Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2019

dokumenty ke stažení

.pdf 113. Oblast ekonomiky, personalistiky, organizační struktury, předpisů bezpečnosti práce a ochrany osobních údajů, externích pracovníků, poradců, zřizovaných subjektů a spolupráce s vězeňskou službou 181,15 kB
.pdf 112. Záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2019 184,07 kB
.pdf 111. Rada a Zastupitelstvo Zlínského kraje 186,27 kB
.pdf 110. Metodika Ministerstva dopravy ve věci potvrzení o zaplacení DPH při dovozu a registraci vozidel 186,18 kB
.pdf 109. Přehled zahájených řízení 348,93 kB
.pdf 108. Přestupková řízení ve zdravotnictví 205,71 kB
.pdf 107. Správní řízení 48,47 kB
.pdf 106. Doprava 96,34 kB
.pdf 105. Doprava, zdravotnictví, poplatky 769,83 kB
.pdf 104. Správní řízení 620,85 kB
.pdf 103. Uznávání tarifu ČD, a. s. 18,88 kB
.pdf 102. Popora semináře "Velké šelmy v Beskydech" 350,9 kB
.pdf 101. Celkové částky z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 v oblasti sociání, školství a zdravotnictví 179,4 kB
.pdf 100. Projednávání přestupků ve věci regulace reklamy 228,7 kB
.pdf 99. Databáze obcí ve Zlínském kraji 563,54 kB
.pdf 98. Vymáhání škody po odpovědných osobách v případě pokuty, (kterou uhradil Zlínský kraj Úřadu na ochranu hospodářské soutěže) týkající se veřejné zakázky Zlínského kraje 156,3 kB
.pdf 97. Závazné stanovisko KÚZK - příloha 177,65 kB
.pdf 97. Závazné stanovisko KÚZK 64,54 kB
.pdf 96. Vydaná rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 44,46 kB
.pdf 95. Etický kodex 113,86 kB
.pdf 94. Žádosti o tzv. "Kotlíkové dotace" ve Zlínském kraji 68,93 kB
.pdf 93. Poskytnutí informace ve věci případného postihu pracovníků za úřední postup a dotaz, pod jakým č. j. byl předán podnět orgánům, činným v trestním řízení 179,47 kB
.docx 92. Dotaz, zda byla fyzická osoba v době od roku 2010 do roku 2016 vedena na Krajském úřadě Zlínského kraje 72,51 kB
.pdf 91. Informace k rozhodnutím, vyhotoveným Krajským úřadem Zlínského kraje - příloha 1 571,03 kB
.docx 91. Informace k rozhodnutím, vyhotoveným Krajským úřadem Zlínského kraje 91,46 kB
.pdf 90. Reklamní zařízení v silničních ochranném pásmu 182,75 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) - příloha 2 437,76 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) - příloha 1 72,13 kB
.pdf 89. Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe pro MD (čj. 11909/2019) 363,32 kB
.doc 88. Rozhodnutí č. j. KUZL 38413/2013 ze dne 8.10.2013 23,5 kB
.pdf 87. Odstraňování billboardů z ochranných pásem silnic a dálnic 163,19 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 4 155,53 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 3 727,44 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 2 351,03 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření - příloha 1 296,59 kB
.pdf 86. Vyjádření ředitele KÚZK o provedeném šetření 37,99 kB
.pdf 85. Zrušení vlakového spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí 25,7 kB
.pdf 84. Právní hodnocení, týkající se obce Velká Lhota 79,17 kB
.pdf 83. Stanovisko KŘPZK - příloha 1 328,5 kB
.pdf 83. Stanovisko KŘPZK 114,56 kB
.pdf 82. Změna směnnosti provozu 38,19 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 5 1309,15 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 4 1974,8 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 3 1972,3 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 2 648,57 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 - příloha 1 1518,63 kB
.pdf 81. Usnesení č. 0515/R17/19 316,88 kB
.xlsx 80. Seznam obcí Zlínského kraje 30,29 kB
.pdf 79. Objem finančních prostředků formou dotací na sociální služby v letech 2007 až 2018 314,05 kB
.pdf 78. Správnost postupu stavebního úřadu při vyřizování podnětu ohledně užívání staveb 378,56 kB
.pdf 77. Správní řízení ve věci porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 232,02 kB
.pdf 76. Korespondence ve věci podání odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu - přílohy 441,21 kB
.pdf 76. Korespondence ve věci podání odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu 86,47 kB
.pdf 75. Podklady k rozhodnutí 45,16 kB
.pdf 74. Zákonodárná pravomoc Zastupitelstva Zlínského kraje 227,86 kB
.pdf 73. Podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy - příloha 197,85 kB
.pdf 73. Podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy 169,38 kB
.pdf 72. Kanalizace v obci Topolná 183,18 kB
.doc 71. Evidence kočkovitých šelem 26 kB
.doc 70. Kácení stromů - Napajedla 30,5 kB
.xlsx 69. Seznam obcí ve Zlínském kraji 25,78 kB
.docx 68. Obchodní plány nemocnic 13,59 kB
.doc 67. Personální oblast 231 kB
.doc 66. BOZP a informatika 175,5 kB
.doc 65. Pracovní cesty 92 kB
.doc 64. Ochrana ovzduší ve Zlínském kraji 112,5 kB
.pdf 63. Zrušení veřejného pohřebiště 68,4 kB
.doc 62. Rozhodnutí (potvrzení) vydaných ve věci šetření státního občanství konkrétní fyzické osoby 91,5 kB
.xls 61. Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1998 Sb. - příloha 37 kB
.docx 61. Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu dle zákona č. 82/1998 Sb. 73,08 kB
.docx 60. Koordinované závazné stanovisko 12,86 kB
.docx 59. Odborný posudek k záměru Výrobní závod Halenkov, Linky povrchových úprav 12,46 kB
.docx 58. Pracovní cesty 72,62 kB
.docx 57. Problematika odvolacích řízení v oblasti dopravy 13,64 kB
.doc 56. Materiály na 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 92 kB
.docx 55. Vodovody a kanalizace 13,23 kB
.doc 54. Investice ve zdravotnictví 28,5 kB
.doc 53. Podkladové materiály 92 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí - příloha 2 2408,63 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí - příloha 1 734,41 kB
.pdf 52. Poskytnutí vydaných rozhodnutí 68,95 kB
.doc 51. Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 92 kB
.doc 50. Pracovněprávní vztahy 94,5 kB
.docx 49. Informace z oblasti zdravotnictví a investic 75,26 kB
.pdf 48. Záměr těžby štěrkopísku 98,89 kB
.doc 47. Podání doručená Krajskému úřadu Zlínského kraje 95,5 kB
.pdf 46. Podpora subjektu Tenisový klub Zlín, z. s. ze strany Zlínského kraje 129,46 kB
.pdf 45. Kanalizace v obci Topolná 110,04 kB
.pdf 44. Přezkoumávaná závažná negativní stanoviska 52,31 kB
.pdf 43. Vydaná rozhodnutí ve věci regulace reklamy 66 kB
.pdf 42. Výbor pro výstavbu "NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE" Zastupitelstva Zlínského kraje 627,51 kB
.doc 41. Veřejná zakázka 99,5 kB
.pdf 40. Konání krajského referenda 40,16 kB
.pdf 39. Vzdělávací akce na úseku územního plánování 142,2 kB
.pdf 38. Vzdělávací akce na úseku životního prostředí a zemědělství 150,81 kB
.docx 37. Vzdělávání na úseku sociální problematiky 77,08 kB
.pdf 36. Přijímací řízení uchazečů ZUŠ 101,7 kB
.pdf 35. Zdravotnictví - majetkoprávní otázky 327,44 kB
.docx 34. Problematika veřejné autobusové dopravy 14,11 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 2 132,64 kB
.pdf 33. Vzdělávací akce na úseku silničního hospodářství - 1 133,92 kB
.doc 32. Metody a řízení, které orgán ochrany přírody používá, resp. vede v rámci procesů územního plánování 24 kB
.docx 31. Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 74,75 kB
.docx 30. Vzdělávací akce na úseku živnostenského úřadu 77,6 kB
.doc 29. Měření kvality ovzduší v Otrokovicích 97 kB
.doc 28. Kopie rozhodnutí s vyznačeným nabytím právní moci 90,5 kB
.docx 27. Smlouvy o objednávce veřejné osobní dopravy 13,92 kB
.pdf 26. Sociální problematika - pěstounská péče 88,92 kB
.docx 25. Registrovaná partnerství, adopce 13,4 kB
.doc 24. Investice 28,5 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 2 240,15 kB
.pdf 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám - příloha 1 189,17 kB
.docx 23. Porušování zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 73,02 kB
.doc 22. Veřejné zakázky Zlínského kraje 105,5 kB
.doc 21. Účelové komunikace a nepovolené překážky na tomto druhu pozemních komunikací 91 kB
.doc 20. Nová nemocnice 91 kB
.pdf 19. Ovzduší - příloha 217,88 kB
.doc 19. Ovzduší 766 kB
.pdf 18. Odchyt/odstřel medvěda ve Zlínském kraji 71,32 kB
.doc 17. Investiční výstavba 91 kB
.pdf 16. Regulace reklamy 540,32 kB
.pdf 15. Veřejné sbírky - příloha 191,59 kB
.doc 15. Veřejné sbírky 93,5 kB
.doc 14. Záznam ze zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 04.02.2019 92,5 kB
.docx 13. Doprava 15,55 kB
.pdf 12. Kontrolní činnost 74,43 kB
.doc 11. Projekty geologických prací 53,5 kB
.doc 10. Investiční plány pro rok 2019 30,5 kB
.pdf 9. Pěstounská péče 219,54 kB
.docx 8. Zajištění dopravné obslužnosti autobusovou dopravou ve Zlínském kraji 14,02 kB
.pdf 7. Rozhodovací činnosti Krajského úřadu Zlínského kraje jako odvolacího orgánu - školství, mládež, sport 49,06 kB
.pdf 6. Investice 2018 46,96 kB
.xls 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - b 201,5 kB
.pdf 5. Výkaz statistických hlášení o myslivosti - a 30,66 kB
.pdf 4. Stanovisko k odvolání 51,68 kB
.doc 3. Řízení o povinnosti strpět provedení geologických prací na základě § 14 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu 31 kB
.pdf 2. Časový plán provádění opatření uložených programem zlepšování kvality ovzduší 132,74 kB
.doc 1. Krajská pracovní skupina pro odpadové hospodářství 99 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap