Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2016

dokumenty ke stažení

.docx 133. Akciové společnosti, jichž je Zlínský kraj vlastníkem či spoluvlastníkem 71,82 kB
.pdf 132. Zprávy z inspekcí a kontrol v DS Uherské Hradiště od 01.01.2013 do 31.12.2016 1479,6 kB
.pdf 131. Kontrola Odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Uherský Ostroh 182,7 kB
.pdf 130. Přezkum hospodaření obce Zlobice za 1. pololetí roku 2016 - příloha 1001,48 kB
.pdf 130. Přezkum hospodaření obce Zlobice za 1. pololetí roku 2016 39,34 kB
.docx 129. Asistenti pedagogů zaměstaných ve školách Zlínského kraje 69,31 kB
.docx 128. Záznamy o veřejné podpoře (tranferech) z rozpočtu Zlínského kraje za období let 1995 - 2015 14,48 kB
.xlsx 127. Platby proplacené v letech 2009 až 2016 - 4. část 1998,77 kB
.xlsx 127. Platby proplacené v letech 2009 až 2016 - 3. část 25,6 kB
.xlsx 127. Platby proplacené v letech 2009 až 2016 - 2. část 22,65 kB
.xlsx 127. Platby proplacené v letech 2009 až 2016 - 1. část 792,41 kB
.docx 126. Výběrová řízení dle stanovených čísel jednacích včetně uvedení žadatele/navrhovatele a jeho kontaktních údajů 13,43 kB
.pdf 125. Vyjadřování politiků v médiích - Žaloba o náhradu škody 4492,03 kB
.pdf 125. Vyjadřování politiků v médiích - Zpráva o probíhající přípravě a realizaci SPZ Holešov 194,95 kB
.pdf 125. Vyjadřování politiků v médiích 1043,63 kB
.pdf 124. Doručení usnesení MěÚ Napajedla 367,98 kB
.docx 123. Dokumentace ke spisovým materiálům 13,69 kB
.pdf 122. Doručení rozhodnutí č. j. KUSP/64640/2016/PŽÚ/Du ze dne 11.10.2016 57,39 kB
.docx 121. Sdělení údajů o výběrových řízeních 13,25 kB
.docx 120. Přílohy k usnesení RZK č. 0778/R19/16 ze dne 26.09.2016 13,66 kB
.pdf 119. Smlouvy o dílo, RZK 24.10.2016 333,44 kB
.pdf 118. Celkový situační plán - příloha 863,77 kB
.pdf 118. Celkový situační plán 245,29 kB
.doc 117. Výstavba Kauflandu v Rožnově pod Radhoštěm - příloha 428,5 kB
.doc 117. Výstavba Kauflandu v Rožnově pod Radhoštěm 109,5 kB
.pdf 116. Přílohy k materiálu RZK 228,53 kB
.pdf 115. Užívání softwaru ASPI - přílohy 5409,5 kB
.xlsx 115. Užívání softwaru ASPI - příloha 16,16 kB
.pdf 115. Užívání softwaru ASPI 135,75 kB
.docx 114. Přílohy k materiálům RZK 14,03 kB
.pdf 113. Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru gynekologie - příloha 449,73 kB
.pdf 113. Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru gynekologie 46,41 kB
.xlsx 112. Obce ve Zlínském kraji 39,22 kB
.xls 111. Dotace sportovnímu klubu - příloha 40 kB
.docx 111. Dotace sportovnímu klubu 13,57 kB
.doc 110. Státní občanství 90 kB
.pdf 109. Dokumentace a postupu Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci č. j. KUZL 16869/2015 - příloha 636,03 kB
.doc 109. Dokumentace a postupu Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci č. j. KUZL 16869/2015 98 kB
.docx 108. Projekt plánované přestavby nemocnice v Kroměříži - nevýhradní podlicence 44,7 kB
.doc 108. Projekt plánované přestavby nemocnice v Kroměříži 91 kB
.pdf 107. Stanovisko ke změně č. 2 ÚP Zlína a ve věci dopravní obslužnosti 172,44 kB
.pdf 106. Protokoly ve věci řešení přestupku 110,89 kB
.pdf 105. Protokoly ve věci řešení přestupku 116,3 kB
.doc 104. Personální agenda 90,5 kB
.doc 103. Odměňování, personální agenda 90,5 kB
.doc 102. Personální agenda 92,5 kB
.docx 101. Správní žaloby 71,14 kB
.pdf 100. Poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla 1242,07 kB
.pdf 99. Zastupitelstvo Zlínského kraje 2012 až 2016 - druhá část 39,03 kB
.pdf 99. Zastupitelstvo Zlínského kraje 2012 až 2016 - první část 39,68 kB
.pdf 99. Zastupitelstvo Zlínského kraje 2012 až 2016 - příloha 150,89 kB
.pdf 98. Odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje 145,96 kB
.pdf 97. Přílohy k usnesení RZK č. 0567/R14/16 - příloha 117,89 kB
.pdf 97. Přílohy k usnesení RZK č. 0567/R14/16 231,79 kB
.pdf 96. Středověká tvrz v obci Kurovice 58,26 kB
.doc 95. Náklady Krajského úřadu Zlínského kraje za mediální a podobné služby 45,5 kB
.docx 94. Obchodní vztahy Zlínského kraje 12,73 kB
.pdf 93. Obchodní vztahy Zlínského kraje 181,83 kB
.docx 92. Zápisy z jednání projektového týmu ve věci realizace projektu SPZ Holešov 13,04 kB
.pdf 91. Protokoly z jednání ve věci správního deliktu 125,51 kB
.docx 90. Kolaudační souhlas stavebního úřadu Holešov 13,49 kB
.pdf 89. Protokoly z jednání ve věci správního deliktu 111,87 kB
.docx 88. Obchodní vztahy Zlínského kraje 122,71 kB
.doc 87. Personální agenda 97,5 kB
.pdf 86. Rezignace na mandát zastupitele a postavení náhradníka - příloha 3587,12 kB
.doc 86. Rezignace na mandát zastupitele a postavení náhradníka 95 kB
.pdf 85 zprava2013 133,51 kB
.pdf 85 zprava 2015 133,38 kB
.pdf 85 zprava 2014 133,13 kB
.pdf 85 zprava 2012 133,11 kB
.pdf 85 zprava 2011 133,51 kB
.pdf 85 zprava 2010 165,96 kB
.pdf 85 zprava 2009 166,24 kB
.pdf 85 zprava 2008 168,04 kB
.pdf 85 zprava 2007 165,7 kB
.pdf 85 zprava 2006 166,65 kB
.pdf 85 zprava 2005 133,29 kB
.pdf 85 zprava 2004 133,29 kB
.pdf 85 document2003 164,94 kB
.pdf 85 document 2015 213,66 kB
.pdf 85 document 2014 263,11 kB
.pdf 85 document 2013 418,08 kB
.pdf 85 document 2012 440,9 kB
.pdf 85 document 2011 313,77 kB
.pdf 85 document 2010 361,66 kB
.pdf 85 document 2009 149,1 kB
.pdf 85 document 2008 176,92 kB
.pdf 85 document 2007 98,66 kB
.pdf 85 document 2006 84,64 kB
.pdf 85 document 2005 79,31 kB
.pdf 85 document 2004 84,62 kB
.pdf 85 document 2002 160,98 kB
.pdf 85. Zpráv o kontrole ve veřejné správě dle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. 49,26 kB
.pdf 84. Vydávání osvědčení pro řidiče - občany třetího státu v silniční dopravě pro cizí potřeby 361,45 kB
.pdf 83. Užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob pod silnicemi II. a III. třídy - příloha 3105,85 kB
.pdf 83. Užívání pozemků ve vlastnictví třetích osob pod silnicemi II. a III. třídy 95,69 kB
.doc 82. Plat ředitele KÚZK, vedoucích odborů, poradců hejtmana a poradců členů rady 93 kB
.doc 81. Zápisy z jednání 90,5 kB
.pdf 80. Příspěvkové organizace a obchodní společnosti, kategorie rozpočtu, etický kodex, ochrana whistleblowerů - příloha 340,15 kB
.pdf 80. Příspěvkové organizace a obchodní společnosti, kategorie rozpočtu, etický kodex, ochrana whistleblowerů 76,29 kB
.doc 79. Seznam smluv se společností TENZOVÁHY, s. r. o. 101,5 kB
.pdf 78. Nájemní smlouvy o užívání pozemků 101,09 kB
.pdf 77. Poskytnutých finančních prostředků krajským nemocnicím v letech 2012-2015 494,11 kB
.pdf 76. Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu ve vztahu k provozování golfových hřišť 205,99 kB
.pdf 75. Finanční prostředky na pomoc obětem trestných činů 151,06 kB
.docx 74. Přílohy k usnesení č. 0333/R09/16 13,04 kB
.doc 73. Přísedící soudu 97,5 kB
.doc 72. Přísedící soudu 97,5 kB
.docx 71. Přílohy k usnesení RZK č. 0121/R04/16 a 0122/R04/16 13,08 kB
.docx 70. Provádění neoprávněných archeologických výzkumů pomocí detektorů kovů 74,6 kB
.docx 69. Výběrové řízení pro obor všeobecná sestra 13,06 kB
.doc 68. Protokol z místního šetření 91 kB
.pdf 67. Personální aenda 227,52 kB
.docx 66. Prokazatelná ztráta obchodní společnosti České dráhy, a. s. od kalendářního roku 2007 13,13 kB
.docx 65. Náklady spojené s nákupem elektřiny 13,24 kB
.doc 64. Veřejné zakázky, hospodaření s majetkem kraje, příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje, dotace a granty, etický kodex, prevence střetu zájmů a ochany oznamovatelů protiprávního jednání, transparentnost rozhodování, mediální politika kraje 147,5 kB
.pdf 63. Archivace povolení či jiných dokumentů ve věci stavby studny a vodovodu 54,52 kB
.doc 62. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 97 kB
.doc 61. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 93 kB
.docx 60. Přílohy k usnesení č. 0164/R05/16 13,09 kB
.xlsx 59.5 Programová dotace 2015 14,35 kB
.xlsx 59.4. Mládežnický sport 2015 15,35 kB
.xlsx 59.3. Fond mládeže a sportu - reprezentanti 14,88 kB
.xlsx 59.2. Fond mládeže a sportu - nepodpořené akce 20,25 kB
.xlsx 59.1. Fond mládeže a sportu - akce 2015 37,12 kB
.doc 58. Záznam o postupu při vyřizování žádosti 93 kB
.doc 57. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 91,5 kB
.docx 56. Územní řízení vedená u krajského úřadu 34,5 kB
.pdf 55. Výstavba sídliště Štěpnice - lokalita Nové Štěpnice, Uherské Hradiště 103,44 kB
.pdf 54. Výstavba sídliště Štěpnice - lokalita Nové Štěpnice, Uherské Hradiště 101,22 kB
.doc 53. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 81,5 kB
.doc 52. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 91 kB
.doc 51. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 96 kB
.docx 50. Přílohy k usnesení 13,12 kB
.docx 49. Dotace pro jednotky dobrovolných hasičů Zlínského kraje 12,52 kB
.pdf 48. Počet dětí v dětských domovech pro děti do tří let ve Zlínském kraji 161,37 kB
.pdf 47. Podpora právnímu subjektu LUISA v letech 2015-2016 289,44 kB
.docx 46. Software pro vedení spisové služby 67,36 kB
.docx 45. Údaje o poskytovatelích zdravotní péče zřizovaných Zlínským krajem 76,01 kB
.pdf 44. Spisová dokumentace ve věci přestupku 381,33 kB
.pdf 43. Aktuálně vyhlášené sbírky týkající se záchrany a obnovy památek, seznam veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2015 ukončeny 581,88 kB
.pdf 42. Kontrola hospodaření obce Zlobice za rok 2015 a protokol z této kontroly 46,13 kB
.pdf 41. Seznam poskytovatelů zdravotních služeb lékárenské péče na území Zlínského kraje 214,62 kB
.pdf 40. Spisová dokumentace ve věci přestupku 391,12 kB
.doc 39. Výdaje pro sport z rozpočtu Zlínského kraje 90 kB
.docx 38. Pořizování audio nebo videozáznamu z jednání zastupitelstva obce 32,96 kB
.pdf 37. Zveřejňování poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 11,34 kB
.pdf 36. Agenda přísedících Krajského soudu v Brně 38,37 kB
.doc 35. Personální agenda a oblast řízení lidských zdrojů 95 kB
.doc 34. Protokol o zaškolení obsluhy a seznamu vad a nedodělků ve vztahu k DS Jasenka 89 kB
.pdf 33. Rozhodnutí o uložení pokuty dle zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám 6769,54 kB
.docx 32. Vyjádření Odboru koordinace rozvojových aktivit ze dne 18.02.2016 a souvisejícího kolaudačního procesu stavebního úřadu Holešov 13,25 kB
.docx 31. Zavedení samostatné evidence kontrolních prohlídek 85,09 kB
.docx 30. Přílohy k usnesení č. 0023/R02/16, 0024/R02/16 13,12 kB
.doc 29. Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje KUSP/9827/2016/ŘLZ 91 kB
.pdf 28. Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzkumů 49,19 kB
.docx 27. Rozhodnutí o přestupku 70,11 kB
.doc 26. Průměrný plat 91 kB
.pdf 25. Exekuce - příloha 100,49 kB
.doc 25. Exekuce 121 kB
.doc 24. Kumulovaná ztráta Krajské nemocnice T. Bati, a. s. 90 kB
.pdf 23. Správní řízení ve věci deliktu dle § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011 Sb. 231,55 kB
.pdf 22. Sponzorství ve sportovním odvětví 206,99 kB
.pdf 21. E-mailoví klienti 206,99 kB
.pdf 20. ElektroinstalacE pro DS Jasenka Vsetín - příloha 127,24 kB
.pdf 20. ElektroinstalacE pro DS Jasenka Vsetín 178,21 kB
.pdf 19. II. Etapa infrastruktury SPZ Holešov 687,3 kB
.pdf 18. Investiční plány pro rok 2016 1316,31 kB
.pdf 17. Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb. 26,29 kB
.pdf 16. Občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost 124,66 kB
.pdf 15. Přezkum zdravotního stavu 305,11 kB
.pdf 14. Celková strategie ve vztahu k Projektu SPZ Holešov 418,17 kB
.pdf 13. Spisový řád 1094,51 kB
.pdf 12. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje 10479,18 kB
.pdf 11. Poskytovatelé zdravotních služeb 342,13 kB
.pdf 10. Vybudování zpevněných ploch na p. č. 45 v k. ú. Pržno u Vsetína 949,56 kB
.pdf 9. Elektroinstalace pro DS Jasenka Vsetín 116,76 kB
.pdf 8. Smlouvy uzavřené s kolektivním správcem OSA a INTERGRAM 126,4 kB
.pdf 7. Smlouvy o dílo 111,41 kB
.pdf 6. Rozhodnutí o poskytnutí odměny za archeologický nález a o přiznání náhrady nutných nákladů 51,46 kB
.doc 5. Nezákonnost podkladového rozhodnutí či závazného stanoviska 96 kB
.pdf 4. Stanovení místní úpravy na silnicích: I/57 Semetín-Bystřička I. stavba, I/49 Malenovice - Otrokovice I. etapa, I/49 Malenovice - Otrokovice II. etapa, I/50 Uherské Hradiště - obchvat 115,21 kB
.pdf 3. Provoz zařízení ke sběru autovraků 120,86 kB
.pdf 2. Přezkum prvostupňových rozhodnutí 68,68 kB
.pdf 1. Investiční příprava území PZ Holešov v informačním systému EIA 322,8 kB
aktualizováno: 21.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap