Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2013

dokumenty ke stažení

.pdf 67. Pozemek p. č. st. 218/1 k. ú. Kvítkovice u Otrokovic - příloha 370,03 kB
.doc 67. Pozemek p. č. st. 218/1 k. ú. Kvítkovice u Otrokovic 93,5 kB
.doc 66. Financování a dotace na kritickou infrastrukturu Zlínského kraje, financování vodního hospodářství a energetiky Zlínského kraje 96,5 kB
.doc 65. Povodňový plán Zlínského kraje, Protipovodňová opatření Zlínského kraje a Hospodářská opatření pro krizové stavy Zlínského kraje 93 kB
.xlsx 64. Uvolnění členové Zastupitelstva Zlínského kraje v období 2000 až 2013 - příloha 28,41 kB
.doc 64. Uvolnění členové Zastupitelstva Zlínského kraje v období 2000 až 2013 93 kB
.pdf 63. Znalecký posudek "Plavební komora Bělov, napojení Širokého potoka na řeku Moravu" 324,23 kB
.doc 62. Přezkoumání hospodaření obce Zlobice 109,5 kB
.docx 61. Kompenzace v souvislosti s nasazením souprav financovaných z ROP 19,28 kB
.doc 60. Veřejné zakázky, dotační politika a hospodaření s majetkem kraje 107,5 kB
.doc 59. Nákup akcií a pozemků od společnosti TTT Air 109,5 kB
.doc 58. Zadlužení kraje, ukazatele dluhové služby a ratingu kraje 98,5 kB
.doc 57. Informace týkající se osoby žadatelky 96,5 kB
.pdf 56. Stanice technické kontroly ve Zlínském kraji 71,93 kB
.pdf 55. Kolaudační rozhodnutí Mateřská škola Sluníčko, s. r. o., Univerzální Mateřská škola Qočna, Mateřská škola Montessori - Dětem s. r. o. 492,56 kB
.doc 54. Uložení pokuty poskytovatelům zdravotních služeb 109 kB
.doc 53. Rozhodnutí vydaná Krajským úřadem Zlínského kraje 109,5 kB
.doc 52. Statistické údaje Odboru řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje 113,5 kB
.pdf 51. Pronájem plochy zábradlí na mostě mezi obcemi Újezd a Loučka 37,73 kB
.docx 50. Náklady spojené s pobytem prezidena ČR ve Zlínském kraji 76,67 kB
.pdf 49. Veřejné zakázky ve vztahu k rozpočtu Zlínského kraje 304,07 kB
.pdf 48. Využívání bezpečnostních služeb 137,31 kB
.docx 47. Smlouvy o plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřených Zlínským krajem s dopravci 16,18 kB
.pdf 46. Přezkoumání hospodaření obce Zlobice za rok 2012 51,96 kB
.pdf 45. Evidence členů Zastupitelstva Zlínského kraje 828,28 kB
.pdf 44. Přezkumná řízení zákonnosti opatření obecné povahy podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 35,36 kB
.pdf 43. Opravné prostředky ve správních řízeních od roku 2009 150,41 kB
.doc 42. Správní řízení - způsob rozhodnutí řešených odvolání 114 kB
.doc 41. Využití tzv. broukovišť 23 kB
.doc 40. Biologická studie firmy Biokonsulting, s. r. o., pro silnici R4901 Hulín - Fryšták 24 kB
.pdf 39. Možnosti řešení nedostatku objemu sběrné nádoby na směsný komunální odpad u fyzické osoby 101,36 kB
.doc 38. Mýtní těžba na pozemku p. č. 362/1, k. ú. Zlín 109,5 kB
.docx 37. Ztráta na 1 ujetý km za rok 2012 u všech dopravců, kteří mají se Zlínským krajem uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby 15,17 kB
.docx 36. Materiály projednané valnou hromadou společnosti Industry Servis, a. s. 78,5 kB
.pdf 35. Program a Závazné podmínky ve vazbě na SPZ Holešov - příloha 1 1270,72 kB
.pdf 35. Program a Závazné podmínky ve vazbě na SPZ Holešov 101 kB
.pdf 34. Závazné podmínky z příjmů projektu za prodej a pronájem pozemků ve vazbě na SPZ Holešov - příloha 1 1270,72 kB
.pdf 34. Závazné podmínky z příjmů projektu za prodej a pronájem pozemků ve vazbě na SPZ Holešov 103,33 kB
.doc 33. Smlouvy uzavřené Zlínským krajem 109,5 kB
.pdf 32. Užívání elektronického právního informačního systému Krajským úřadem Zlínského kraje 1636,2 kB
.pdf 31. Projekt "Přírodní památka Semetín a její ochranné pásmo" 241,3 kB
.pdf 30. Rada Zlínského kraje a Krajský úřad Zlínského kraje - příloha 2 30,31 kB
.pdf 30. Rada Zlínského kraje a Krajský úřad Zlínského kraje - příloha 1 54,36 kB
.pdf 30. Rada Zlínského kraje a Krajský úřad Zlínského kraje 40,18 kB
.pdf 29. Závěrečné přezkoumání hospodaření obce Zlobice 59,5 kB
.pdf 28. Projekt Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje 47,68 kB
.doc 27. Veřejné sbírky na památky ve Zlínském kraji za rok 2012 89,5 kB
.pdf 26. Sloučení příspěvkových organizací ve Vsetíně 341,66 kB
.pdf 25. Smlouvy mezi Zlínským krajem a dopravci - příloha 2 974,63 kB
.pdf 25. Smlouvy mezi Zlínským krajem a dopravci - příloha 1 817,54 kB
.doc 25. Smlouvy mezi Zlínským krajem a dopravci 110 kB
.pdf 24. Odměňování 136,38 kB
.pdf 23. Odměňování 138,53 kB
.doc 22. Odměňování 108 kB
.pdf 22. Odměňování - příloha 1 136,42 kB
.doc 21. Náhrada škody způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci 108 kB
.doc 20. Bezpečnostní řád Krajského úřadu Zlínského kraje 108 kB
.pdf 19. Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování a realizace akce SPZ Holešov - příloha 2 292,21 kB
.pdf 19. Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování a realizace akce SPZ Holešov - příloha 1 244,43 kB
.doc 19. Smlouvy na výkon činností marketingu a komunikace při zabezpečování a realizace akce SPZ Holešov 110,5 kB
.pdf 18. Chci, a proto umím - přílohy 13 783,52 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 12 552 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 11 561 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 10 564 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 9 561,5 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 8 558,5 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 7 565 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 6 558 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 5 550 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 4 557,5 kB
.docx 18. Chci, a proto umím - přílohy 3 104,25 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 2 353 kB
.doc 18. Chci, a proto umím - přílohy 1 391 kB
.doc 18. Grantový projekt Chci, a proto umím 109 kB
.doc 17. Žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek administrovaných v letech 2010 až 2012 120 kB
.doc 16. Postoupení stížnosti Krajskému úřadu Zlínského kraje 109,5 kB
.doc 15. Dotace na provoz a údržbu tzv. Hostýnské magistrály v letech 2011 až 2012 110 kB
.doc 14. Informace k vybraným prodejům majetků z roku 2012 109,5 kB
.doc 13. Poskytnutí kopie dokumentu "Strategie komunikace s investory" - příloha 87 kB
.doc 13. Poskytnutí kopie dokumentu "Strategie komunikace s investory" 108,5 kB
.doc 12. Počet a finanční objem všech veřejných zakázek zadaných Zlínským krajem v roce 2012 110 kB
.doc 11. Smlouvy a dohody mezi Zlínským krajem a státem, jenž byly uzavřeny za účelem přípravy a realizace SPZ Holešov 109,5 kB
.doc 10. Poskytování informací Krajským úřadem Zlínského kraje a jejich zveřejnění na webových stránkách 111,5 kB
.doc 9. Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných hromad obchodních společností ZK 109,5 kB
.pdf 8. Poskytování informací v roce 2012 24,44 kB
.pdf 7. Přílohy materiálu Rady Zlínského kraje 0094-07-P02 a P03 - příloha 701,83 kB
.doc 7. Přílohy materiálu Rady Zlínského kraje 0094-07-P02 a P03 106,5 kB
.doc 6. Hlasování členů ZZK ve volebním období 2008-2012 109 kB
.doc 5. Smluvní vztahy mezi Zlínským krajem a společností Industry Servis ZK, a.s. 110 kB
.doc 4. Audio či video záznam pořizovaný na veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 107,5 kB
.doc 3. Náklady na vydávání magazínu Okno do kraje 110 kB
.doc 2. Organizačně technické zabezpečení zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 111,5 kB
.doc 1. Rozhodnutí o přestupku Josefa Slováka dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 111 kB
aktualizováno: 13.2.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap