Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2014

dokumenty ke stažení

.pdf 63. Hodnocení nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2014/3/140/2 62,67 kB
.pdf 62. Kopie smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a Ing. arch. Z. Trefilem - příloha 3 593,42 kB
.pdf 62. Kopie smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a Ing. arch. Z. Trefilem - příloha 2 112,16 kB
.pdf 62. Kopie smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a Ing. arch. Z. Trefilem - příloha 1 562,58 kB
.pdf 62. Kopie smlouvy uzavřené mezi Zlínským krajem a Ing. arch. Z. Trefilem 142,16 kB
.docx 61. Poskytovatelé zdravotních služeb lékárenské péče 79,14 kB
.doc 60. Vyplacené mzdy zaměstnancům Zlínského kraje 92,5 kB
.pdf 59. Činnost Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje - příloha 4 348,21 kB
.pdf 59. Činnost Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje - příloha 3 214,88 kB
.pdf 59. Činnost Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje - příloha 2 296,29 kB
.pdf 59. Činnost Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje - příloha 1 302,15 kB
.doc 59. Činnost Výboru finančního Zastupitelstva Zlínského kraje 90,5 kB
.doc 58. Rozhodnutí MV č. j .MV-118934-45/ODK-2012 z 19.11.2014 90,5 kB
.pdf 57. Právní informační systém - příloha č. 3 1187,13 kB
.pdf 57. Právní informační systém - příloha č. 2 329,42 kB
.pdf 57. Právní informační systém - příloha č. 1 601,82 kB
.pdf 57. Právní informační systém 89,24 kB
.doc 56. Výstavba nové prádelny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. 90 kB
.doc 55. Odměny a platy vyplacené v letech 2012 a 2013 91 kB
.doc 54. Plat a odměny v období let 2010 až 2014 92,5 kB
.pdf 53. Náhrada škody dle zákona č. 82/1998 Sb. 39,5 kB
.pdf 52. Dodávky elektrické energie pro Krajský úřad Zlínského kraje 1903,19 kB
.doc 51. Zaslání adres všech obecních úřadů Zlínského kraje 90,5 kB
.doc 50. Měsíční plat ředitele a ředitelů odborů Krajského úřadu Zlínského kraje v 1. pololetí roku 2014 92 kB
.pdf 49. Výše nákladů na silniční infrastrukturu ve vlastnictví kraje (tj. silnic II. a III. tříd) 76,53 kB
.doc 48. Periodikum Zlínského kraje 92 kB
.doc 47. Podnět k šetření jinému orgánu veřejné správy 91 kB
.pdf 46. Vozidla Krajského úřadu Zlínského kraje 115,11 kB
.pdf 45. Provozování Stanic technické kontroly osobních a nákladních vozidel pro Zlínský kraj 344,99 kB
.pdf 44. Kontroly při sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi 34,81 kB
.pdf 43. Zpoplatněné parkování v Uherském Brodě 256,08 kB
.pdf 42. Informační systémy používané Zlínským krajem 580,92 kB
.pdf 41. Podpora nestátních neziskových organizací a příspěvkovýćh organizací zřizovaným krajem na účely poskytování sociálních služeb, vzdělávání, kulturu a ostatní účely 295,99 kB
.xls 41. Podpora nestátních neziskových organizací a příspěvkovýćh organizací zřizovaným krajem na účely poskytování sociálních služeb, vzdělávání, kulturu a ostatní účely - příloha 40 kB
.doc 40. Výše základního platu, osobního ohodnocení, příplatky a mimořádné odměny 91 kB
.doc 39. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 95,5 kB
.doc 38. Provozní řád Regionální kompostárny Slavičín 89,5 kB
.pdf 38. Provozní řád Regionální kompostárny Slavičín - příloha 3795,73 kB
.pdf 37. Spisový materiál ve věci Chybně umístěná přechodná dopravní značení v obodbí květen 2012, křižovatka I/50 - II/490 Uherský Brod 53,34 kB
.pdf 36. Seniorská populace v kraji 437,01 kB
.docx 35. Přeprava cestujících ČSAD 72,44 kB
.pdf 34. Spolupráce Zlínského kraje s Centrem služeb pro silniční dopravu - 4/4 169,25 kB
.pdf 34. Spolupráce Zlínského kraje s Centrem služeb pro silniční dopravu - 3/4 119,89 kB
.pdf 34. Spolupráce Zlínského kraje s Centrem služeb pro silniční dopravu - 2/4 321,2 kB
.pdf 34. Spolupráce Zlínského kraje s Centrem služeb pro silniční dopravu - 1/4 79,74 kB
.doc 33. Chráněná rybí oblast na vodním toku Židelná v k. ú. Lukoveček 92,5 kB
.pdf 32. Kontroly činnosti Odboru výstavby a životního prostředí v Uherském Ostrohu 90,08 kB
.pdf 31. Příloha 3 seznam aplikací 69,83 kB
.pdf 31. Příloha 2 Informační koncepce 399,41 kB
.docx 31. Příloha 1_dotaznik 133,11 kB
.doc 31. Veřejné zakázky v oblasti informatiky, vyplnění dotazníku 122 kB
.doc 30. Vedení správního řízení Odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a správních agend Krajského úřadu Zlínského kraje 92,5 kB
.pdf 29. Dotace na opravu či obnovu domu Hradební č. p. 220 v k. ú. Uherský Brod 43,47 kB
.docx 28. Přeprava cestujících a počet najetých km autobusy dopravce ČSAD Uherské Hradiště a. s. 15,2 kB
.doc 27. Pozbytí státního občanství a správní vyhoštění 90 kB
.doc 26. Agenda vedení nesvéprávných osob 89,5 kB
.pdf 25. Oznámení o konání sbírky 98,48 kB
.pdf 24. Dotace na nákup zásahového dopravního automobilu 53,62 kB
.docx 23. Smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z veřejné linkové dopravy 15,17 kB
.doc 22. Správní řízení vedená Krajským úřadem Zlínského kraje, jejichž předmětem byla introdukce či reintrodukce živočichů do volné přírody. 89,5 kB
.pdf 21. Odvolání proti rozhodnutí, vyjádření starostky 280,75 kB
.pdf 20. Nakládání s majetkem obce, objem finančních prostředků, s nimiž nebylo nakládáno hospodárně 222,65 kB
.pdf 19. Výtěžek veřejných sbírek na obnovu památek ve Zlínském kraji za rok 2013 pro soutěž MÁME VYBRÁNO 68,24 kB
.pdf 18. Dokumentace k činnostem evidovaným pod spisovou značkou KUZL 58875/2013 75,01 kB
.pdf 17. Provoz Protialkoholní a toxikologické stanice v Kroměříži 84,68 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 13 4542,2 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 12 536,58 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 11 203,69 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 10 636,03 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 9 504,36 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 8 178,21 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 7 1168,18 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 6 55,94 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 5 172,4 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 4 118,94 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 3 158,3 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 2 256,66 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. - příloha 1 132,78 kB
.pdf 16. Spolupráce Zlínského kraje se společností GORDIC spol. s r. o. 81,74 kB
.docx 15. Náhrada za snížené životní podmínky 77,95 kB
.pdf 14. Průtahy ve správním řízení 39,25 kB
.xlsx 13. Veřejné zakázky dle přiloženého seznamu 33,45 kB
.pdf 12. Rozhodnutí sp. sn. KUSP 7772/2014, KUSP 7247/2014, KUSP 7764/2014 a KUSP 8608/2014 36,9 kB
.pdf 11. Odvolání proti rozhodnutí MM Zlín, č. j. MMZL 003229/2014, MMZL 003324/2014, MMZL 003353/2014 a MMZL 008164/2014 42,42 kB
.pdf 10. Studie řešení dopravní obsluhy hromadnou dopravou vymezené oblasti Zlínského kraje 92,4 kB
.pdf 9. Zásady územního rozvoje kraje 425,82 kB
.pdf 8. Dokumentace, na základě které a pro jaké účely bylo využito přístupu k referenčním údajům orgánem veřejné moci v registru obyvatel 32,36 kB
.pdf 7. Změna územního plánu obce Zlobice 129,4 kB
.doc 6. Introdukce a reintrodukce ptáků 23 kB
.doc 5. Směrnice SM/24/03/13 91,5 kB
.doc 4. Smlouvy mezi společností Hexxa.cz s. r. o. a Zlínským krajem na vydávání periodika Okno do kraje 91,5 kB
.docx 3. Licenční politika Zlínského kraje v oblasti školství a informace z oblasti ICT Krajského úřadu Zlínského kraje - příloha 4 441,41 kB
.doc 3. Licenční politika Zlínského kraje v oblasti školství a informace z oblasti ICT Krajského úřadu Zlínského kraje - příloha 3 172 kB
.docx 3. Licenční politika Zlínského kraje v oblasti školství a informace z oblasti ICT Krajského úřadu Zlínského kraje - příloha 2 401,23 kB
.doc 3. Licenční politika Zlínského kraje v oblasti školství a informace z oblasti ICT Krajského úřadu Zlínského kraje - příloha 1 2102,5 kB
.pdf 3. Licenční politika Zlínského kraje v oblasti školství a informace z oblasti ICT Krajského úřadu Zlínského kraje 71,79 kB
.doc 2. Přílohy usnesení Rady Zlínského kraje 93 kB
.doc 1. Příloha usnesení Rady Zlínského kraje č. 0907-13-P04 91 kB
aktualizováno: 1.12.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap