Informace o sociálních službách

Sociální služby poskytují  pomoc a podporu lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí, způsobu života, ohrožení trestnou činností jiné osoby apod. 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Poskytují se jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Cílem poskytování těchto služeb není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů. Sociální služby  mají zároveň vést k  přirozenému začlenění  svých uživatelů do společnosti  nebo naopak  poskytnout ochranu před sociálním vyloučením.

Sociální služby  poskytují   poskytovatelé registrovaní dle zákona o sociálních službách. Registr všech poskytovatelů vede krajský úřad a je k dispozici ZDE. V tomto registru  jsou vedeni i poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Zlínským krajem včetně služeb, které poskytují a jejich kapacity. Prostřednictvím svých 12 příspěvkových organizací, které v oblasti sociální Zlínský kraj zřizuje, zabezpečuje v organizačních jednotkách rozptýlených po celém území kraje poskytování různých typů sociálních služeb.

Nástrojem k zajištění kvality služeb a ke kontrole práv uživatelů, kteří sociální službu využívají,  je Inspekce poskytování sociálních služeb. Výkon inspekcí poskytování sociálních služeb byl převeden novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů z krajských poboček Úřadu práce ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí. S účinnosti od 1. ledna 2015 provádí inspekce u poskytovatelů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor inspekce sociálních služeb,  Podskalská 19, 128 01 Praha.

Působnost pro kraje: Jihomoravský a Zlínský - Oddělení inspekce sociálních služeb Brno a Zlín, kontakt:

Mgr. Kateřina Dostálová, Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno

telefon: 950 196 580

e-mail: katerina.dostalova@mpsv.cz

Pokud není některý uživatel s kvalitou poskytování služeb spokojen, může se obrátit na tento úřad s žádostí o pomoc.

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR
Sociální služby zřizované Zlínským krajem
Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Metodika procesu případové práce

Níže si můžete stáhnout soubor "Metodika procesu případové práce",která byla zpracována v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, jehož jednou z klíčových aktivit bylo zmapování opravdu reálných potřeb a nezbytné výše míry podpory lidí s postižením. Tato metodika se stala nástrojem pro mapování těchto potřeb a nezbytné výše míry podpory osob ve vybraných zařízeních. Metodika byla v průběhu realizace projektu vytvořena, v praxi na jednotlivých zařízeních ověřována a nyní je jedním z výstupů projektu této aktivity.

Související dokumenty

.pdf Metodika procesu případové práce 557,75 kB
.pdf Obálka metodiky 168,22 kB
aktualizováno: 16.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap