Informace o koronaviru COVID-19

DŮLEŽITÉ KONTAKTY, RADY

Objednání na testy on-line

Chystáte se na test ohledně koronaviru a zajímá vás, kde je již plno a kde se naopak můžete co nejdříve on-line objednat? Pomoci Vám může webová stránka projektu Covtest.cz.
Nečekejte ve frontě, zarezervujte si přesný čas odběru v nemocnici nebo laboratoři. Více na https://covtest.cz/

 

 

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19

21. 10. 2020

Od čtvrtka 22. října vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel. Opatření mají přispět ke zlepšení situace a zamezit zhroucení zdravotnického systému.

Od čtvrtka 22. října od 6.00 hodin po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Ze zákazu bude existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Vláda od čtvrtka od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

Více ZDE.

 

Od středy budou roušky s výjimkami povinné i venku

20. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje s účinností ode dne 21. října 2020 do odvolání toto mimořádné opatření:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
- v prostředcích veřejné dopravy,
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimky ze zákazu mají např. děti do 2 let či děti a pracovníci v mateřské škole, zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, sportovci v době tréninku, řidiči veřejné dopravy pokud nejsou v kontaktu s cestujícími atd. Další informace najdete ZDE.

 

O děti zaměstnanců IZS, nemocnic, sociálních služeb i bezpečnostních sborů je postaráno

19. 10. 2020

Od středy 14. října, kdy byly na základě krizového opatření vlády uzavřeny základní školy, mají zaměstnanci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, hygienických stanic, bezpečnostních sborů, ozbrojených složek, složek Integrovaného záchranného systému a dalších profesí dle včerejšího usnesení vlády č. 1033 možnost poslat své děti ve věku od 3 do 10 let do jedné vybraných škol ve Zlínském kraji, kde je o tyto děti postaráno.

„Postarat se o děti zdravotníků, záchranářů, policistů, hasičů, pracovníků sociálních služeb či bezpečnostních sborů je v současné situaci naprosto nezbytné, protože potřebujeme, aby se tito lidé mohli naplno věnovat své profesi. Spoléháme na ně a děkujeme jim v této nelehké době za jejich odvedenou práci a nasazení,“ poděkoval hejtman Jiří Čunek.

Aktuálně jde o celkem 19 škol rozmístěných po celém kraji, na území každé obce s rozšířenou působností je minimálně jedna. Jejich seznam viz níže.  

Zájemci o umístění dítěte mohou se svými požadavky kontaktovat přímo jednu ze škol, která je nejblíže jejich bydliště, a zároveň je v kopii poslat na krajský úřad na email: michal.duda@kr-zlinsky.cz.

Školská zařízení, která zajišťují péči o děti

 

 

Vláda od 14. října zpřísní preventivní opatření

13. 10. 2020

Na území České republiky dojde k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Nová krizová opatření mají zvrátit nepříznivý vývoj pandemie nemoci covid-19. Od středy 14. října nebude možné shromáždění více než 6 osob na jednom místě, do restaurací a barů nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

Od 14. října budou zcela uzavřeny také základní školy, družiny a školské kluby. Zajištěna bude péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Ta se týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol.

S platností od 13. října musí lidé nosit roušky i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy.

Dále Vláda ČR rozhodla, že ze státních hmotných rezerv uvolní 190 000 kusů respirátorů typu FFP2 a 1 milion roušek, které bezúplatně poskytne osobám pobírajícím invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a osobám mladším 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Stát zajistí i osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ohrožené děti, kterým poskytují péči i během nouzového stavu.

Vláda schválila také uvolnění až 205 milionů korun na zajištění nákupu léčivého přípravku Veklury od firmy Gilead Sciences, který obsahuje léčivou látku remdesivir.

Více čtěte ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala Nařízení mimořádného opatření

2. 10. 2020

S účinností od 5. října do 18. října nařizuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na území Zlínského kraje následující mimořádné opatření spočívající v:

 • omezení provozu vysokých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce,
 • omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na výuce,
 • omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce,
 • omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Celé nařízení si můžete přečíst ZDE.

 

Od pondělí 5. října začne na celém území České republiky platit nouzový stav

1. 10. 2020

O vyhlášení nouzového stavu rozhodla Vláda ČR. Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020, a to na 30 dnů. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření s platností do 18. října, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Vláda od 5. do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Ke změně dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde nově platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.

Školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou.

Více ZDE.

 

Rozšíření protiepidemických opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

24. 9. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup. U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.

Více ZDE.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole

23. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s účinností ode dne 23. září 2020 do 31. října 2020 vydala nařízení, které na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole.  

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- Individuální návštěvy knihoven a studoven,
- Individuální konzultace,
- Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
- Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
- Klinickou a praktickou výuku a praxi.

Celé znění nařízení mimořádného opatření si můžete přečíst ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nařizuje od 21. září povinnost nošení roušek

18. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala nařízení mimořádného opatření s účinností ode dne 21. září, spočívající v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.
Zákaz se nevztahuje na:
- Děti do dvou let věku,
- Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
- Moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
- Sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Více ZDE.

Protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

17. 9. 2020

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Nadále platí, že od páteční 18 hodiny se nesmí konat vnitřní akce na stání a do provozoven stravovacích služeb bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení.

Více ZDE.

 

Ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

17. 9. 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavedlo Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.  

Více ZDE.

 

O pozitivním výsledku testu na Covid-19 budou informovat laboratoře elektronicky

16. 9. 2020

S účinností od čtvrtka 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek. K opatření Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo z důvodu zahlcenosti hygienických stanic.  

Mimořádné opatření ministerstva stanovuje povinnost sdělit výsledek testu bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření.

Více ZDE.

Pravidla pro uvalení karantény se mění

14. 9. 2020

Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování. Od úterý 15. 9. karanténa nebude nutná za předpokladu, že pozitivně testovaný a jeho kontakt měli při setkání roušky či respirátory.

Více ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala nařízení mimořádného opatření k zamezení dalšího šíření epidemie Covid-19

11. 9. 2020

S účinností ode dne 14. 9. 2020 do odvolání se na území celého okresu Uherské Hradiště nařizuje zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mez 00:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.). Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Celé znění mimořádného opatření si můžete přečíst ZDE.


Od 10. září jsou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

9. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavedlo povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny ZDE.

 

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

8. 9. 2020

 • V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu.
 • U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy.
 • Od 1. září se vzdělávání dětí/žáků/studentů vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví připravovaná novela školského zákona.
 • Zájmové kroužky nejsou zakázány.
 • Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen.
 • Provoz ZUŠ není přerušen ani omezen.

Manuál k provozu škol a další informace najdete ZDE

 

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

31. 8. 2020

Od 1. září platí povinnost nošení roušek:

 • na úřadech (v místech, která slouží pro setkávání s veřejností),
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
 • ve volebních místnostech,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky.

Pravidla pro hromadné akce:

 • na venkovních akcích je povolená účast maximálně 1 000 osob (v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob),
 • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob (v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob)

Pravidla pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb:

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
  každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • platí povinnost nosit roušky.

Více ZDE

 

Od 19. srpna budou ve Zlínském kraji povinné roušky ve zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků

18. 8. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje rozhodla, že s účinností od středy 19. srpna, až do odvolání bude na území celého Zlínského kraje ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků platit zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.).

Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Více na www.khszlin.cz 

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

3. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR.

V České republice začíná fungovat systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy covid-19. Systém je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR.

Většina okresů spadá po 31. týdnu (24. 7. – 31. 7. 2020) pod bílou barvu, s nulovým rizikem nákazy. Do zelené barvy, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu ČR, pak spadá 9 okresů, a sice Karviná, Frýdek-Místek, Praha, Prachatice, Jihlava, Praha-západ, Praha-východ, Ostrava-město a Brno-město. Aktuálně nejvyšší počet osob s covid-19 na 100 tisíc obyvatel je na Karviné (217 na 100 tisíc) a nejnižší pak má Brno-město (44 na 100 tisíc). Nejvyšší počet nově diagnostikovaných za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel zaznamenalo Prachaticko (78 na 100 tisíc) a nejnižší má Ostrava-město (14 na 100 tisíc).

Více si můžete přečíst ZDE

Ministerstvo zdravotnictví zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

23. 7. 2020

Od soboty 25. července dochází k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitřní akce. Co se týče roušek, na individuální návštěvu restaurace či baru se tato povinnost nevztahuje.

Více ZDE

Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje

1. 7. 2020

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je z pohledu celé České republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Více ZDE

 

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

18. 6. 2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci uvolňuje Vláda ČR plošná opatření. Od 1. července nastane dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni.  Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy zůstane od 1. července už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19. V případě, že se někde zvýší počet případů, místní hygiena přijme v dané lokalitě nezbytná opatření tak, aby situace v ČR zůstala pod kontrolou jako doposud.

Některé výrazné změny nastanou i v nejbližších dnech. Od pondělka 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu.

Další důležitou změnou od pondělí 22. června je povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas. V případě větších akcí je nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, např. přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět. Dále platí, že pro sportovní stadiony bude zachován dosavadního limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále bude obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka.

Příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor. Od 22. června se ruší opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

Více informací najdete ZDE.

 

V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření

15. 6. 2020

Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření. Shodla se na tom epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Změny nastanou v pravidlech povinného používání roušek, dále v oblasti konání hromadných akcí a u některých provozoven a služeb.

Od 15. června už nebude povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest ve venkovních prostorech ani tam, kde budou dvě osoby v blízké vzdálenosti. Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

Venkovní hromadné akce:  

-       účast nejvýše 500 osob ve stejný čas v každém ze stavebně oddělených sektorů areálu,

-       musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Hromadné akce ve vnitřních prostorách:

-       s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů apod., platí stále odstup 2 metry i povinnost nosit roušku.

Více informací najdete ZDE.

 

Volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem se obnovuje

3. 6. 2020

Od dnešní půlnoci se plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem. Od čtvrtka se ruší také kontroly na hranicích s Rakouskem. Češi nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou.

Více zde: https://bit.ly/3eGLfwE 

Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu

1. 6. 2020

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.

Více zde https://bit.ly/2XoKyCH

Vláda schválila nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory s účinností od 26. května

26. 5. 2020

Vláda ČR odsouhlasila výjimky z nošení roušek u osob řídících vozidlo veřejné dopravy, plavčíků či zaměstnanců ve všech provozech. V rámci mimořádných opatření byla dále schválena povinnost ukončení karantény testem PCR, rozvolnění používání dvojité ochrany u kadeřníků, změny u přeshraničního pohybu osob, nové výjimky ze zákazu přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zrušení nákupní doby pro seniory a opatření k vydávání elektronických žádanek.

Více na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a také tady: https://bit.ly/36y2tK8


Od pondělí 25. května začne platit další vlna uvolňování opatření

24. 5. 2020

Od pondělí 25. května končí povinnost nosit roušky venku, jsou-li dodrženy dvoumetrové rozestupy od cizích lidí. V budovách nebo MHD je nošení dál povinné. Výjimky mají děti ve školách či školkách nebo některé profese, například lidé v kancelářích.

Od 25. května se také otevřou vnitřní prostory restaurací, barů nebo kaváren, stejně jako hotely, kempy a koupaliště. Povoleny budou hromadné akce do 300 osob i návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů.

Za přísných hygienických podmínek se opět otevře první stupeň základních škol. Docházka malých školáků bude dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

 

Od 11. května lze opět navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou

11. 5. 2020

V pondělí 11. května pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Za dodržení přísných hygienických pravidel se otevřou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. Fungovat začnou venkovní zahrádky restaurací, pro návštěvníky se otevřou i galerie, muzea či výstavní síně. Navyšuje se kapacita studijních skupin na vysokých školách, a to na celkově 15 osob. Z poskytovaných služeb mohou od pondělí opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry. Nově je možné i zkoušení oděvů v prodejně.

Více na https://bit.ly/2LfQCWX

Nouzový stav byl prodloužen do 17. května

28. 4. 2020

Nouzový stav bude v České republice trvat do 17. května. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Pro prodloužení hlasovalo 54 ze 101 přítomných poslanců. Díky nouzovému stavu může vláda například vydávat opatření podle krizového zákona. Stejně tak jí tento stav umožňuje nákup a distribuci ochranných pomůcek mimo standardní pravidla zadávání veřejných zakázek.

Vláda zrychlila uvolňování mimořádných opatření, od 27. dubna mohou otevřít větší provozovny

24. 4. 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci Covid-19 Vláda ČR schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku 24. dubna byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí 27. dubna budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.
 

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Také se urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.

Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line, a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy.

Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Ministři od pondělí 27. dubna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény.

Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

 

Vláda představila plán uvolňování opatření u podnikatelských a dalších činností a také ve školách a školských zařízeních

14. 4. 2020

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

- 20. dubna mají být povolené farmářské trhy, řemesla, autosalony, autobazary, tréninkové prostory pro profesionály a svatby do deseti lidí.

- 27. dubna všechny provozovny do 200 metrů čtverečních kromě těch v nákupních centrech nad 5 000 metrů čtverečních. 

- 11. května provozovny do 1 000 metrů čtverečních, autoškoly, fitness centra a posilovny.

- 25. května restaurace, hospody, kavárny a další zařízení s prodejem z okénka nebo zahrádkou, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masérny, muzea, ZOO, galerie.

- 8. června obchodní centra nad 5 000 metrů čtverečních, tetovací salóny, restaurace bez omezení, divadla, hrady, zámky, hromadné akce do 50 lidí, svatby bez omezení, pavilony v ZOO a další.

Uvolnění ve školách a školských zařízeních

Omezení se začnou uvolňovat 20. dubna. Jako první vláda otevře vysoké školy pro studenty posledních ročníků. Následovat budou střední školy a od 25. května mohou do základních škol docházet i žáci prvního stupně. Nejdříve od června budou moci studenti vykonat maturitní a závěrečné zkoušky.

Více na: https://bit.ly/3chA7VT

 

Od 14. dubna končí plošný zákaz vycestovat za hranice ČR

13. 4. 2020

Od úterý 14. dubna se mění režim na hranicích. Končí plošný zákaz vycestovat, rozšiřuje se možnost vyjet za hranice k lékaři či na úřad a sjednocují se pravidla pro pendlery. Vše přehledně zde: https://t.co/hrVkN99vPo

 

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

9. 4. 2020

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem.

Přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatření najdete ZDE

 

Nouzový stav prodloužen do konce dubna

7. 4. 2020

Nouzový stav bude v České republice zatím trvat do konce dubna. Rozhodli o tom poslanci. Nepodpořili tak vládní návrh na prodloužení stavu na dalších 30 dní, tedy až do 11. května.

Aktuálně platná omezení

 • Omezení volného pohybu osob (celostátní karanténa) – povoleny pouze cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro nákupy základních potřeb, nebo do zdravotnických zařízení
 • Zákaz chození na veřejnosti bez roušky nebo jiné ochrany úst a nosu (s výjimkou dětí do 2 let)
 • Zákaz shromažďování více než 2 osob na veřejnosti
 • Zavřené základní, základní umělecké, střední a vysoké školy
 • Zavřené některé obchody
 • V prodejnách potravin vyčleněná prodejní doba pro seniory: 8-10 hodin
 • Zavřené restaurace
 • Zákaz návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory
 • Zákaz přijímání nových pacientů lůžkové rehabilitační péče (uzavření lázní)
 • Zavřené denní stacionáře
 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR
 • Zákaz cestování českých občanů do zahraničí
 • Zákaz přeshraniční dopravy

Aktuálně platná mimořádná opatření Vlády ČR najdete zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Upravuje se režim na hranicích. Po Velikonocích bude možné v odůvodněných případech vycestovat do zahraničí

7. 4. 2020

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. Podmínkou bude prodloužení nouzového stavu. 


Individuálně sportovat bude možné bez roušek, vláda od 9. dubna umožní i provoz některých prodejen

6. 4. 2020

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý 7. dubna umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek 9. dubna budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů.

Více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/individualne-sportovat-bude-mozne-bez-rousek--vlada-od-ctvrtka-umozni-i-provoz-nekterych-prodejen-180891/


Informace pro obce – krizová opatření vlády a ministerstev

3. 4. 2020

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o zdrojích, kde přehledně najdete aktuální informace o vládních usneseních a opatřeních souvisejících se stávajícím nouzovým stavem.

Nejdůležitější odkazy najdete na adrese http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ pod názvem „Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě". V záložce Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí,  jsou mimořádná opatření členěna dle oblastí, např. zdravotnictví, sociální služby, dopravě apod.  V záložce Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru jsou každý den zveřejněny přímo texty přijatých vládních usnesení.

Vládní usnesení jsou doplňována mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a jejich plná znění jsou zveřejňována na jeho speciálním webu na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Informace Ministerstva vnitra ke koronaviru pro občany a obce - k jednání zastupitelstev, opatření při volbách a pro cizince na území ČR jsou zveřejňovány na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

Zpracoval:Odbor právní a Krajský živnostenský úřad


UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Autobusy v kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

27. 3 .2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

„Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova,ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.

Nové jízdní řády s platností od 30. 3. 2020 budou nejpozději od soboty 28. 3. 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK, který spravuje společnost KOVED, viz  https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ vydané dne 26. 3. 2020

26. 3. 2020

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje:
- maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami uvedenými níže v dokumentech (Mimořádné opatření MZ z 26.3.),
- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost,
- prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

Prodej nebaleného pečiva se povoluje za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Nařituje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Zakazuje se provoz heren a kasin,  provoz autoškol,  provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren,  přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb — vnitřní i venkovní sportoviště.

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních.

Mimořádné opatření v celém znění najdete níže v dokumentech: Mimořádné opatření MZ z 26. 3. 2020

 
Úřední hodiny krajského úřadu pro veřejnost jsou zrušeny až do odvolání

24. 3. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou pro území ČR, a navazujícími krizovými opatřeními, jejichž cílem je eliminace šíření nákazy koronavirem (omezení pohybu na veřejně dostupných místech, omezení kontaktů, omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů), rozhodl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje až do odvolání úplně zrušit úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje pro veřejnost.

Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu, který pro veřejnost pro osobní podání veřejnosti zůstává zatím zachován, a to v omezené míře takto:

pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.

V těchto termínech zde mohou občané osobně podávat například své žádosti v rámci vyhlášených krajských dotačních programů.

Informujeme také, že omezením vstupu veřejnosti do budovy krajského úřadu nebudou žádosti o dotaci z Programu na podporu stavební obnovy kulturních památek a památek místního významu KUL03-20 přijímány osobně na oddělení památkové péče, ale žadatelé je mohou tištěnou podobu žádosti o dotaci zaslat poštou, předat na podatelně nebo zaslat případně datovou schránkou do 27. března 2020.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kr-zlinsky.cz  nebo telefonního čísla 577 043 111 v původních úředních hodinách krajského úřadu.

Dále může veřejnost kontaktovat zaměstnance krajského úřadu rovněž prostřednictvím přímých kontaktů, které nalezne na webových stránkách kraje: https://tel.kr-zlinsky.cz

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě

23. 4. 2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. Více zde: https://www.kr-zlinsky.cz/upozorneni-pro-cestujici-od-utery-24-brezna-dojde-k-dalsim-omezenim-ve-verejne-doprave-aktuality-16158.html

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Valašský expres pojede do odvolání pouze z Horní Lidče do Olomouce a zpět

20. 3. 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice, a přijatým opatřením k omezení pohybu osob v důsledku šíření onemocnění COVID-19, dochází i ke snížení počtu přepravovaných osob ve vlacích. Společnost České dráhy proto omezí provoz vybraných dálkových linek. Na území Zlínského kraje se toto omezení od 20. 3. 2020 týká linky Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč. Vlaky této linky pojedou pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč/Horní Lideč – Olomouc a nepojedou v úseku Praha – Olomouc/Olomouc – Praha

Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc / Olomouc – Praha bude zajištěna 10 páry vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres.

Toto omezení bude trvat do odvolání. Na vlaky regionální dopravy u společnosti ČD, a.s. a Arriva vlaky s.r.o. ve Zlínském kraji nemá toto opatření přímý vliv.

Schéma linek dálkových vlaků k 20. 3. 2020 najdete ZDE.

Schéma linek dálkových vlaků k 21. 3. 2020 najdete ZDE.

Další informace týkající se omezení dopravy ve Zlínském kraji najdete na https://www.id-zk.cz/omezeni-dopravy

 

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

20. 3. 2020

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila 19. 3. 2020 vláda.

Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 

Program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa

20. 3. 2020

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vyčlenění lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19

20. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictvívšem poskytovatelům akutní lůžkové péče přikazuje: 

 • vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací,
 • zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na vyčleněných lůžkách,
 • stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Celé znění mimořádného opatření najdete níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – zákazy návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních

19. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

1) všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče s účinností od 18. března 2020 zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • nezletilých pacientů,
 • pacientů s omezenou svéprávností,
 • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2) všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s účinností od 18. března 2020 zákaz návštěv osob, s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Celé znění mimořádného opatření najdete níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 

Vláda ČR přijala další krizová opatření - Zákaz vycházení bez ochrany obličeje, dvě hodiny denně nakoupí jen senioři

18. 3. 2020

Další krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru na území republiky přijala dnes Vláda ČR.

Na základě těchto opatření se:

 • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 • nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby;
 • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Více informací viz rozhodnutí vlády v přílohách níže.

 

Hejtman Čunek: Od zítřka 19. března mohou občané na veřejně přístupná místa jen s ochranou dýchacích cest

18. 3. 2020

Hejtman Jiří Čunek rozhodl, že od zítřka, tedy 19. března 2020, mohou na všechna veřejně přístupná místa občané kraje pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, jako jsou například respirátory, roušky, šátky, šály a podobné ochranné prostředky. Důvodem tohoto nařízení je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.   

„Toto opatření jsem chtěl oznámit už minulý týden, ale s ohledem na chybějící ochranné pomůcky by bylo nesmyslné.  V současné době ale vidím, že lidé i firmy se k aktuální situaci postavili zodpovědně a vyrábí si a pořizují si ochranu dýchacích cest sami. Je proto velmi důležité, aby tento přístup ctili všichni,“ zdůvodnil rozhodnutí hejtman Jiří Čunek a dodal: „Navíc jsem přesvědčen, že v další dny budou i roušky bavlněné či s nanovláknem, které jsou vícedenní, a začíná jejich výroba v České republice.“

Nařízení platí například pro nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády či cyklostezky na území Zlínského kraje.

 

Zlínský kraj chce ochránit řidiče autobusů, dočasně zavádí jízdné zdarma a povinné roušky

17. 3. 2020

Jízdné zdarma v důsledku šíření nákazy koronaviru ve Zlínském kraji bude s platností od středy 18. března 2020 zavedeno v linkových autobusech. Cestující budou v autobusech nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň budou povinni použít roušky nebo podobné ochranné prostředky.

„Chceme tím ochránit řidiče, aby se při platbě nedostávali do blízkého styku s cestujícími potenciálně nakaženými koronavirem. Cestující budou nastupovat a vystupovat pouze zadními dveřmi a nebudou platit jízdné. Cestovat tedy budou zdarma, budeme však po nich chtít, aby si ústa a nos chránili rouškami či alespoň šálami, šátky nebo kapesníky,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Jízdné zdarma bude prozatím zavedeno do 24. března. Věříme, že do té doby budou všichni řidiči vybaveni potřebnými ochrannými prostředky,“ doplnil hejtman Čunek.

 

Zrušení úředních hodin krajského úřadu pro veřejnost

16. 3. 2020

V souvislosti s vydaným usnesením Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a souvisejícími krizovými opatřeními, jejichž cílem je eliminace prudkého šíření nákazy koronaviru, rozhodl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje o zrušení úředních hodin krajského úřadu pro veřejnost, a to v období od 16. 3. 2020 0:00 hodin až do 24. 3. 2020 6:00 hodin.

Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu, který pro veřejnost pro osobní podání zůstává zatím zachován, a to v omezené míře takto:

pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.

V těchto termínech zde mohou občané osobně podávat například své žádosti v rámci vyhlášených krajských dotačních programů.

Informujeme také, že omezením vstupu veřejnosti do budovy krajského úřadu nebudou žádosti o dotaci z Programu na podporu stavební obnovy kulturních památek a památek místního významu KUL03-20 přijímány osobně na oddělení památkové péče, ale žadatelé je mohou tištěnou podobu žádosti o dotaci zaslat poštou, předat na podatelně nebo zaslat případně datovou schránkou do 27. března 2020.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kr-zlinsky.cz nebo telefonního čísla 577 043 111 v úředních hodinách krajského úřadu.

Dále může veřejnost kontaktovat zaměstnance krajského úřadu rovněž telefonicky či elektronicky prostřednictvím přímých kontaktů, které veřejnost nalezne na webových stránkách kraje:

https://tel.kr-zlinsky.cz

 

Od 18. března budou autobusy ve Zlínském kraji jezdit v letním prázdninovém režimu

16. 3. 2020

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se nákazy koronaviru v naší republice informujeme občany, že od středy 18. března budou ve Zlínském kraji jezdit všechny autobusy veřejné linkové dopravy v tzv. letním prázdninovém režimu, budou se tedy řídit jízdními řády platnými pro období letních prázdnin. Jízdní řády přitom budou nastaveny tak, aby zohledňovaly aktuální potřeby dopravní obslužnosti v jednotlivých částech kraje.

„Přistupujeme k tomuto kroku, protože se ukázalo, že lidé vzali současnou situaci vážně a kvůli možnému riziku nákazy koronavirem jezdí mnohem méně hromadnými dopravními prostředky a pro své cesty více využívají osobních automobilů. Jsme proto přesvědčení, že dokud tato situace potrvá, bude naprosto dostačující, když budou linkové autobusy ve Zlínském kraji jezdit v letním prázdninovém režimu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Zlínský kraj zároveň apeluje na dopravce i cestující, aby v rámci snižování rizika nákazy virem dodržovali veškerá hygienická doporučení a postupovali odpovědně a podle platných postupů, pocítí-li příznaky infekce. Dopravcům již kraj nabídl zprostředkování kontaktů na dodavatele ochranných prostředků (roušek a respirátorů) s dostatečnou kapacitou a jejich distribuce bude pravděpodobně probíhat prostřednictvím krizového řízení Zlínského kraje.

 

ZLÍNSKÝ KRAJ DRŽÍ SPOLU - skupina na Facebooku

16. 3. 2020

Hejtman Jiří Čunek založil skupinu „ZLÍNSKÝ KRAJ DRŽÍ SPOLU | SHÁNÍM/NABÍZÍM NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ“. Její účel je jasný, spojit lidi v našem kraji a dát jim prostor nabídnout nebo poptat službu nebo zboží, kterého je aktuálně nedostatek a těžko se shání. Pokud máte zájem v této skupině být, můžete se přidat na tomto odkazu ➡️ www.facebook.com/groups/207722503773315

  

Vláda ČR kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

16. 3. 2020

Vláda České republiky rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření nového typu koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky.

Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření.

Více informací je možno najít na webu Vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/

Celé znění usnesení vlády o omezení pohybu osob najdete dole na této stránce (mezi Dokumenty ke stažení).

 

Linka seniorů

15. 3. 2020

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí i ve Zlínském kraji v krizové situaci epidemie koronavirem profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007. Ta je v provozu každý den do 8 do 20 hodin. 

Volajícím pomůže:

 • zorientovat a najít správné informace
 • zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě
 • propojit se s dobrovolníky  
 • sestavit krizový plán 
 • sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí

Prosíme, předejte tuto informaci seniorům ve Vašem okolí, děkujeme.

 

Přehled aktuálních opatření Vlády ČR proti šíření nákazy novým typem koronaviru:

15. 3. 2020

 • ZÁKAZ PROVOZU RESTAURACÍ A NĚKTERÝCH OBCHODŮ

Od sobotní 6 hodiny ranní platí zákaz provozu restaurací a obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších prodejen zboží denní potřeby. Opatření potrvá deset dní. U stravovacích zařízení mají výjimku provozovny zajišťující například jídlo pro zaměstnance.

 • ZÁKAZ AKCÍ NAD 30 ÚČASTNÍKŮ

Od páteční šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce s účastní přesahující 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.

 • ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

O půlnoci z neděle na pondělí začne platit zákaz vstupu všem cizincům na území České republiky, kromě výjimek – tedy cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Vláda už v minulosti zastavila vydávání víz i povolení k pobytu. 

 • ZÁKAZ CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ DO ZAHRANIČÍ

Vláda zakázala vycestovat z Česka do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne rovněž platit v noci z neděle na pondělí. Vláda určila pásmo 50 kilometrů od hranic pro Čechy, kteří pracují v Rakousku nebo Německu. České zájezdové autobusy v zahraničí se mohou vrátit do Česka.

 • ZÁKAZ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY

Vláda zakázala všem dopravcům mezinárodní přeshraniční osobní dopravy od páteční půlnoci zajišťovat vozidly s kapacitou nad devět osob dopravu cestujících přes české hranice.

 • UZAVŘENÍ POSILOVEN, BAZÉNŮ A SPORTOVIŠŤ

Od pátečních 6 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé služby, jako jsou posilovny, wellness služby, solária či zábavní zařízení. Od sobotní 6. hodiny bude pro veřejnost platit také zákaz chození do bazénů a turistických informačních center, stejně tak bude zakázána přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí.

 • KONTROLA NA HRANICÍCH

Od páteční půlnoci budou na hranicích s Německem a Rakouskem metodické hraniční kontroly. Přechod přes hranice bude možný jen na 11 stanovených místech: S Německem zůstanou otevřené přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána. V případě Rakouska jde o přechody Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.

 • ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ

Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby posune o tři měsíce, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. červenec, namísto původního konce března. Banky poskytnou občanům a drobným podnikatelům dotčeným koronavirem možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.

 • ZAVŘENÉ ŠKOLY VČETNĚ ZUŠ

I nadále platí úterní rozhodnutí vlády o povinném uzavření všech základních a středních škol. Prezenční výuku musely přerušit také vysoké školy. Nově platí zákaz i pro ZUŠ. Posiluje se podle možností výuka elektronickou formou. Opatření platí do odvolání.

 • ŠÍŘENÍ KORONAVIRU BUDE TRESTNÝ ČIN

Šíření koronaviru může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, její šíření může být hodnoceno jako překročení zákona.

 • OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Vláda uvolnila z rezervy půl miliardy korun na nákup ochranných prostředků. Zavedena bude krizová distribuce, první jsou nemocnice a záchranky.

 • ZÁSOBOVÁNÍ

Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů.

 

Od 14 hodin dne 12. března 2020 Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV na území České republiky

12. 3. 2020

INFORMACE PRO OBČANY, CO ZNAMENÁ NOUZOVÝ STAV

 • ZÁKAZ AKCÍ NAD 30 ÚČASTNÍKŮ 

Od páteční šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob. Týká se kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.

 • ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Na území ČR nesmějí vstoupit cizinci z rizikových zemí – z Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Holandska, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska. Netýká se lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vláda dále zastavila vydávání víz i povolení k pobytu.

 • ZÁKAZ CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Občané ČR nesmějí cestovat do zmíněných rizikových států. Výjimka platí pro řidiče zásobování, vlakové čety, příslušníky integrovaného záchranného systému i lidi, kteří v Německu či Rakousku pracují.

 • ZÁKAZ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY 

Vláda zakázala všem dopravcům mezinárodní přeshraniční osobní dopravy od páteční půlnoci zajišťovat vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR.

 • OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ 

Od pátečních 20 hodin se omezuje otevírací doba restauračních zařízení. Ta nesmějí být otevřena od 20 hodin do 6 hodin ráno. Od pátečních 6 hodin ráno se omezuje také činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 tisíc metrů čtverečních.

 • UZAVŘENÍ POSILOVEN A WELLNESS 

Od pátečních 6 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé služby, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.

 • KONTROLA NA HRANICÍCH 

Od páteční půlnoci budou na hranicích s Německem a Rakouskem metodické hraniční kontroly. Přechod přes hranice bude možný jen na 11 stanovených místech:  

S Německem zůstanou otevřené přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.

V případě Rakouska jde o přechody Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.

Pro cizince nebude možné vstupovat z těchto zemí do ČR, jelikož patří mezi zmíněné rizikové oblasti.

 • ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ

Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby posune o tři měsíce, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. červenec, namísto původního konce března. Banky poskytnou občanům a drobným podnikatelům dotčeným koronavirem možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.

 • ZAVŘENÉ ŠKOLY VČETNĚ ZUŠ 

I nadále platí úterní rozhodnutí vlády o povinném uzavření všech základních, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Nově platí zákaz i pro ZUŠ. Opatření platí do odvolání.

 

 

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu

11. 03. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem?

1) Umývejte si ruce mýdlem, nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu 2) Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem 3) Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky 4) Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec 5) Při kontaktu s volně žijícími či hospodářskými zvířaty používejte ochranné pomůcky

Krajská hygenická stanice Zlínského kraje - kontakty:

Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)

E-mail: covid19@khszlin.cz

 

 

Kvůli koronaviru jsou uzavřeny všechny školy, ale i zrušeny hromadné akce nad 100 lidí

10. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v úterý 10. března nové mimořádné opatření, které v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě, nařizuje zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením tohoto onemocnění.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dále se také zakazují s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Ministerstvo zdravotnictví také nařizuje všem osobám po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření. Všem osobám, u kterých budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku a strpěly omezení svobody pohybu, během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

 

Koronavirus - rozšíření karanténního opatření

07. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví v sobotu 7. března vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu právě na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Tyto shora uvedené povinnosti se nevztahují na:

 • řidiče nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží,
 • řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky,
 • piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Uvedeným osobám, na které se shora uvedené povinnosti nevztahují, se nařizuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

 

Mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

6. března 2020

Informujeme občany Zlínského kraje o mimořádném opatření ministra zdravotnictví ČR, na základě kterého se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 

Aktuální informace a nejčastější dotazy na téma koronavirus

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-19 jsou aktuálně řazeny ke dni 1. 3. 2020:

Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur a další dle aktuálního vývoje situace, pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky www.khszlin.cz

 

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom či infekci MERS.

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli 2019-nCoV, případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška?

Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích cest (ústenka, resp. rouška), respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj.

Existuje vakcína proti koronaviru?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV.

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. I Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. WHO uvádí na svých stránkách, že tato léčba je vysoce účinná.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění a s kým se mohu poradit?

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.) a vrátili jste se v posledních 14 dnech z rizikové oblasti:

 • zůstaňte doma
 • ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

 

Kontaktní telefonní čísla

Infolinky 577 006 759 a 724 221 953 nepřetržitě v době od 7 do 19 hodin

V pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 745

Mimo pracovní dobu v případě onemocnění:

MUDr. Jana E. Hošková tel.: 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: 725 105 497

e-mail: epidat@khszlin.cz, khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Jsou testy schopny odhalit nákazu i v inkubační době?

Testy jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu a jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět.

Jsou zavedeny specifické postupy, pokud se ve světě objeví nový typ infekce?

Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Dále resort zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví. V pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit případný výskyt.

 

dokumenty ke stažení

.pdf Mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni 220,85 kB
.pdf Nařízení MO k 14.9.2020- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb 1261,12 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani 242,73 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2 254,4 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 236,17 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1 238,24 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 244,24 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 233,3 kB
.pdf KHS Zlín - nařízení mimořádného opatření č. 3_2020 6236,98 kB
.pdf Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-8-2020-1 307,3 kB
.pdf Nařízení-mimořádného-opatření-Krajské-hygienické-stanice-Zlínského-kraje-se-sídlem-ve-Zlíně-č.-172020 1299,5 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání 234,61 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-1000-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-22.-6.-do-odvolání 244,3 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-19.-6.-do-21.-6.-2020 246,42 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-22.-6.-2020-do-odvolání 275,76 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-22.-6.-2020-do-odvolání 248,41 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-6.-2020-od-12.00-hodin-do-14.-6.-2020-do-23.59-hodin 317,97 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-účinností-od-9.-6.-2020-od-15-hodin-do-odvolání 245,39 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 262,95 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-9.-dubna-2020-k-nařízení-poskytovatelům-sociálních-služeb 212,54 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-15.-6.-2020 324,09 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 243,89 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 300,8 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-4.-do-8.-6.-2020 300,42 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-27.-5.-2020 312,05 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-23.-3.-2020-k-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory 205,66 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-26.-5.-2020 310,85 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-1.-6.-2020-do-odvolání 247,39 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-26.-5.-2020-do-odvolání 297,48 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-26.-5.-2020-do-odvolání 245,29 kB
.pdf Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-26.-5.-2020 213,79 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-300-osob-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 240,14 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozu-zdravotnických-zařízení-lůžkové-péče-a-zařízení-sociálních-služeb-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 233,64 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 248,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozu-lázeňské-léčebně-rehabilitační-péče-s-účinností-od-25.-5.-2020 242,95 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 295,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 240,06 kB
.pdf Sbírka zákonů_Usnesení Vlády ČR s účinností od 11.5 116,63 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-osobní-přítomnost-žáků-a-studentů-ve-školách 216,7 kB
.pdf Mimořádné-opatření-Z 30.4.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-2 214,77 kB
.pdf Mimořádné-opatření-nařízení-k-zajištění-Rapid-testů-u-poskytovatelů-zdravotních-služeb 216,46 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 24.4.-omezení-provozu-lázeňské-léčebně-rehabilitační-péče 221,75 kB
.pdf Usnesení Vlády ČR - Sbírka zákonů 140,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020 240,71 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020-1 239,9 kB
.pdf Mimořádné-opatření-Chytrá-karanténa 233,87 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020 240,11 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020 222,54 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020 218,38 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 14.4.-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách 234,84 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020 237,99 kB
.pdf Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření -kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT 233,19 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadným-akcím-nad-5000-osob 198,71 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-5.-3.-2020-o-zákazu-vývozu-desinfekce-rukou 199,26 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-k-návratu-z-pobytu-na-území-Italské-republiky 202,23 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-o-zastavení-příjmu-žádostí-o-víza-v-Teheránu 202,64 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-10.-3.-2020-ke-kulturním-a-jiným-akcím-nad-100-osob 200,18 kB
.pdf Zrušení-ochranného-opatření-ze-dne-3.-2.-2020-k-zákazu-letů-z-Čínské-lidové-republiky 198,91 kB
.pdf Zrušení-ochranného-opatření-ze-dne-10.-2.-2020-o-zastavení-příjmu-žádostí-o-víza-v-ČLR-a-Hongkongu 200,41 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 10.4.-zákaz-volného-pohybu-osob-s-vyjimkami 181,56 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-ukončování-karantény 225,16 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami 205,4 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-správním-úřadům-II. 217,6 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-správním-úřadům-I. 223,42 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-poskytovatelům-sociálních-služeb 216,11 kB
.pdf Stanovisko-k-provádění-plošné-dezinfekce-prostor-a-ploch-na-veřejném 725,85 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 8.4.-kapacity-akutní-péče 215,68 kB
.pdf Opatření ze 7.4.-LP-HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT-TEVA 2084,62 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami 242,31 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 241,9 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1 245,91 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3. k-prodeji-OOP-třídy-FFP3 206,38 kB
.pdf Rozhodnutí z 3.4.-o-dočasném-povolení-distribuce-a-použití-medicinálního-kyslíku 196,13 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 2.4.-předepisování-léčivého-přípravku-Plaquenil 227,08 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 1.4.-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 203,26 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 1.4.-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách 221,59 kB
.pdf Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT 200,45 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje 227,98 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-omezení-pohybu-osob 216,8 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu 216,15 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest 206,34 kB
.pdf Doporučení-domy-pro-seniory 141,09 kB
.pdf Mimořádné-opatření-nařízení-z 27.3.-poskytovatelům-zdravotních-služeb-následné-a-dlouhodobé-lůžkové-péče-a-poskytovatelům-sociálních-služeb 228,29 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ z 26. 3. 2020 1347,72 kB
.pdf Sbírka zákonů - nová opatření k 19. 3. 2020 92,66 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-návštěv-pacientů-v-zdravotnických-zařízeních-v-výjimkami 198,55 kB
.pdf Mimořádné-opatření-příkaz-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče 192,24 kB
.pdf Tisková zpráva - Program ochrany zaměstanosti Antivirus 486,9 kB
.pdf Tisková zpráva - Ošetřovné AKTUÁLNĚ 498,22 kB
.doc Usnesení vlády ČR - 18. 3. 2020 - povinná ochrana obličeje 180,5 kB
.doc Usnesení vlády ČR - 18. 3. 2020 - nákup 10-12 starší osoby 181 kB
.pdf Rozhodnutí hejtmana ZK - 17. 3. 2020 - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků 59,33 kB
.pdf Nařízení hejtmana ZK - 17. 3. 2020 - regulace ve veřejné dopravě 79,51 kB
.pdf Sbírka zákonů 137,02 kB
.pdf Usnesení vlády ČR - 15. 3. 2020 - Omezení pohybu osob 140,01 kB
.pdf Usnesení Vlády ČR - 14. 3. 2020 - uzavření restaurací a některých obchodů 522,17 kB
.pdf Aktuální informace k 13. 3. 2020 192,32 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-návštěv-ve-zdravotnických-zařízeních-s-lůžkovou-péčí 196,97 kB
.pdf Informace k distribuci ochranných respirátorů 106,44 kB
.pdf Příručka o chování ve společnosti při výskutu COVID-19 197,31 kB
.pdf Oznámení České pošty - Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru 417,71 kB
.pdf Aktuální informace k 11. 3. 2020 102,11 kB
.pdf Aktuální informace k 10. 3. 2020 192,27 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_preruseni_vyuky 198,06 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_zákaz akcí nad 100 osob 192,25 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_hranicni_kontroly 197,54 kB
.pdf Korona virus a pracovně právní souvislosti 499,04 kB
.pdf MZ ČR Mimořádné opatření_masky FFP3 213,81 kB
.pdf Leták - vícejazyčný 480,47 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ ČR - dne 7. 3. (pobyt nad 90 dní) 230,71 kB
.pdf Aktuální informace k 6. 3. 2020 193,54 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ ČR - dne 6. 3. 2020 211,5 kB
.pdf Aktuální informace k 5. 3. 2020 197,04 kB
.pdf KHS ZK - Výzva školám a školským zařízením 128,68 kB
.pdf Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce 73,78 kB
.pdf Aktuální informace k 3. 3. 2020 237,73 kB
.jpg Jak_snížit_riziko_nakažení_koronavirem 272,16 kB
.jpg Důležité kontakty 378,06 kB
.jpg Doporučení_pro_cestovatele_ECDC_SZU_2 2913,62 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap