Informace o rozhodování Zastupitelstva Zlínského kraje a Rady Zlínského kraje

  9.3.2020
Informace o rozhodování Zastupitelstva Zlínského kraje a Rady Zlínského kraje

Rozhodování Zastupitelstva Zlínského kraje

Níže předkládáme seznam zastupitelstvem schválených bodů, kdy ani jeden z těchto bodů nebyl uveden v pozvánce na zasedání zastupitelstva a o jejich zařazení na program nebyla veřejnost předem informována a zastupitelstvo o nich jednalo a rozhodlo, byť se jednalo o závažné věci.

„Považujeme za nezbytné, aby ve veřejném prostoru zazněly informace, jak bývalé vedení kraje pod taktovkou ČSSD dlouhodobě a systematicky neinformovalo veřejnost předem o zásadních nejen majetkových, ale i strategických záměrech kraje, zejména ve zdravotnictví,“ uvedl hejtman Jiří Čunek a dodal: „Je s podivem, že nyní, když je krajská ČSSD v opozici a v jejich stranickém dresu je ministr vnitra Jan Hamáček, jím řízenému ministerstvu najednou vadí to, co bylo dříve běžnou praxí. Občan ať už si obrázek udělá sám…“

S veřejností (na rozdíl od Investičního záměru Nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích) se o těchto záležitostech nevedla předchozí veřejná debata. Skutečnost, že proti takovému jednání ministerstvo vnitra dodnes neuplatnilo své dozorové kompetence, nasvědčuje tomu, že bylo s touto dlouholetou praxí srozuměno a svým nejednáním s ní fakticky souhlasilo, přestože tehdejší ztrátové hospodaření Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně bylo medializováno.

  • Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 29. 6. 2016 (předkladatel Stanislav Mišák, hejtman), č. tisku 0553-16Z, číslo usnesení 0755/Z22/16. Zastupitelstvo rozhodlo o snížení základního kapitálu ve své Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně o částku 500 milionů korun a současně rozhodlo o investiční akci – realizaci I. etapy centrálního objektu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně ve výši 780 milionů korun, v součtu obou těchto částek se jedná o 1,28 miliardy korun.

  • Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 23. 9. 2015, tisk č. 0833-15Z, číslo usnesení 0576/Z18/15, uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru do maximální výše 300 milionů korun.

  • Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 18. 6. 2014 (předkladatel Lubomír Nečas, náměstek hejtmana), tisk č. 0467-14Z, číslo usnesení 0309/Z12/14 – Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem. Zastupitelstvo projednalo mj. výsledek hospodaření Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně za rok 2014 v záporné výši 190,1 milionu korun.

  • Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 26. 6. 2013 (předkladatel Lubomír Nečas, náměstek hejtmana), tisk č. 0574-13Z, usnesení č. 0139/Z06/13 o „Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji“. Zastupitelstvo rozhodlo o dalším vývoji zdravotnictví ve Zlínském kraji pro období let 2014 až 2020.

     

Rozhodování Rady Zlínského kraje

Dvě rozhodnutí Rady Zlínského kraje, a to ze dne 11. 8. 2008 (předkladatel Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana), č. 0712-08, usnesení 0532/R15/08 a ze dne 6. 4. 2010 č. 0326-10, usnesení 0280/R07/10. Obě rozhodnutí se týkají investičního záměru postupné rekonstrukce a dostavby stávající Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (dále označovaný jen jako „Generel“). O konečné podobě Generelu, který založil budoucí podobu stávající nemocnice, NEJEDNALO Zastupitelstvo Zlínského kraje a bylo o něm rozhodnuto v roce 2008 na úrovni Rady Zlínského kraje, bez účasti veřejnosti. Celková doba rekonstrukce a dostavby měla trvat 25 let. V roce 2010, v rámci již schváleného Generelu, pak schválila rada investiční záměr – výstavbu interní kliniky s celkovou finanční náročností 1 miliarda 179 milionů korun a uložila zajistit projektovou přípravu, inženýrskou činnost a majetkoprávní přípravu pro účely stavebního řízení a pro získání stavebního povolení.

Je proto fascinující, že proti rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje, které v prosinci 2019 schválilo investiční záměr Nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích, a tedy i její budoucí podobu, brojí stejní lidé, kteří:

  • během své předchozí účasti na krajské vládě dlouhodobě a systematicky jednali tak, aby veřejnost nebyla předem seznámena o zásadních věcech v oblasti krajského zdravotnictví, které se budou projednávat na zastupitelstvu Zlínského kraje, včetně mnohaset milionového ztrátového hospodaření Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,

  • bez veřejné diskuze, již v roce 2008, stanovili rozhodnutím rady Zlínského kraje budoucí podobu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně pro její dostavbu a rekonstrukci, rozhodli o době realizace akce v délce až 25 let a předurčili tak rozsah a kvalitu poskytování zdravotnické péče. Přitom do roku 2016, kdy jejich krajská vláda skončila, tuto rekonstrukci a dostavbu nemocnice nezahájili.

 

 

Přílohy:
Pozvánka na Zastupitelstvo Zlínského kraje ze dne 29. 6. 2016
Pozvánka na Zastupitelstvo Zlínského kraje ze dne 23. 9. 2015
Pozvánka na Zastupitelstvo Zlínského kraje ze dne 18. 6. 2014
Pozvánka na Zastupitelstvo Zlínského kraje ze dne 26. 6. 2013
Tisk č. 0553-16Z
Tisk č. 0833-15Z
Tisk č. 0467-14Z
Tisk č. 0574-13Z

 

 

9. 3. 2020

 

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

 

Dokumenty ke stažení

.doc Příloha 5553-16Z_Schválený tisk 101 kB
.doc Příloha 5553-16Z_Podrobná důvodová zpráva_KNTB_R12 76,5 kB
.pdf Příloha 0833-15Z_Upravená nabídka ČSOB 254,88 kB
.pdf Příloha 0833-15Z_Smlouva o úvěru ČSOB 6488,02 kB
.doc Příloha 0833-15Z_Schválený tisk 92 kB
.xlsx Příloha 0833-15Z_Přehled nabídek 14,72 kB
.docx Příloha 0833-15Z_Podrobná důvodová zpráva 16,79 kB
.doc Příloha 0574-13Z_Schválený tisk 91 kB
.doc Příloha 0574-13Z_Podrobna_duvodova_zprava 71 kB
.pdf Příloha 0574-13Z_IKRZS ZK 5907,05 kB
.pdf Příloha 0553-16Z_Dopis představenstva 92,12 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_VZZ_nemocnice_celkem_31_03_2014 82,29 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_Vyjadreni_VSN_a_s 127,91 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_Vyjadreni_UHN_a_s 130,65 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_Vyjadreni_KNTB_a_s 365,41 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_Vyjadreni_KMN_a_s 685,12 kB
.doc Příloha 0467-14Z_Schválený tisk 92 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_hospodareni_VSN_2007_2014 131,42 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_hospodareni_UHN_2005_2014 151,79 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_hospodareni_KNTB_2005_2014 188,34 kB
.pdf Příloha 0467-14Z_hospodareni_KMN_2005_2014 144,3 kB
.pdf Příloha 553-16Z_KNTB-CO-etapyI 836,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap