Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019

dokumenty ke stažení

.pdf 113. Oblast ekonomiky, personalistiky, organizační struktury, předpisů bezpečnosti práce a ochrany osobních údajů, externích pracovníků, poradců, zřizovaných subjektů a spolupráce s vězeňskou službou 181,15 kB
.pdf 112. Záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019 184,07 kB
.pdf 111. Rada a Zastupitelstvo Zlínského kraje 186,27 kB
.pdf 110. Metodika Ministerstva dopravy ve věci potvrzení o zaplacení DPH při dovozu a registraci vozidel 186,18 kB
.pdf 109. Přehled zahájených řízení 348,93 kB
.pdf 108. Přestupková řízení ve zdravotnictví 205,71 kB
.pdf 107. Správní řízení 48,47 kB
.pdf 106. Doprava 96,34 kB
.pdf 105. Doprava, zdravotnictví, poplatky 769,83 kB
.pdf 104. Správní řízení 620,85 kB
.pdf 103. Uznávání tarifu ČD, a. s. 18,88 kB
.pdf 102. Popora semináře "Velké šelmy v Beskydech" 350,9 kB
.pdf 101. Celkové částky z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 v oblasti sociání, školství a zdravotnictví 179,4 kB
.pdf 100. Projednávání přestupků ve věci regulace reklamy 228,7 kB
.pdf 99. Databáze obcí ve Zlínském kraji 563,54 kB
.pdf 98. Vymáhání škody po odpovědných osobách v případě pokuty, (kterou uhradil Zlínský kraj Úřadu na ochranu hospodářské soutěže) týkající se veřejné zakázky Zlínského kraje 156,3 kB
.pdf 97. Závazné stanovisko KÚZK - příloha 177,65 kB
.pdf 97. Závazné stanovisko KÚZK 64,54 kB
.pdf 96. Vydaná rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 44,46 kB
.pdf 95. Etický kodex 113,86 kB
.pdf 94. Žádosti o tzv. "Kotlíkové dotace" ve Zlínském kraji 68,93 kB
.pdf 93. Poskytnutí informace ve věci případného postihu pracovníků za úřední postup a dotaz, pod jakým č. j. byl předán podnět orgánům, činným v trestním řízení 179,47 kB
.pdf 92. Dotaz, zda byla fyzická osoba v době od roku 2010 do roku 2016 vedena na Krajském úřadě Zlínského kraje 136,21 kB
.pdf 91. Informace k rozhodnutím, vyhotoveným Krajským úřadem Zlínského kraje - příloha 1 571,03 kB
.pdf 91. Informace k rozhodnutím, vyhotoveným Krajským úřadem Zlínského kraje 147,16 kB
.pdf 90. Reklamní zařízení v silničních ochranném pásmu 182,75 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) - příloha 2 437,76 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) - příloha 1 72,13 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) 363,32 kB
.pdf 88. Rozhodnutí č. j. KUZL 38413/2013 ze dne 8.10.2013 187,03 kB
.pdf 87. Odstraňování billboardů z ochranných pásem silnic a dálnic 163,19 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 4 155,53 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 3 727,44 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 2 351,03 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 1 296,59 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření 37,99 kB
.pdf 85. Zrušení vlakového spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí 25,7 kB
.pdf 84. Právní hodnocení, týkající se obce Velká Lhota 79,17 kB
.pdf 83. Stanovisko KŘPZK - příloha 1 328,5 kB
.pdf 83. Stanovisko KŘPZK 114,56 kB
.pdf 82. Změna směnnosti provozu 38,19 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 5 1309,15 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 4 1974,8 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 3 1972,3 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 2 648,57 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 1 1518,63 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 316,88 kB
.pdf 80. Seznam obcí Zlínského kraje 437,96 kB
.pdf 79. Objem finančních prostředků formou dotací na sociální služby v letech 2007 až 2018 314,05 kB
.pdf 78. Správnost postupu stavebního úřadu při vyřizování podnětu ohledně užívání staveb 378,56 kB
.pdf 77. Správní řízení ve věci porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 232,02 kB
.pdf 76. Korespondence ve věci podání odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu - přílohy 441,21 kB
.pdf 76. Korespondence ve věci podání odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu 86,47 kB
.pdf 75. Podklady k rozhodnutí 45,16 kB
.pdf 74. Zákonodárná pravomoc Zastupitelstva Zlínského kraje 227,86 kB
.pdf 73. Podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy - příloha 197,85 kB
.pdf 73. Podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy 169,38 kB
.pdf 72. Kanalizace v obci Topolná 183,18 kB
.pdf 71. Evidence kočkovitých šelem 276,06 kB
.pdf 70. Kácení stromů - Napajedla 276,36 kB
.pdf 69. Seznam obcí ve Zlínském kraji 348,6 kB
.pdf 68. Obchodní plány nemocnic 185,01 kB
.pdf 67. Personální oblast 251,05 kB
.pdf 66. BOZP a informatika 187,68 kB
.pdf 65. Pracovní cesty 113,76 kB
.pdf 64. Ochrana ovzduší ve Zlínském kraji 155,13 kB
.pdf 63. Zrušení veřejného pohřebiště 68,4 kB
.pdf 62. Rozhodnutí (potvrzení) vydaných ve věci šetření státního občanství konkrétní fyzické osoby 110,47 kB
.pdf 61. Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1998 Sb. - příloha 182,38 kB
.pdf 61. Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1998 Sb. 58,82 kB
.pdf 60. Koordinované závazné stanovisko 113,81 kB
.pdf 59. Odborný posudek k záměru Výrobní závod Halenkov, Linky povrchových úprav 186,13 kB
.pdf 58. Pracovní cesty 57,29 kB
.pdf 57. Problematika odvolacích řízení v oblasti dopravy 343,2 kB
.pdf 56. Materiály na 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 113,44 kB
.pdf 55. Vodovody a kanalizace 193,43 kB
.pdf 54. Investice ve zdravotnictví 274,84 kB
.pdf 53. Podkladové materiály 113,21 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí - příloha 2 2408,63 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí - příloha 1 734,41 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí 68,95 kB
.pdf 51. Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 112,92 kB
.pdf 50. Pracovněprávní vztahy 113,68 kB
.pdf 49. Informace z oblasti zdravotnictví a investic 151,91 kB
.pdf 48. Záměr těžby štěrkopísku 98,89 kB
.pdf 47. Podání doručená Krajskému úřadu Zlínského kraje 168,22 kB
.pdf 46. Podpora subjektu Tenisový klub Zlín, z. s. ze strany Zlínského kraje 129,46 kB
.pdf 45. Kanalizace v obci Topolná 110,04 kB
.pdf 44. Přezkoumávaná závažná negativní stanoviska 52,31 kB
.pdf 43. Vydaná rozhodnutí ve věci regulace reklamy 66 kB
.pdf 42. Výbor pro výstavbu "NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje 627,51 kB
.pdf 41. Veřejná zakázka 113,16 kB
.pdf 40. Konání krajského referenda 40,16 kB
.pdf 39. Vzdělávací akce na úseku územního plánování 142,2 kB
.pdf 38. Vzdělávací akce na úseku životního prostředí a zemědělství 150,81 kB
.pdf 37. Vzdělávání na úseku sociální problematiky 212,72 kB
.pdf 36. Přijímací řízení uchazečů ZUŠ 101,7 kB
.pdf 35. Zdravotnictví - majetkoprávní otázky 327,44 kB
.pdf 34. Problematika veřejné autobusové dopravy 114,39 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 2 132,64 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 1 133,92 kB
.pdf 32. Metody a řízení, které orgán ochrany přírody používá, resp. vede v rámci procesů územního plánování 186,41 kB
.pdf 31. Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 127,21 kB
.pdf 30. Vzdělávací akce na úseku živnostenského úřadu 199,96 kB
.pdf 29. Měření kvality ovzduší v Otrokovicích 134,2 kB
.pdf 28. Kopie rozhodnutí s vyznačeným nabytím právní moci 113,54 kB
.pdf 27. Smlouvy o objednávce veřejné osobní dopravy 108,91 kB
.pdf 26. Sociální problematika - pěstounská péče 88,92 kB
.pdf 25. Registrovaná partnerství, adopce 336,46 kB
.pdf 24. Investice 273,4 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 2 240,15 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 1 189,17 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 59,12 kB
.pdf 22. Veřejné zakázky Zlínského kraje 128,02 kB
.pdf 21. Účelové komunikace a nepovolené překážky na tomto druhu pozemních komunikací 109,91 kB
.pdf 20. Nová nemocnice 110,83 kB
.pdf 19. Ovzduší - příloha 217,88 kB
.pdf 19. Ovzduší 333,19 kB
.pdf 18. Odchyt/odstřel medvěda ve Zlínském kraji 71,32 kB
.pdf 17. Investiční výstavba 110,83 kB
.pdf 16. Regulace reklamy 540,32 kB
.pdf 15. Veřejné sbírky - příloha 191,59 kB
.pdf 15. Veřejné sbírky 129,6 kB
.pdf 14. Záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.02.2019 113,85 kB
.pdf 13. Doprava 169,92 kB
.pdf 12. Kontrolní činnost 74,43 kB
.pdf 11. Projekty geologických prací 87,85 kB
.pdf 10. Investiční plány pro rok 2019 285,94 kB
.pdf 9. Pěstounská péče 219,54 kB
.pdf 8. Zajištění dopravné obslužnosti autobusovou dopravou ve Zlínském kraji 113,2 kB
.pdf 7. Rozhodovací činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje jako odvolacího orgánu - školství, mládež, sport 49,06 kB
.pdf 6. Investice 2018 46,96 kB
.pdf 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - b 832,52 kB
.pdf 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - a 30,66 kB
.pdf 4. Stanovisko k odvolání 51,68 kB
.pdf 3. Řízení o povinnosti strpět provedení geologických prací na základě § 14 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu 70,16 kB
.pdf 2. Časový plán provádění opatření uložených programem zlepšování kvality ovzduší 132,74 kB
.pdf 1. Krajská pracovní skupina pro odpadové hospodářství 132,97 kB
aktualizováno: 17.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap