Informace o sociálních službách

Sociální služby poskytují  pomoc a podporu lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí, způsobu života, ohrožení trestnou činností jiné osoby apod. 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Poskytují se jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Cílem poskytování těchto služeb není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů. Sociální služby  mají zároveň vést k  přirozenému začlenění  svých uživatelů do společnosti  nebo naopak  poskytnout ochranu před sociálním vyloučením.

Sociální služby  poskytují   poskytovatelé registrovaní dle zákona o sociálních službách. Registr všech poskytovatelů vede krajský úřad a je k dispozici ZDE. V tomto registru  jsou vedeni i poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Zlínským krajem včetně služeb, které poskytují a jejich kapacity. Prostřednictvím svých 13 příspěvkových organizací, které v oblasti sociální Zlínský kraj zřizuje, zabezpečuje v 31 organizačních jednotkách rozptýlených po celém území kraje poskytování celkem 51 sociálních služeb.

Nástrojem k zajištění kvality služeb a ke kontrole práv uživatelů, kteří sociální službu využívají,  je Inspekce poskytování sociálních služeb. S účinnosti od 1. ledna 2012 jsou inspekce zajišťovány krajskými pobočkami Úřadu práce. Pokud není některý uživatel s kvalitou poskytování služeb spokojen, může se obrátit na tento úřad s žádostí o pomoc.

Kontakt: Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně, Čiperova 5182, 760 42 Zlín.

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR
Sociální služby zřizované Zlínským krajem
Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

Metodika procesu případové práce

Níže si můžete stáhnout soubor "Metodika procesu případové práce",která byla zpracována v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, jehož jednou z klíčových aktivit bylo zmapování opravdu reálných potřeb a nezbytné výše míry podpory lidí s postižením. Tato metodika se stala nástrojem pro mapování těchto potřeb a nezbytné výše míry podpory osob ve vybraných zařízeních. Metodika byla v průběhu realizace projektu vytvořena, v praxi na jednotlivých zařízeních ověřována a nyní je jedním z výstupů projektu této aktivity.

Související dokumenty

.pdf Metodika procesu případové práce 557,75 kB
.pdf Obálka metodiky 168,22 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap