro_1_PVC_neni_Odpadem_ROZ_03_2019 598,4 kB
.pdf 35_GlassAtelierMorava_sro_drevo_neni_Odpadem_ROZ_05_2018 225,61 kB

39. Zastupitelstvo Zlínského kraje

.pdf 39_2020 304,92 kB

40. Financování oblasti dopravy

.pdf 040_2020 307,56 kB

41. Zabezpečení služeb v prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje

.pdf 041-2020 206,76 kB
.pdf 041-2020-p 859,89 kB

42. Neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji za období 2012 - 2016

.pdf 042_2020 284,78 kB

43. Mediální politika kraje

.pdf 043_2020 233,53 kB
.pdf Příloha 3_Objednávka 197,92 kB
.pdf Příloha 2_Smlouva_J.D.Production 363,87 kB
.pdf Příloha 1_Smlouva Graspo CZ 494,67 kB
.pdf Dodatek2_J.D.Production 111,42 kB
.pdf Dodatek1_J.D.Production 116,68 kB

44. Přestupková agenda v oblasti dopravy a řízení ve věci případného nezákonného rozhodnutí povinným subjektem

.pdf 044_2020 302,5 kB

45. Připomínky a námitky ve věci přezkumného řízení

.pdf 045_2020 353,07 kB

46. Rozhodnutí krajského úřadu ohledně překážky na pozemku

.pdf 046-2020 208,75 kB
.pdf Rrozhodnuti ODSH KUZK ze dne 14_3_2016 340,3 kB
.pdf Rozhodnuti ODSH KUZK ze dne 26_5_2017 352,82 kB
.pdf Rozhodnuti ODSH KUZK ze dne 12_2_2018 399,31 kB
.pdf Rozhodnuti ODSH KUZK ze dne 12_2_2018 399,31 kB

47. Žádost o poskytnutí informace o zaměstnankyni úřadu

.pdf 047-2020 188,91 kB

48. Informace o počtu přestupků spáchaných právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou

.pdf 048_2020 303,82 kB

49. Povolení k průjezdu nákladních vozidel na silnici I/54 z obce Slavkov přes obec Strání

.pdf 049_2020 307,06 kB
.pdf 87_2000 sb.m.s 292,81 kB
.pdf 62509_2019 480,06 kB
.pdf 25835_2018 469,46 kB
.pdf 23425_2018 399,56 kB
.pdf 21700_2018 220,35 kB
.pdf 18719_2017 294,38 kB
.pdf 17570_2017 245,94 kB
.pdf 22245_2016 231,81 kB
.pdf 13627_2015 176,97 kB

50. Seznam adres měst a obcí ve Zlínském kraji

.pdf 050-2020 209,17 kB
.pdf 050-2020_p 657,9 kB

51. Dotaz ohledně rozsudku ve věci výkladu pojmu „přidružená nezemědělská výroba“

.pdf 051-2020 297,18 kB

52. Informace ohledně nákupu respirátorů

.pdf 052-2020 311,55 kB

53. Dotaz na provádění personálního auditu

.pdf 053-2020 297,6 kB

54. Informace ve věci účasti pracovníků MěÚ Uherské Hradiště a OÚ Bílovice, nahlížení do spisu zástupcem firmy Kovop Kněžpole

.pdf 054-2020 196,17 kB

55. Sportovní kluby v ČR - smlouvy, rozhodnutí, finanční plnění a další

.pdf 055-2020 401,98 kB

56. Rozhodnutí KUZL 14699/2020 - pozastavení účinnosti nařízení obce Provodov

.pdf 056-2020 206,21 kB
.pdf 056-2020_p 196,17 kB

57. Konkretizace uplatnění opatření proti nečinnosti

.pdf 057-2020 296,76 kB

58. Rozhodnutí o uložení pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích

.pdf 058-2020 203,44 kB

59. Provozovatelé spadající do režimu zákona o prevenci závažných havárií

.pdf 059-2020 281,44 kB
.pdf 059-2020_p 431,3 kB

60. Stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ke Koncepci a strategii rozvoje ochrany přírody a krajiny ZK

.pdf 060-2020 288,87 kB
.pdf vyjadreni_MZP 91,95 kB
.pdf zapis_1 74,4 kB
.pdf zapis_2 66,52 kB
.pdf zapis_3 77,88 kB
.pdf zapis_4 53,94 kB

61. Způsob hodnocení projektů

.pdf 061-2020 209,63 kB

62. Veřejná železniční doprava - smlouvy, výše úhrady prokazatelných ztrát za léta 2005 - 2019

.pdf 062-2020 314,92 kB

63. Finanční prostředky na předcházení střetů aut se zvěří za léta 2015 - 2020, instalace pachových ohradníků

.pdf 063-2020 290,69 kB

64. Soupis spisu projednání Koncepce ochrany životního prostředí Zlínského kraje

.pdf 064-2020 215,78 kB

65. Nařízení veřejné služby dle § 22 z. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

.pdf 065-2020 283,96 kB

66. Počet kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních, počet stížností za období od 1.1.2018 do 1.6.2020

.pdf 066-2020 301,69 kB

67. Stavby povolené na vymezených pozemcích, označení stavebníka

.pdf 067-2020 303,57 kB

68. Vlastníci technické infrastruktury ve Zlínském kraji

.pdf 068-2020 277 kB
.pdf priloha_vlastnici 396,34 kB
.pdf priloha_rozsah 574,02 kB

69. Usnesení o námitce podjatosti č.j. KUZL 16479/2019

.pdf 069-2020 391,48 kB

70. Zajištění dopravních a právních služeb v prostředí KÚZK

.pdf 070-2020 208,61 kB
.pdf 070-2020_p 815,66 kB

71. Přestupky projednané dle zákona o regulaci reklamy

.pdf 071-2020 282,72 kB

72. Anonymizované rozhodnutí odboru zdravotnictví

.pdf 072-2020 206,13 kB
.pdf anonym_rozhodnuti_KUZL 55025_2017 525,91 kB

73. Náklady na právní služby 2016 – 2020

.pdf 073-2020 617,52 kB

74. Aplikace stanoviska MMR krajským úřadem

.pdf 074-2020 203,3 kB

75. Řízení o přestupku – archeologické nálezy

.pdf 075-2020 207,07 kB

76. Posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr Vedení elektrické energie 2x110 kV Slavičín – Slušovice

.pdf 076-2020 359,58 kB

77. Ztráta, odcizení, falzifikát razítka lékařů

.pdf 077-2020 281,11 kB

78. Zápis o průběhu konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky SPŠS Valašské Meziříčí

.pdf 078-2020 280,37 kB
.pdf 078-2020-p 2835,05 kB

79. Úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě od 1.1.2017

.pdf 079-2020 289,3 kB

80. Dozorová činnosti KÚZK ve vztahu k nařízením obcí 2019, 2020

.pdf 080-2020 288,14 kB

81. Stacionární radary, úseková měření rychlosti

.pdf 081-2020 202,9 kB

82. Monitorování počítačových sítí ve školách Zlínského kraje

.pdf 082-2020 206,02 kB

83. Informace z oblasti ekonomiky, personalistiky, informatiky a veřejného zdraví (doprovodná informace)

.pdf 083-2020 190,32 kB

84. Vlaková doprava ve Zlínském kraji – kontroly, závady, sankce, poskytnuté náhrady

.pdf 084-2020 332,91 kB

85. Vyřízení konkrétního podnětu

.pdf 085-2020 285,77 kB

86. Pravidelná linková autobusová doprava 2020

.pdf 086-2020 292,38 kB
.pdf Tabulka_A_kraje 417,25 kB

87. Pracovní povinnost v nouzovém stavu

.pdf 087-2020 293,92 kB

88. Konkurzní řízení na ředitele školy. Zápisy ze zasedání zastupitelstva kraje k výstavbě nové nemocnice

.pdf 088-2020 287,96 kB
.pdf Příloha 1 426,11 kB
.pdf Příloha 2 417,56 kB
.pdf Příloha 3 480,37 kB
.pdf Příloha 4 408,86 kB
.pdf Příloha 5 463,74 kB

89. Videozáznamy zasedání zastupitelstva

.pdf 089-2020 203,28 kB

90. Řízení vedená ve věci reklamy na sociálních sítích

.pdf 090-2020 204,57 kB

91. Znečištění řeky Bečvy

.pdf 091-2020 222,38 kB

92. Studie společnosti Industry Servis ZK, a.s.

.pdf 092-2020 187,41 kB

93. Dozor nad reklamou – střelné zbraně a střelivo

.pdf 093-2020 294,79 kB

94. Rozhodnutí vydaná ve věci šetření státního občanství konkrétní fyzické osoby

.pdf 094-2020 181,53 kB

95. Monitoring kvality vlakových spojů dopravce České dráhy, a.s.

.pdf 095-2020 284,33 kB

96. Rozpočet na rok 2021 – sociální oblast, zdravotnictví

.pdf 096-2020 480,69 kB

97. Přílohy P04 a P05 usnesení RZK ze dne 21.9.2020

.pdf 097-2020_priloha_P04 285,11 kB
.pdf 097-2020_priloha_P05 1365 kB

98. Změna závazného stanoviska k záměru „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“

.pdf 098-2020 359,03 kB

99. Povolení k vypouštění odpadních vod společnostmi ENERGOAQUA, a.s. a DEZA, a.s.

.pdf 099-2020 251,74 kB
.pdf EA Příloha 1 213,75 kB
.pdf EA Příloha 2 174,33 kB
.pdf EA Příloha 3 181,79 kB
.pdf EA Příloha 4 119,89 kB
.pdf DEZA_Příloha_č_5_COV_ROZHODNUTI 816,46 kB
.pdf DEZA_Příloha_č_6_COV_ zmIP4_rozhodnuti 491,31 kB
.pdf DEZA_Příloha_č_7_COV_zmIP_6_rozhodnutí 454,46 kB

100. Přehled sociálních služeb, azylových domů, ubytoven a charitních spolků na území Zlínského kraje

.pdf 100-2020 182,62 kB

101. Volební řád školské rady a vzor jednacího řádu

.pdf 101-2020 213,44 kB

102. Vyřízení žádostí o poskytnutí informací o platech a odměnách v roce 2019 a 2020

.pdf 102-2020 221,61 kB
.pdf Příloha 1 404,99 kB
.pdf Příloha 2_Poskytnutí informace 218,53 kB
.jpg Příloha 3_Poskytnutí informací 170,96 kB
.pdf Příloha 4 502,63 kB
.pdf Příloha 5 420,04 kB

103. Usnesení odboru zdravotnictví

.pdf 103-2020 207,62 kB
.pdf 103-2020_p 365,69 kB

104. Dotace z rozpočtu kraje pro domovy seniorů a domovy se speciálním režimem za rok 2019

.pdf 104-2020 209,23 kB

105. Klamavá reklama na zdravotnické prostředky

.pdf 105-2020 210,08 kB

106. Vypouštění odpadních vod společností ENERGOAQUA a.s.

.pdf 106-2020 212,49 kB
.pdf EA Příloha 1 213,75 kB
.pdf EA Příloha 2 174,33 kB
.pdf EA Příloha 3 181,79 kB
.pdf EA Příloha 4 119,89 kB

107. Příprava výstavby nové nemocnice. Rekonstrukce a dostavby stávajících nemocnic.

.pdf 107-2020_1 508,11 kB
.pdf 107-2020_2 286,57 kB
.pdf 107-2020_3 544,02 kB

108. Vozidlo v užívání hejtmana

.pdf 108-2020 208,98 kB

109. Prodej pozemků v Malenovicích

.pdf 109-2020 483,67 kB

110. Žádosti podané firmou ZAMET spol. s r. o.

.pdf 110-2020 281,51 kB
.pdf 110-2020_p 3619,03 kB

111. Odměny ředitelů škol zřizovaných Zlínským krajem

.pdf 111-2020 300,74 kB

112. Povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro společnost Zamet spol.s r.o.- žádosti,rozhodnutí vydané KÚZK

.pdf 112-2020 284,56 kB
.pdf rozhodnutí 4726,67 kB
.pdf žádosti 2095,33 kB

113. Průmyslová zóna Jalubí

.pdf 113-2020 298,06 kB

114. Volby do školských rad

.pdf 114-2020 276,54 kB

115. Počet členů RZK, výborů a komisí

.pdf 115-2020 379,56 kB

116. Kopie rozhodnutí č.j. KUZL 8933/2020

.pdf 116-2020 208,26 kB
.pdf 116-2020_p 427,04 kB

117. Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherském Hradišti

.pdf 117-2020 336 kB

118. Informace ke konkrétnímu správnímu řízení

.pdf 118-2020 208,54 kB
.pdf 118-2020_p 416,7 kB

119. Přehled vyřízení konkrétních správních žalob

.pdf 119-2020 262,43 kB
.pdf Rozsudek_1 177,57 kB
.pdf Rozsudek_2 187,25 kB
.pdf Rozsudek_3 190,33 kB
.pdf Rozsudek_4 219,34 kB
.pdf Rozsudek_5 220,7 kB
.pdf Rozsudek_6_7 1166,85 kB
.pdf Rozsudek_8 210,55 kB
.pdf Rozsudek_9 216,28 kB
.pdf Rozsudek_10 238,8 kB
.pdf Rozsudek_11 244,47 kB
.pdf Rozsudek_12 201,92 kB
.pdf Rozsudek_14 218,98 kB
.pdf Rozsudek_15 216,68 kB
.pdf Rozsudek_16 216,49 kB
.pdf Rozsudek_20_21_22_23_25_26_31_36_37_38_40_44 767,52 kB
.pdf Rozsudek_27 470,18 kB
.pdf Rozsudek_29 216,81 kB
.pdf Rozsudek_30 184,37 kB
.pdf Rozsudek_39 205,71 kB
.pdf Rozsudek_41 203,9 kB
.pdf Rozsudek_42 188,06 kB
.pdf Rozsudek_43 205,1 kB
.pdf Rozsudek_45 204,54 kB
.pdf Rozsudek_46 221,16 kB
.pdf Rozsudek_50_51_52 209,12 kB
.pdf Rozsudek_55 208,65 kB
.pdf Rozsudek_57 205,07 kB
.pdf Rozsudky_17_18_19_24_32 210,53 kB
.pdf Usnesení_13 97,04 kB
.pdf Usnesení_28 114,11 kB
.pdf Usnesení_33 395,53 kB
.pdf Usnesení_34 111,26 kB
.pdf Usnesení_47 122,97 kB

120. Datum předání spisu nadřízenému správnímu orgánu

.pdf 120-2020 205,35 kB

121. Zaslání spisu povinnému subjektu

.pdf 121-2020 206,02 kB

122. Podklady pro zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje konaného dne 14.12.2020

.pdf 122-2020 208,34 kB
.pdf 27_1008_20Z 217,4 kB
.pdf 27_1008_20Z_P01_Nemocnice_celkem 860,64 kB
.pdf 27_1008_20Z_P02_hospodaření_KNTB_2017_2020 1188,62 kB
.pdf 27_1008_20Z_P03_hospodaření_UHN_2017_2020 753,57 kB
.pdf 27_1008_20Z_P04_hospodaření_KMN_2017_2020 740,34 kB
.pdf 27_1008_20Z_P05_hospodareni VSN 2017-2020 2918,04 kB
.pdf 27_1008_20Z_P06_produkce k 30_09_2020 664,86 kB
.pdf 03_1028_20Z 305,25 kB
.pdf 07_1036_20Z 221,03 kB
.pdf 07_1036_20Z_P01 612,42 kB

123. Odměny ředitelů středních škol zřizovaných Zlínským krajem

.pdf 123-2020 472,94 kB
.pdf Příloha 228,81 kB

124. Definice výrobku plnícího funkci stavby

.pdf 124-2020 227,75 kB

125. Rozhodnutí o odvolání na úseku stavebního řádu

.pdf 125-2020 284,84 kB
.pdf Příloha 1 409,56 kB
.pdf Příloha 2 436 kB
.pdf Příloha 3 380,41 kB

126. Výměna venkovního osvětlení budovy 21

.pdf 126-2020 209,65 kB

127. Podněty vůči orgánům kraje v letech 2018 – 2020

.pdf 127-2020 208,43 kB

128. Technická dokumentace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“

.pdf 128-2020 280,95 kB
.pdf 128-2020-příloha 1063,28 kB
aktualizováno: 4.2.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap