Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).

 

Jeho cílem je ochrana kolektivních zájmů spotřebitelů před těmi, kteří porušují zájmy spotřebitelů v rámci EU v přeshraničních případech. Pro tento účel nařízení stanovuje systém spolupráce orgánů veřejné moci příslušných k vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů. Mezi tyto zákony patří mimo jiné i směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě a směrnice 97/55/ES týkající se srovnávací reklamy. Vzhledem k tomu, že mezi dozorové orgány pro tuto oblasti patří i Krajský živnostenský úřad, je možné směřovat podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů týkající se klamavé a srovnávací reklamy na:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Kontaktní osobou k vyřízení podnětu je Jiří Bogar, e-mail: jiri.bogar@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 584

Odkazy na úplná znění zmíněných předpisů:

Nařízení č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
Směrnice 84/450/EHS - klamavá reklama
Směrnice 97/55/ES - srovnávací reklama

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap