Informace o výzvě

Pro koho:

 • Občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

 

Aktivity:

 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dospělých – dobrovolných a profesionálních pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO.
 • Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí.
 • Místní aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 • Podpora rozvoje služeb a servisních činností pro EVVO.
 • Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.
 • Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.

 

Příjem žádostí:

U K O N Č E N........(Do 26.dubna 2011 do 12.00)

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Jarmila Dupejová (tel. 577 043 365)

 

Technická podpora:

Bc. Tomáš Kaplan (tel. 577 043 781)

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap