Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019

dokumenty ke stažení

.pdf 36. Přijímací řízení uchazečů ZUŠ 101,7 kB
.pdf 35. Zdravotnictví - majetkoprávní otázky 327,44 kB
.docx 34. Problematika veřejné autobusové dopravy 14,11 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 2 132,64 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 1 133,92 kB
.doc 32. Metody a řízení, které orgán ochrany přírody používá, resp. vede v rámci procesů územního plánování 24 kB
.docx 31. Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 74,75 kB
.docx 30. Vzdělávací akce na úseku živnostenského úřadu 77,6 kB
.doc 29. Měření kvality ovzduší v Otrokovicích 97 kB
.doc 28. Kopie rozhodnutí s vyznačeným nabytím právní moci 90,5 kB
.docx 27. Smlouvy o objednávce veřejné osobní dopravy 13,92 kB
.pdf 26. Sociální problematika - pěstounská péče 88,92 kB
.docx 25. Registrovaná partnerství, adopce 13,4 kB
.doc 24. Investice 28,5 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 2 240,15 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 1 189,17 kB
.docx 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 73,02 kB
.doc 22. Veřejné zakázky Zlínského kraje 105,5 kB
.doc 21. Účelové komunikace a nepovolené překážky na tomto druhu pozemních komunikací 91 kB
.doc 20. Nová nemocnice 91 kB
.pdf 19. Ovzduší - příloha 217,88 kB
.doc 19. Ovzduší 766 kB
.pdf 18. Odchyt/odstřel medvěda ve Zlínském kraji 71,32 kB
.doc 17. Investiční výstavba 91 kB
.pdf 16. Regulace reklamy 540,32 kB
.pdf 15. Veřejné sbírky - příloha 191,59 kB
.doc 15. Veřejné sbírky 93,5 kB
.doc 14. Záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.02.2019 92,5 kB
.docx 13. Doprava 15,55 kB
.pdf 12. Kontrolní činnost 74,43 kB
.doc 11. Projekty geologických prací 53,5 kB
.doc 10. Investiční plány pro rok 2019 30,5 kB
.pdf 9. Pěstounská péče 219,54 kB
.docx 8. Zajištění dopravné obslužnosti autobusovou dopravou ve Zlínském kraji 14,02 kB
.pdf 7. Rozhodovací činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje jako odvolacího orgánu - školství, mládež, sport 49,06 kB
.pdf 6. Investice 2018 46,96 kB
.xls 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - b 201,5 kB
.pdf 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - a 30,66 kB
.pdf 4. Stanovisko k odvolání 51,68 kB
.doc 3. Řízení o povinnosti strpět provedení geologických prací na základě § 14 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu 31 kB
.pdf 2. Časový plán provádění opatření uložených programem zlepšování kvality ovzduší 132,74 kB
.doc 1. Krajská pracovní skupina pro odpadové hospodářství 99 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.