Informace o koronaviru COVID-19

DŮLEŽITÉ KONTAKTY, RADY
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ PROTI COVID-19
INFORMACE K CESTÁM DO ZAHRANIČÍ

 

 

 

Pro návrat do ČR budou nově jednodušší podmínky

15. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 15. února nové ochranné opatření, které se týká návratu nebo příjezdu do ČR ze zahraničí. Nově se nebude využívat tzv. semafor a podmínky pro návrat budou jednodušší. Semafor bude relevantní pouze pro vstup cizinců. Osoby plně očkované a osoby s prodělaným onemocněním v posledních 180 dnech budou moci nově do ČR vstoupit bez omezení.

Kromě osob plně očkovaných a osob s prodělaným onemocněním covid-19 v posledních 180 dnech bude vstup do ČR bez dalších opatření (kromě vyplnění Příjezdového formuláře) také pro děti do 12 let. 

U neočkovaných osob se při návratu do ČR bude od 15. února rozlišovat, zda se jedná o cestu po EU, nebo zda jde o cestu z mimounijní země. V případě cest po EU stačí předvstupní antigenní nebo PCR test. V případě návratu ze třetí země stačí českým občanům a rezidentům z EU předložit antigenní nebo PCR test, ostatní musí podstoupit výlučně PCR test. Předvstupní antigenní test nemusí podstoupit osoby, které do ČR cestují z unijní země individuální dopravou.

Následně musí všechny neočkované osoby po návratu do ČR z mimounijní země podstoupit další PCR test, a to 5. až 7. den po vstupu do ČR.

I nadále zůstává také povinnost vyplnit příjezdový formulář, a to bez ohledu na kategorii dané země. Více ZDE.

 

Očkovaní budou mít nově hrazených 5 PCR testů za měsíc. Ve školách se bude testovat 1x týdně

17. 1. 2022

Vláda schválila navýšení PCR testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, kdy očkované osoby budou mít od 17. ledna nárok na 5 PCR testů za kalendářní měsíc, a to i bez indikace praktickým lékařem. Změny se týkají také testování ve školách, které bude probíhat 1x týdně. Sjednocují se také pravidla pro lyžařské kurzy a upřesnila se pravidla pro testování v zaměstnání.

Testování ve školách pokračuje, ale již pouze 1x týdně, a to každé pondělí a za stejných pravidel. Sjednocují se také pravidla pro lyžařské kurzy. Pro lyžařské kurzy organizované zájmovými spolky (např. Skaut, Junák apod.) budou platit stejná pravidla jako pro lyžařské kurzy organizované školami.

Po konzultaci s Hospodářskou komorou a odbory se upřesnila také pravidla pro testování v zaměstnání. To bude probíhat vždy 2x týdně. Pokud antigenní test vyjde pozitivně, nastupuje pracovník do pětidenní karantény. Tu lze ukončit dříve, pokud pracovník podstoupí PCR test, který vyjde negativně.

Více ZDE

 

Povinné testování zaměstnanců a zkrácení karantény

6. 1. 2022

V reakci na zrychlující se tempo šíření varianty omikron se s účinností od 11. ledna zkrátí doba karantény a izolace na 5 dnů. Osoby, kterým byla karanténa a izolace ukončena, jsou povinné ještě následujících 5 dní nosit respirátor. Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně.

Testování bude pro zaměstnance povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Více ZDE.

 

Od 4. ledna bude registrace na třetí dávku otevřena pro všechny osoby starší 18 let. Plošné testování ve školách bude probíhat 2x týdně

30. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že se od 4. ledna budou moci k očkování třetí dávkou registrovat všechny osoby starší 18 let, pokud mají 5 měsíců od dokončeného očkování. Aktuální data z Velké Británie, Dánska a některých dalších zemí z 27. a 28. prosince jednoznačně potvrdila, že posilovací dávka výrazně zvyšuje ochranu před vážným průběhem onemocnění způsobeným variantou omikron.

V první polovině ledna se zvýší četnost testování ve školách, a to od 3. ledna každé pondělí a čtvrtek pomocí antigenních testů. Minimalizuje se tak riziko přenosu nákazy ve školních kolektivech. Dále je v plánu s účinností od 17. ledna 2022 plošné testování v zaměstnání, a to ve zvýšené četnosti 2x týdně.

V závislosti na epidemiologické situaci s variantou omikron na začátku ledna 2022 přicházejí v úvahu další protiepidemická opatření. V případě zhoršující se situace bude vláda adekvátně reagovat.

Protiepidemická opatření - co aktuálně platí 

 

Vláda rozhodla o vyhlášení nouzového stavu na 30 dnů, omezí hromadné akce, provoz restaurací či konzumaci alkoholu na veřejnosti

25. 11. 2021

Vláda Andreje Babiše rozhodla ve čtvrtek 25. listopadu 2021 o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 00.00 hodin dne 26. listopadu 2021 na 30 dnů. Zároveň schválila krizová opatření, kterými zpřísnila podmínky pro provoz některých služeb a pro konání hromadných akcí. Rozhodla také o vyhlášení pracovní povinnosti pro zdravotnické pracovníky.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu mohou členové vlády po předchozím souhlasu vlády vyhlašovat jednotlivá krizová opatření a subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti. První dvě krizová opatření vláda hned schválila.

První opatření se týká omezení maloobchodu a služeb. Bude platit od 18 hodin pátku 26. listopadu a Ministerstvo zdravotnictví do něj z větší části převede pravidla, která platila dosud formou ochranného opatření. Dochází ale ke zpřísnění pro provozovny stravovacích služeb, bary, diskotéky, herny atd., které budou muset mít nově zavřeno v čase mezi 22.00 hod. a 04.59 hod. Zakázán bude provoz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků a kaprů a v nákupních centrech nebude možné stravování přímo v tzv. food courtech. Zákazníci si budou muset zakoupení jídlo odnést s sebou. S výjimkou vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb bude také zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

S výjimkou pohřbů bude také omezen maximální přípustný počet osob na volnočasových, kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších podobných akcích. U volnočasových aktivit dětí i dospělých, jako jsou různé spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a oslavy, se snižuje maximální přípustný počet účastníků akce z tisíce na 100 osob. U návštěv kulturních představení, sportovních utkání atd. bude možné nově do hlediště pustit nanejvýš 1 000 diváků, a to výhradně k sezení.

 

Hejtman s nemocnicemi vyzývají k omezení hromadných akcí nad 100 lidí

23. 11. 2021

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš vyzval společně s vedením nemocnic krajskou hygienickou stanici, aby vydala opatření, které v kraji omezí konání hromadných akcí nad 100 lidí, a to minimálně na 14 dní. Důvodem je zhoršující se epidemická situace a snaha pomoci nemocnicím, které jsou na hraně svých kapacit. Opatření by měli vyhlásit hygienici v pondělí 29. listopadu.

„Nechceme zavírat školy ani služby. Omezit shromažďování je to nejméně bolestivé, co nyní můžeme udělat. Naše nemocnice volají o pomoc a my ji musíme vyslyšet. Situace si žádá okamžitě reagovat,“ vysvětlil kroky kraje hejtman Radim Holiš a dodal: „Moc prosím všechny naše občany, aby nám svým zodpovědným přístupem a důsledným dodržováním opatření pomohli zvrátit nepříznivý vývoj epidemie ve Zlínském kraji. Bez toho to nezvládneme,“ vyzval hejtman.

Studenti vysokých škol budou nosit respirátory i během výuky, neočkovaní pracovníci nemocnic se budou povinně jednou týdně testovat

10. 11. 2021

V reakci na nepříznivou epidemickou situaci schválila vláda nová protiepidemická opatření. Od pondělí 15. listopadu budou muset všichni studenti vysokých škol nosit roušky nejen ve společných prostorách, ale také během samotné výuky. Toto opatření bude platné v učebnách, kde se během výuky nachází 50 a více studentů.

Vláda také schválila povinné testování zaměstnanců nemocnic a dalších lůžkových zařízení, a to v týdenních intervalech. První testy je nutné provést nejpozději do 22. listopadu. Výjimku z tohoto opatření, které začne platit 15. listopadu, budou mít osoby s dokončeným očkováním proti onemocnění covid-19.

Podrobnější informace najdete ZDE.  

 

Respirátory na hromadných akcích i kratší platnost testů. Vláda schválila nová opatření

21. 10. 2021

S ohledem na aktuální epidemickou situaci dojde od 25. října k mírnému rozšíření situací, za jakých je nutné používat respirátor. Týkat se bude hromadných akcí i částečně pracovišť. Od listopadu se změní platnost PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24 hodin. Preventivní testování bude nově hrazeno omezeným skupinám obyvatel.

Od 25. října budou při hromadných akcích ve vnitřních prostorech povinné respirátory vždy bez ohledu na počet účastníků. Dosud omezení platilo pro akce od 10 osob výše. Na pracovišti nebude nutné nosit respirátor jen v případě, že zde bude pracovník sám.

Od 1. listopadu dojde ke změně platnosti PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24. V restauracích, klubech, diskotékách a podobných provozech bude zavedena kontrola dodržování OTN s tím, že provozovatel nesmí umožnit vstup zákazníkovi, který mu OTN neprokáže. Podmínka však neplatí pro prodej jídla s sebou. Specifický systém se pak zavádí v obchodních centrech pro food courty, kdy zákazník musí být schopen prokázat se na místě OTN.

Od listopadu také dojde k omezení úhrady preventivního testování obyvatel z veřejného zdravotního pojištění. Nadále bude v dosavadní frekvenci testování – 1x týdně antigenní a 2x měsíčně PCR test – hrazeno pouze osobám do 18 let, rozočkovaným osobám po první dávce vakcíny proti covid-19 a dále těm, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací.

Další informace najdete na www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví usnadní život žákům a studentům

29. 9. 2021

Vláda na svém jednání schválila úpravu mimořádného opatření v maloobchodu a službách. Od 30. září se tak výrazně zjednoduší život žákům, studentům a jejich rodičům.  Nově se totiž nebudou muset například na pravidelných volnočasových aktivitách ve stejném kolektivu prokazovat potvrzením OTN. Nově také tento doklad nebude potřeba ani v případě koncertů, divadelních či filmových představení nebo sportovních utkání, pokud se jich bude účastnit maximálně 20 osob.

Rozhodnutí vlády v praxi znamená, že se potvrzení o OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci) nebude například vyžadovat v rámci ubytovacích služeb, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby. Jinými slovy se usnadňuje nejen fungování internátů, ale především třeba škol v přírodě nebo přípravných kurzů pro studenty.

Více informací ZDE. 

 

Preventivní testy na covid-19 zůstanou zdarma pro všechny pojištěnce

24. 8. 2021

Vláda na pondělním jednání rozhodla o tom, že preventivní testy na onemocnění covid-19 budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. Všichni pojištění tak stále budou mít k dispozici jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Vláda zrušila mimořádná opatření, podle kterých měly být testy od 1. září zdarma pouze pro osoby mladší 18 let, ty s nedokončeným očkováním a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů.

 

Vláda schválila manuál pro začátek školního roku

17. 8. 2021

Vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pondělí 16. srpna 2021 schválila plán testování žáků a studentů na začátku školního roku. Schválila změnu pravidel od 1. září pro sportovní a kulturní akce. Rozhodla také o zvýšení a sjednocení zvláštního příplatku pro třídní učitele a uvolnění dalších prostředků pro oblasti postižené přírodní pohromou.

Vláda na jednání schválila plán na screeningové testování žáků a studentů na začátku školního roku. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování bude probíhat první školní den 1. (resp. 2. den u prvňáků a přípravných tříd), pak 6. a 9. září v případě antigenních testů a 1. a 9. září v případě testů RT-PCR.

Testování se nebude týkat dětí, které mají ukončené očkování, prodělaly onemocnění covid-19 nebo doloží potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotních služeb. PCR testy nesmějí být starší než 7 dní, antigenní pak 72 hodin. Děti, které odmítnou testování, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. Také se stanoví postup pro situaci, kdy je žák nebo pedagog ve škole pozitivně testován. Povinnost prokazovat se OTN mají i studenti vysokých škol, pokud žádají o ubytování v zařízeních patřících škole.

S účinností od 31. srpna dochází také k úpravě v povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest v souvislosti s provozem škol a školských zařízení.

Podrobnější informace ZDE.

 

Vláda zpřísnila protiepidemická opatření kvůli šíření nakažlivější delta mutace koronaviru

2. 7. 2021

Od pátku 9. července se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent. Nově se za bezinfekčního bude považovat člověk až 14 dnů po dokončení úplné vakcinace.

Od 9. července se zpřísní i pravidla pro vstup do České republiky, a to i pro země zařazené na seznam zemí s nízkým rizikem. Cestující z těchto zemí budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou 14 dnů po dokončeném očkování, budou se muset prokázat také negativním RT-PCR testem. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do 5 dnů po návratu. Zároveň u neočkovaných osob bude při návratu ze zahraničí nově platit, že bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. V případě návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem sice bude možné do doby prokázání se negativním testem do zaměstnání docházet, tito zaměstnanci ale budou mít povinnost na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2.

Česká republika také upraví seznam zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Nově na něj od 5. července přibude Tunisko. O zařazení Velké Británie od 12. července rozhodne vývoj tamní epidemické situace v následujících dnech. Ministerstvo zdravotnictví zároveň upravilo původní zákaz cestování do těchto zemí na důrazné doporučení do nich necestovat.

 

Povinnost nosit venku respirátor platí jen na větších hromadných akcích

30. 6. 2021

Ochrana dýchacích cest venku už od 1. července nebude obecně povinná na veřejných místech, a dále nebude vyžadován respirátor na veřejných místech, jako jsou např. čekárny veřejné dopravy a nástupiště, a rovněž ani v motorových vozidlech. Respirátor zůstane povinný na venkovních hromadných akcích, kde je přítomno více než 30 osob, tato povinnost se však nebude vztahovat na dětské tábory, včetně příměstských, v místě jejich konání. Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách.

Poskytovatelé zdravotních služeb testující metodou PCR mají od 1. července povinnost provést tzv. diskriminační PCR vyšetření v případě každého pozitivního výsledku standardního PCR testu. Pokud nemají sami možnost provádět tento typ vyšetření, zajistí jeho provedení prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Od 7. července bude nově umožněno získat certifikát EU COVID také osobám očkovaným ve třetích zemích. Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Podrobnější informace ZDE.  

 

K navýšení účastníků na hromadných akcích a kapacity služeb dojde již 26. června

22. 6. 2021

Vláda zmírnila protiepidemická opatření s platností od 26. června 2021. Navýší se maximální kapacita kulturních představení, sportovních utkání a také vzdělávacích akcí na 2 000 osob uvnitř a 5 000 osob venku. V klubech a zařízeních stravovacích služeb bude také možné produkovat živou hudbu za dodržení dvoumetrového rozestupu od vystupujících. V platnosti naopak prozatím zůstane zákaz tance. 

Zvýšení maximální kapacity se týká také soukromých a veřejných hromadných akcí, a to na přítomnost až 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Zvýší se také kapacita bazénů a wellness zařízení, a to až na 75 % celkové kapacity.

V prostorách maloobchodu a provozoven služeb bude platit pravidlo 1 zákazník na 10 m² prodejní plochy. Zrušen je zákaz propagačních aktivit, u nichž je přítomna osoba zajišťující jejich průběh, např. ochutnávky v obchodech.

Ve službách i na kulturních, sportovních a ostatních hromadných akcích nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, k čemuž slouží tzv. systém O-T-N. Lidé se tak před vstupem musí prokázat certifikátem o očkování, platným negativním testem, nebo potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Potvrzení o všech těchto možnostech je možné stáhnout na stránce ocko.uzis.cz.

 

Vláda schválila další zmírnění protiepidemických opatření, roušky odloží žáci ve všech krajích

15. 6. 2021

Od 15. června se ruší povinnost nošení roušek ve školách ve všech krajích. Od 1. července pak bude v restauracích umožněná živá hudba a zvýší se také maximální počet návštěvníků hromadných akcí a bazénů. V rámci kulturních  představení (koncerty, divadelní a filmová představení, atd.), na sportovních utkáních, na kongresech a vzdělávacích akcích bude za stanovených podmínek ve venkovním prostředí možná účast až 5000 diváků nebo posluchačů, ve vnitřním prostorech až 2000.

Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji od 15. června  odloží stejně jako zbytek republiky během výuky roušky. Ty však nadále zůstávají ve společných prostorách škol v rámci celé republiky. Povinnost nosit roušky se v těchto krajích ruší také v zaměstnání, a to u osob pracujících na jednom místě bez přítomnosti jiných osob než jsou spolupracovníci.

Zvýšení maximální kapacity se týká také soukromých a veřejných hromadných akcí, a to na přítomnost až 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Zvýší se také kapacita bazénů a wellness zařízení, a to až na 75 % celkové kapacity. U epidemiologicky rizikovějších činností (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, masáže apod.) se nově ruší podmínka poskytování služby v jeden moment pouze jednomu zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinná evidence zákazníků.

Více informací ZDE.

 

Vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která rozvolňují roušky ve školách v některých krajích a mění pravidla pro konání akcí

8. 6. 2021

Vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která od 8. června sjednocují pravidla pro OTN, rozvolňují roušky ve školách a v zaměstnání, navyšují počet osob na veřejných a soukromých akcích a mění termín druhé dávky u vakcíny Moderna. Od 1. července pak ruší testování v zaměstnání a ve školách a zmírňují pravidla pro cestování v rámci EU.

Na všech místech, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci, budou platit totožné podmínky. Mezi ty patří PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení)

V krajích, ve kterých je sedmidenní incidence nákazy nižší než 25 nových případů na 100 tisíc obyvatel, přestává od úterý 8. června platit povinnost nosit roušku pro děti předškolního i školního věku a ochrana dýchacích cest není nutná ani v zaměstnání. Rozvolnění ale neplatí pro Zlínský kraj, kde je stále horší epidemická situace.

Více ZDE. 

Vláda schválila změny v mimořádných opatřeních

25. 5. 2021

Od úterý 25. května se mění podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.

Další změny vstoupí v platnost od 31. května a týkají se mimo jiné akademických obřadů na vysokých školách, přijímacích zkoušek na vyšších odborných školách, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí či činnosti pěveckých sborů. Otevřít se budou moci i venkovní bazény, koupaliště a brouzdaliště, a to na padesát procent kapacity, a skončí zákazy skupinových prohlídek na hradech, zámcích, v muzeích či na veletrzích. Při dodržení podmínek bude moci být ve skupině až 30 osob. Pro venkovní prostory zoo a botanických zahrad přestane platit omezení počtu návštěvníků, redukovat se bude pouze vstup do vnitřních pavilonů, a to počtem osob na plochu. Zvýší se i počty osob při sportování nebo na spolkových akcích, a to až na 75 osob uvnitř a 150 osob venku.

Od 1. června dojde ke změně v úhradách testů na covid-19 zdravotními pojišťovnami. V červnu budou pojišťovny hradit antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce. K témuž datu se změní i pravidla pro vstup do České republiky, a to v návaznosti na nařízení Evropské unie o vydávání digitálního covid certifikátu, kterým bude možné prokazovat absolvování testů, očkování či prodělané nemoci covid-19. Lidé přijíždějící do ČR se budou moci vyhnout povinnému testu i pomocí národního certifikátu o provedeném očkování.

 

Vláda odsouhlasila další rozvolnění protiepidemických opatření

18. 5. 2021

Od úterý 18. května dojde k dílčí úpravě v opatření upravujícím používání ochrany dýchacích cest. Mezi výjimky budou nově zařazeni sportovci a cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a také zákazníci v službách, kterým je poskytována péče v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby.

K většímu rozvolnění protiepidemických opatření dojde od pondělí 24. května. Rozvolnění se bude týkat školní docházky, kde se k prezenční výuce budou moci vrátit vysokoškoláci i v teoretické výuce a také všichni zbývající středoškoláci. Skončí také rotační způsob výuky tam, kde byl až dosud nařízen.

Zvýší se také limity na počty osob ve středicích volného času, v zařízeních zájmového vzdělávání pro děti, na kulturních, sportovních či spolkových akcích uvnitř budov i venku, na kongresech či na sportovištích. Zrušen bude i u vstupu do vnitřních pavilonů zoo či botanických zahrad pro individuální prohlídky, platit bude pouze omezení kapacity na 50 procent, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy. Skončí také omezení ubytovávat hosty v hotelích či penzionech. Každý host se ale bude muset při ubytování prokázat platným negativním testem na covid-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci, případně certifikátem o prodělaném kompletním očkování.

Více ZDE

 

V pondělí 17. května se otevřou zahrádky restaurací a rozběhne se kulturní život

11. 5. 2021

Další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí čeká Českou republiku v pondělí 17. května. Restaurace budou moci za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech. Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Spustí se také první kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro tisícovku.

Podobně se na polovinu z maximálního počtu zvyšuje i kapacita v případě zoo či botanických zahrad. K témuž datu se opět částečně uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno bude také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

K dalšímu rozvolnění dojde od 17. května i v oblasti školství. Pro první stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Upravuje se i testování žáků tak, že dvakrát týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a že školy mohou kromě antigenních využít i neinvazivní testy PCR, přičemž preventivní testy se budou provádět jednou za dva týdny.

Více ZDE

 

Od pondělí 10. května se také Zlínský kraj přidá ke zbývajícím krajům v rotační výuce na 2. stupních základních škol a plné výuce v mateřských školách

6. 5. 2021

Od pondělí 10. května se vzhledem ke zlepšení epidemické situace sjednotí pravidla pro školní docházku, sportování dětí a další aktivity po celé republice. Skončí tak přísnější opatření, která dosud platila pro většinu krajů. Do škol v celé republice se vrátí v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol, nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a obnovena bude i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Otevřena budou i střediska volného času pro děti a bez omezení budou moci fungovat mateřské školy a dětské skupiny a k organizovanému sportu se budou moci vrátit děti do 18 let.

Stejně tak budou zpřístupněna muzea, galerie, hrady, zámky a další objekty, budou se moci otevřít výstaviště a veletrhy a celorepublikově budou platit všechny další změny, která vláda předběžně schválila už v pondělí. Původně sice uvažovala, že se zatím nebudou týkat Jihočeského a Zlínského kraje a kraje Vysočina, ale zlepšení epidemické situace nakonec umožnilo uvolnění opatření i v nich.

Výsledky jednání vlády najdete ZDE.  

 

Od 3. května se vrátí do škol a školek děti v dalších třech krajích a v Praze. Ve Zlínském kraji to epidemická situace neumožňuje

30. 4. 2021

Od pondělí 3. května se do škol budou moci vrátit v rotační výuce žáci druhého stupně základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také všechny děti z mateřských škol v sedmi regionech. Kromě Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje vláda souhlasila s rozšířením seznamu o Liberecký, Pardubický a Středočeský kraj a hlavní město Prahu. V těchto krajích budou moci školáci také začít sportovat a bude platit výjimka z povinnosti testování pro školkové děti a otevřít budou moci i dětské skupiny. Zmíněné regiony mají nízký výskyt nových případů nemoci Covid-19. Ve Zlínském kraji je naopak epidemická situace nejhorší z celé republiky.

Vláda také schválila úpravu podmínek pro klienty otevřených služeb péče o tělo. Podle nové úpravy bude možné obsloužit i zákazníka, který se prokáže potvrzením zaměstnavatele či školy o provedeném testu, případně se otestuje přímo v provozovně.

Od 3. května se také zmírní pravidla pro testování zaměstnanců škol a školských zařízení tak, že se preventivní testování bude provádět jen jednou týdně. Rovněž jen jednou týdně se budou muset testovat ti žáci, kteří už do škol pravidelně chodí. Vláda rozhodla také o zajištění náhradní dodávky testovacích sad pro školy poté, co se Správě státních hmotných rezerv nepodařilo zajistit jejich další nákup formou výběrového řízení. Správa místo toho pro školy uvolní ze svých zásob 185 000 testovacích sad, které byly původně určeny pro testování zaměstnanců ve státní správě.

Více si můžete přečíst ZDE

 

Od pondělí 3. května se otevřou kadeřnictví a další služby péče o tělo

28. 4. 2021

Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony. Tzv. služby péče o tělo a společně i služby péče o zvířata budou umožněny za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na Covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech.

Částečně se uvolní i provoz lázeňských zařízení. Lázeňskou léčebně rehabilitační péči bude možné poskytovat, pokud bude alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba nařízení izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Více informací najdete ZDE.


Vláda projednala plán dalšího rozvolňování, záviset bude na počtu nově nakažených v populaci

23. 4. 2021

Klíčem k dalšímu rozvolňování života v České republice, který je teď stále omezen kvůli trvající epidemii nemoci covid-19, bude především výskyt nových případů na 100 000 osob za sedm dnů. První fáze rozvolňování už byla spuštěna uvolněním části maloobchodu a služeb či částečným otevřením škol a mateřských školek a bude pokračovat od pondělí 26. dubna, kdy se v krajích s nejnižším výskytem nových výskytů covid-19 v populaci otevřou zcela mateřské školy a dětské skupiny. 

Další rozvolnění Ministerstvo zdravotnictví plánuje v případě příznivého vývoje epidemie na pondělí 3. května, kdy by se v režimu jeden na jednoho mohly otevřít za přísných hygienických podmínek služby péče o tělo a péče o zvířata. V regionech, kde výskyt nových případů nepřekročí 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně, by se mohli do škol vrátit v rotační výuce i žáci 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří, otevřeny galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek a umožněn venkovní amatérský sport dětí až ve 20 osobách. A pokud se podaří stlačit počty nově nakažených pod tuto hranici v celostátním průměru, bude za stanovených pravidel otevřen i veškerý dosud zavřený maloobchod a zbývající sortiment venkovních trhů a tržišť.

Další kroky v rozvolňování budou podle plánu ministerstva možné za situace, kdy se epidemická situace setrvale dostane pod hranici 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně. Pak by se mohly otevřít všechny ostatní služby za přísných hygienických podmínek a povolena bude praktická výuka na všech vysokých školách za podmínky testování a ochrany dýchacích cest.

Další fáze rozvolňování by pak mohla nastat, až incidence klesne pod 75 případů na 100 000 obyvatel týdně, k čemuž by podle optimistických scénářů mohlo dojít ve druhé polovině května. Toto rozvolnění by už mělo být větší, zahrnovat má například venkovní divadla a koncerty, hrady a zámky, zahrádky restaurací, otevření čtvrtiny kapacity hotelů a penzionů, venkovní sport pro 20 osob, omezený vstup diváků na sportovní utkání či navýšení počtu osob na svatbách a pohřbech na 30 uvnitř s testem a 50 osob venku bez testu s  ochranou dýchacích cest.

Například interiéry restaurací, bazény a wellnes, kina či budovy divadel plánuje ministerstvo otevřít až v další fázi, jakmile počty nových nakažených klesnou pod 50 osob na 100 000 obyvatel týdně. K tomu by mohlo dojít snad v červnu či červenci.

Více informací najdete ZDE.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

 Balíčky pro návrat zpět do normálního života - školy

 

Ministerstvo zdravotnictví pokračuje v rozvolňování ve školách

22. 4. 2021

Od 26. dubna se k praktické výuce vrací žáci SŠ a poslední ročníky VŠ. Otevřou se také mateřské školky v krajích, kde je týdenní přírůstek případů covid-19 pod 100/100 000 obyvatel.

 

Mimořádná a ochranná opatření platná po ukončení nouzového stavu

12. 4. 2021

V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Změny, které nastaly po ukončení nouzového stavu:
ŠKOLY – žáci 1. stupně chodí do školy v rotacích, 2x týdně musí podstoupit preventivní antigenní testování. Školky jsou otevřené jen pro předškoláky. Obnovila se praktická výuka ve středních školách a prezenční výuka ve speciálních školách. Výuka v ZUŠ může probíhat ve formě jeden žák na jednoho učitele. Obnoveny jsou také závěrečné zkoušky v autoškolách.

CO KONČÍ:
Cestování mimo okresy
Zákaz nočního vycházení

OBNOVENÍ PROVOZU TĚCHTO PRODEJEN A SLUŽEB:
Prodejny s dětskými oděvy a obuví, papírnictví, zámečnictví, knihovny, čistírny, prádelny, farmářské trhy, opravny pro domácnosti, prodej náhradních dílů pro auta a stroje, autoservisy. Obnoven je vstup do venkovních prostor zoologických zahrad a botanických zahrad. Povoleny jsou také služby pro projektování, psychologické poradenství a diagnostika. Obchody mohou mít otevřeno až do 22 hodin.

Více informací najdete ZDE

 

Zlínský kraj otevře školy jako ostatní kraje České republiky

8. 4. 2021

Vedení Zlínského kraje jednalo se zástupci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a Ministerstva zdravotnictví a ve čtvrtek 8. dubna se dohodlo o zařazení kraje do režimu pro otevření škol ve stejné podobě, jako v ostatních částech České republiky. Školy a školská zařízení se tedy otevřou již v pondělí 12. dubna.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nově zřídila pro školy speciální krizovou linku: 725 075 168, na kterou se mohou ředitelé a zaměstnanci škol obracet 7 dní v týdnu. K dispozici jim je také speciální
e-mailová adresa: skoly@khszlin.cz. Zde jim budou poskytnuty veškeré potřebné informace pro bezpečný provoz škol a školských zařízení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOL PRO PEDAGOGY I RODIČE

 

V neděli 11. dubna o půlnoci skončí nouzový stav

7. 4. 2021

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona. Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby. Více ZDE.

 

Vláda prodloužila nouzový stav do 11. dubna

26. 3. 2021

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření. Důvodem prodloužení nouzového stavu je přetrvávající nepříznivá epidemická situace. 

Vláda proto současně prodloužila platnost všech dosud platných krizových protiepidemických opatření, a to rovněž do 11. dubna. K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

 

Pracovní povinnost zdravotnických pracovníků 

5. 3. 2021

Vláda České republiky rozhodla o uložení pracovní povinnosti lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, a kteří jsou poskytovatelem zdravotních služeb ve formě

 • ambulantní péče
 • jednodenní péče, nebo
 • lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19,

nebo jsou zaměstnanci takového poskytovatele.

Poskytovatelům zdravotních služeb, na něž nebo na jejichž zaměstnance se povinnost vztahuje, ukládá povinnost sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků a tyto zaslat do 1 dne místně příslušnému hejtmanovi.

Více ZDE.

 

Vláda rozhodla o hromadném povinném testování zaměstnanců ve firmách

2. 3. 2021

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test na koronavirus. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele nejpozději ke 12. březnu 2021.

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří zaměstnávají 50 až 249 osob, smí nejpozději od 15. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test na koronavirus.

Celé nařízení si můžete přečíst ZDE.
Informace k testování zaměstnanců najdete ZDE.

 

Omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021 - nejčastějí otázky a odpovědi

27. 2. 2021

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. V souvislosti se zhoršující se epidemickou situací přijala Vláda ČR v pátek 26. února 2021 krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob na území ČR od 1. března 2021 do 21. března 2021.

Přinášíme Vám odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto krizového opatření:

Cestování v rámci okresu

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod.) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod.) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.  

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?
NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Cestování mimo okres

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost? Co musím doložit?
Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za Vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Zlíně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Zlína?
Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnu pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?
To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?
Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?
Stačí Vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.
To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech?
Kontroly bude policie směřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres?
Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 
Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?
Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Jak mají obce a provozovatelé hřišť zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru, pokud nemají strážníky ani zaměstnance obce?
Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (jsou např. oplocené).

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to znamená?
ANO, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měli vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu a tedy šíření viru. 

Jak dlouho budou opatření platit?
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021.

 

Izolace a karanténa kvůli COVID-19 se prodlouží na 14 dní

26. 2. 2021 

Všem osobám s pozitivním testem na COVID-19 budou od 1. března lékaři či hygienici nařizovat izolaci nově na 14 dní od doby odběru pozitivního vzorku. Izolaci tedy bude možné nově ukončit nejdříve po 14 dnech u osob bez příznaků, u osob s příznaky musí být i nadále navíc splněna podmínka tří dnů od vymizení příznaků.

Stejně tak se prodlouží i doba pro karanténu tzv. rizikových kontaktů. Minimální doba pro nařízenou karanténu bude prodloužena rovněž na 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Dál platí, že podmínkou je jeden negativní PCR test a absence příznaků. V případě pozitivity rodinných příslušníků, kdy není možné nakaženou osobu efektivně izolovat od zbytku rodiny, stráví rodinní příslušníci v karanténě nejméně 21 dnů.

I nadále platí, že do izolace nebudou muset bezpříznakové osoby, které COVID-19 prodělaly před nanejvýš 90 dny. Tyto osoby nebudou muset ani do karantény a s nimi i lidé, kteří absolvovali kompletní očkování, od kterého uplynulo alespoň 14 dní.

Podrobnosti ZDE.

 

Vláda rozhodla o povinném nošení respirátorů nebo dvou chirurgických roušek na rušných místech od čtvrtka 25. února

23. 2. 2021

Opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti. Povinnost platí také ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče a dále v zařízeních sociálních služeb.

Respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo jedna zdravotnická obličejová maska bude od 1. března povinností v ostatních vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. 

Vláda zároveň souhlasila vyčleněním 7,5 milionu roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které budou zdarma distribuovány osobám a domácnostem ohroženým chudobou. Každá osoba by měla dostat jedno balení o obsahu 50 kusů roušek.

Ze skladů Správy státních hmotných rezerv bude uvolněno také 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2, které vláda pošle bezplatně do škol a dalších školských zařízení. Jejich zaměstnanci dostanou v období od 1. března 2021 do 31. března 2021 po třech respirátorech na týden. Jedná se o školy a školská zařízení, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a následně podle harmonogramu schváleného vládou 15. února.

Dílčích změn reflektujících nové skutečnosti doznalo i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nastavuje podmínky izolace a karantény pro případ nemoci covid-19. Nově už do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky.

Vláda schválila také další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je jednak přetrvávající špatná epidemická situace, tak i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit.

Více informací najdete ZDE.

 

Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav s platností do 28. 2. 2021

15. 2. 2021

O vyhlášení nového nouzového stavu požádala vládu Asociace krajů České republiky po sérii jednání. Podle názoru hejtmanů je vyhlášení nouzového stavu klíčové pro zvládnutí pandemie nemoci covid-19. Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám.

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Bude rovněž možné poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. Shromáždění se až na výjimky smí zúčastnit nanejvýš 50 osob.

Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

Více ZDE.

 

Nouzový stav v České republice bude platit do 14. února

22. 1. 2021

Nouzový stav v České republice měl skončit 22. ledna. Vláda ale na základě přetrvávající nepříznivé epidemické situace požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho opětovné prodloužení o 30 dnů. Poslanci nakonec rozhodli, že nouzový stav může být vyhlášen do 14. února. Ke stejnému datu budou platit i krizová opatření, která mají pomoci utlumit šíření nemoci covid-19.

Více ZDE.


Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna, pokračovat bude i bezplatné antigenní testování

7. 1. 2021

Všechna krizová opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES dnes vláda prodloužila do 22. ledna. I nadále tedy platí omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

Bezplatné antigenní testování na nový typ koronaviru bude pokračovat i po 15. lednu, a to až do odvolání. Testování se osvědčilo zejména při odhalování nakažených lidí bez příznaků a je možné se k němu objednávat bez doporučení lékaře či hygieny.

Vláda vydala také nové krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. Ke změně dochází zejména u akutní lůžkové péče, kde bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici. Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95. Návštěva může trvat max. 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. I toto nařízení platí do 22. ledna.

Více ZDE.

 

Ministerstvo zdravotnictví představilo Centrální rezervační systém pro očkování proti covid-19

6. 1. 2021

Centrální rezervační systém poskytne zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Jde o online registrační formulář, kterým se zájemci přihlásí k očkování. Od 15. ledna má být k dispozici pro věkovou hranici nad 80 let, od 1. února pak pro zbytek veřejnosti.

Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému, případně na telefonní lince 1221. K rezervačnímu systému mají možnost vyjádřit své připomínky jednotlivé kraje, kterým byl zaslán, a to do pátku 8. 1. 2021.

Více ZDE.

 

Nový protiepidemický systém PES 2.0

6. 1. 2021

Index PES se mění. Nová verze přináší změnu spočívající v nahrazení parametru relativní pozitivity testů novým parametrem, a to podílem hospitalizovaných nezachycených v  komunitě za posledních 14 dní. Tento nový parametr zobrazí podíl hospitalizovaných s covid-19, kteří byli diagnostikováni až v nemocnici. Nový parametr slouží jako indikátor záchytu nakažených a odráží prediktivně její zdravotní dopad. Ostatní parametry indexu rizika zůstávají beze změny. Další důležitou změnu pak představuje fakt, že pokud nebude dosažena úroveň stupně pohotovosti III ve většině krajů, nebude index hodnocen pro kraje. U regionů bude nadále denně zveřejňován jejich vývoj.

Připravené změny v Indexu rizika a v Protiepidemickém systému (PES)

Protiepidemický systém PES

 

Vláda prodloužila nouzový stav do 22. ledna 2021

28. 12. 2020

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 bude platit prozatím do 22. ledna 2021. Od 27. prosince je Česká republika v 5. stupni PES. Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021.

Po tuto dobu platí noční zákaz vycházení, který bude nově začínat ve 21 hodin. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.

Lyžařské vleky budou pro veřejnost uzavřeny. Opět bude zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

Omezeno bude shromažďování osob na veřejnosti na dvě. Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob. Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Přísnější režim se dotkne i školství. Až do 10. ledna budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace.

 

Přísnější opatření 4. stupně PES začnou platit v pátek 18. prosince

15. 12. 2020

Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), školáci budou mít o dva dny delší vánoční prázdniny.

Více ZDE.

 

Antigenní testování návštěv sociálních služeb

10. 12. 2020

Návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb, které jsou na základě vládního opatření povinny se před zahájením návštěvy podrobit testování na koronavirus, se mohou nechat testovat na odběrových místech v nemocnicích Zlínského kraje.

Pro testování POC antigenními testy lze využít tato odběrová místa:

Zájemce o test se musí řídit aktuálními informacemi zveřejněnými na webových stránkách nemocnic. K testování je nutné se dostavit v objednaném čase. Cena testu činí 350 Kč. Od 16. 12. 2020 se spustí plošné testování obyvatelstva, které bude zdarma.

 

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 23. prosince

10. 12. 2020

Nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodla vláda. Důvodem pro prodloužení nouzového stavu je trvající nepříznivá epidemiologická situace. 

 

Vláda přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních, požádá o prodloužení nouzového stavu

8. 12. 2020

Od 8. prosince bude nově upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí. Amatérské kluby, které nechají své týmy otestovat antigenními testy před zápasem, nebudou potřebovat při utkání roušky. Otevřená budou vnitřní sportoviště pro individuální sporty s účastí nejvýše deseti lidí. Venkovní limit se zvýšil na dva týmy nebo skupiny. Bazény mohou být otevřené, zakázané jsou sauny.

Od středy 9. prosince bude opět platit zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Současně s tím začne platit i zákaz jeho prodeje s sebou z výdejních okének či z restaurací a také na trzích a v tržnicích. Restaurace a další provozovny stravovacích služeb budou muset zavřít už ve 20 hodin a nebudou smět po této hodině provozovat ani výdejní okénko.

Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu o dalších třicet dnů, tedy do pondělí 11. ledna 2021. Poslancům předloží i návrh zákona, kterým se zpřísní sankce za nedodržování nařízených protiepidemických pravidel. Nouzový stav v České republice platí zatím do soboty 12. prosince.

Více informací ZDE.

 

Informace pro návštěvníky domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb

4. 12. 2020

Vláda ČR přijala v pondělí 30. listopadu opatření platná pro třetí stupeň PES, z nichž vyplývá, že od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Návštěvy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách se mohou konat při dodržení opatření, která mají zabránit dalšímu šíření onemocnění Covid-19.

Je důležité, aby se zájemce o návštěvu

 • podrobil před zahájením návštěvy antigennímu POC testu, nebo
 • doložil doklad o tom, že v posledních 48 hodinách prodělal PCR test, nebo antigenní test s negativním výsledkem, nebo
 • doložil doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19.

Návštěvníci musí po dobu návštěvy používat ochranné osobní pomůcky, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat opatření poskytovatele sociální služby.

Poskytovatelé sociálních služeb nejsou povinni provést zájemci o návštěvu antigenní test.

V zařízeních většinou nemají dostatečný zdravotnický personál. Vzhledem k míře nákazy ve Zlínském kraji jsou i poskytovatelé sociálních služeb personálně oslabeni.

Vedení zařízení i pracovníci chápou potřebu vzájemného setkání rodinných příslušníků a dělají v rámci svých možností maximum.  Jsou ale i odpovědni za nastavení pravidel, která pomohou chránit všechny klienty i pracovníky. Z tohoto důvodu není možné všem v plné míře vyhovět.

 

 

Změny v krizových opatřeních platné od 3. prosince

2. 12. 2020

Od čtvrtka 3. prosince budou moci za jasně stanovených pravidel otevřít všechny obchody a služby včetně restaurací, heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie. Za přísných opatření a bez diváků se budou moci rozjet amatérské sportovní soutěže a nově se bude moci na jednom místě shromáždit deset osob uvnitř a padesát osob venku. Na venkovních hřištích bude výjimka z nošení roušek pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce. Ruší se také zákazy nočního vycházení, prodeje v neděli a konzumace alkoholu na veřejnosti. Uzavřeny zůstanou pro veřejnost lanovky a lyžařské vleky.

Usnesení Vlády ČR si můžete přečíst ZDE.

Od pondělí 7. prosince se do školních lavic budou moci vrátit i zbylé ročníky středních škol, avšak za podmínky, že se třídy budou po týdnu střídat v běžné docházce a distanční výuce. Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Více ZDE.

 

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince

30. 11. 2020

Podle rozhodnutí vlády budou moci od čtvrtka 3. prosince v omezené podobě a za přísných hygienických opatření otevřít restaurace, všechny obchody a služby. Skončí také zákaz vycházení a zákaz nedělního prodeje. Uskutečnit bude možné třeba i vánoční trhy, avšak lidé na nich nebudou moci přímo konzumovat zakoupené potraviny.

Více informací o protiepidemickém systému PES najdete ZDE.

 

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od pondělí dojde ke zmírnění některých opatření

20. 11. 2020

Nouzový stav v České republice bude prodloužen do 12. prosince. Od pondělí 23. listopadu ale dojde k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

V oblasti maloobchodu a služeb bude od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody mohou mít otevřeno až do 23 hodin.

Více informací čtěte ZDE.

 

Provoz škol a školských zařízení od 25. listopadu

20. 11. 2020

Od středy 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se praktická výuka v základních uměleckých školách i výuka doktorandů na vysokých školách. Žáci základních škol se budou do škol vracet až od pondělí 30. listopadu. K prezenční výuce od tohoto data nastoupí všechny ročníky I. stupně, prezenční výuka na II. stupni bude platit pro 9. ročníky. Ostatní ročníky II. stupně budou mít rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech).

Přehledné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu a 30. listopadu najdete ZDE.

 

Vláda omezila počet lidí v obchodech

17. 11. 2020

Od středy 18. listopadu bude platit v obchodech omezení počtu nakupujících. V provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. Možnost prodejní doby bude prodloužena až do 21.00 hodin.  Vláda nařídila, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:
1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy,
2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince. Zatím je schválen do 20. listopadu.

Podrobnější informace ZDE.

 

Nový protiepidemický systém PES

16. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Řazení krajů do příslušných úrovní proběhne na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0-100. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Podrobné informace najdete ZDE.

 

Návrat školáků do školních lavic

12. 11. 2020

Od středy 18. listopadu se do školních lavic vrátí žáci prvních a druhých ročníků základních škol. Žáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách i při výuce. Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu najdete ZDE.

 

Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu

30. 10. 2020

Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru do 20. listopadu. Prodloužení nouzového stavu mimo jiné znamená, že může delší dobu platit zákaz vycházení mezi 21:00 a 4:59, s výjimkou cest do práce a z práce či venčení psa do okruhu 500 metrů, který vláda schválila jen na dobu, kdy nouzový stav vyhlásila sama, tedy do 3. listopadu.

Více informací ZDE.

 

Vláda vyhlásila další krizová opatření

27. 10. 2020

Vzhledem k trvajícímu nepříznivému vývoji počtu případů onemocnění Covid-19  přijala vláda další krizová opatření. Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Zakázán bude také nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin.

Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat. Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení. Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Vláda rovněž od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Vláda schválila také prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Podnikatelům a firmám v krizové době pomůže také další rozšíření liberačního balíčku.

Další informace najdete ZDE.

 

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19

21. 10. 2020

Od čtvrtka 22. října vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel. Opatření mají přispět ke zlepšení situace a zamezit zhroucení zdravotnického systému.

Od čtvrtka 22. října od 6.00 hodin po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Ze zákazu bude existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Vláda od čtvrtka od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

Více ZDE.

 

Od středy budou roušky s výjimkami povinné i venku

20. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje s účinností ode dne 21. října 2020 do odvolání toto mimořádné opatření:

Všem osobám se zakazuje pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
- v prostředcích veřejné dopravy,
- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
- v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimky ze zákazu mají např. děti do 2 let či děti a pracovníci v mateřské škole, zaměstnanci vykonávající práci na jednom místě při dodržování dvoumetrového rozestupu, lidé pracující ve vysokých teplotách, sportovci v době tréninku, řidiči veřejné dopravy pokud nejsou v kontaktu s cestujícími atd. Další informace najdete ZDE.

 

O děti zaměstnanců IZS, nemocnic, sociálních služeb i bezpečnostních sborů je postaráno

19. 10. 2020

Od středy 14. října, kdy byly na základě krizového opatření vlády uzavřeny základní školy, mají zaměstnanci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, hygienických stanic, bezpečnostních sborů, ozbrojených složek, složek Integrovaného záchranného systému a dalších profesí dle včerejšího usnesení vlády č. 1033 možnost poslat své děti ve věku od 3 do 10 let do jedné vybraných škol ve Zlínském kraji, kde je o tyto děti postaráno.

„Postarat se o děti zdravotníků, záchranářů, policistů, hasičů, pracovníků sociálních služeb či bezpečnostních sborů je v současné situaci naprosto nezbytné, protože potřebujeme, aby se tito lidé mohli naplno věnovat své profesi. Spoléháme na ně a děkujeme jim v této nelehké době za jejich odvedenou práci a nasazení,“ poděkoval hejtman Jiří Čunek.

Aktuálně jde o celkem 19 škol rozmístěných po celém kraji, na území každé obce s rozšířenou působností je minimálně jedna. Jejich seznam viz níže.  

Zájemci o umístění dítěte mohou se svými požadavky kontaktovat přímo jednu ze škol, která je nejblíže jejich bydliště, a zároveň je v kopii poslat na krajský úřad na email: michal.duda@kr-zlinsky.cz.

Školská zařízení, která zajišťují péči o děti

 

 

Vláda od 14. října zpřísní preventivní opatření

13. 10. 2020

Na území České republiky dojde k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Nová krizová opatření mají zvrátit nepříznivý vývoj pandemie nemoci covid-19. Od středy 14. října nebude možné shromáždění více než 6 osob na jednom místě, do restaurací a barů nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

Od 14. října budou zcela uzavřeny také základní školy, družiny a školské kluby. Zajištěna bude péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Ta se týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol.

S platností od 13. října musí lidé nosit roušky i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy.

Dále Vláda ČR rozhodla, že ze státních hmotných rezerv uvolní 190 000 kusů respirátorů typu FFP2 a 1 milion roušek, které bezúplatně poskytne osobám pobírajícím invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a osobám mladším 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Stát zajistí i osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ohrožené děti, kterým poskytují péči i během nouzového stavu.

Vláda schválila také uvolnění až 205 milionů korun na zajištění nákupu léčivého přípravku Veklury od firmy Gilead Sciences, který obsahuje léčivou látku remdesivir.

Více čtěte ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala Nařízení mimořádného opatření

2. 10. 2020

S účinností od 5. října do 18. října nařizuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na území Zlínského kraje následující mimořádné opatření spočívající v:

 • omezení provozu vysokých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce,
 • omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na výuce,
 • omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na výuce,
 • omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 • omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Celé nařízení si můžete přečíst ZDE.

 

Od pondělí 5. října začne na celém území České republiky platit nouzový stav

1. 10. 2020

O vyhlášení nouzového stavu rozhodla Vláda ČR. Nouzový stav začne platit na celém území České republiky v pondělí 5. října 2020, a to na 30 dnů. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření s platností do 18. října, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Vláda od 5. do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení. Nad rámec limitu osob se budou moci konat i sportovní akce v rámci oficiálních soutěží, kterých se může zúčastnit bez diváků až 130 osob, což platí i pro organizovaný trénink. Na nanejvýš 100 osob jsou omezeny bohoslužby, přičemž i zde platí zákaz zpěvu, či účast veřejnosti na jednáních obecních a krajských samospráv.

Ke změně dochází i u provozoven stravovacích služeb, kde nově platí pravidlo, že u jednoho stolu smí sedět nanejvýš šest osob.

Školská zařízení se budou řídit rozhodnutím krajských hygienických stanic, které budou vydávat opatření podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu. Omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání se má od pondělí 5. října týkat středních, vyšších odborných a vysokých škol v krajích s červenou či oranžovou barvou.

Více ZDE.

 

Rozšíření protiepidemických opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

24. 9. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k dalším protiepidemickým opatřením. S účinností od čtvrtka 24. září se v celé ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup. U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7. října.

Více ZDE.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole

23. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje s účinností ode dne 23. září 2020 do 31. října 2020 vydala nařízení, které na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole.  

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- Individuální návštěvy knihoven a studoven,
- Individuální konzultace,
- Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
- Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
- Klinickou a praktickou výuku a praxi.

Celé znění nařízení mimořádného opatření si můžete přečíst ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje nařizuje od 21. září povinnost nošení roušek

18. 9. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala nařízení mimořádného opatření s účinností ode dne 21. září, spočívající v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech na území okresů Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž.
Zákaz se nevztahuje na:
- Děti do dvou let věku,
- Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
- Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
- Moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
- Sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Více ZDE.

Protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

17. 9. 2020

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Nadále platí, že od páteční 18 hodiny se nesmí konat vnitřní akce na stání a do provozoven stravovacích služeb bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení.

Více ZDE.

 

Ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

17. 9. 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavedlo Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.  

Více ZDE.

 

O pozitivním výsledku testu na Covid-19 budou informovat laboratoře elektronicky

16. 9. 2020

S účinností od čtvrtka 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek. K opatření Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo z důvodu zahlcenosti hygienických stanic.  

Mimořádné opatření ministerstva stanovuje povinnost sdělit výsledek testu bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření.

Více ZDE.

Pravidla pro uvalení karantény se mění

14. 9. 2020

Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování. Od úterý 15. 9. karanténa nebude nutná za předpokladu, že pozitivně testovaný a jeho kontakt měli při setkání roušky či respirátory.

Více ZDE.

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala nařízení mimořádného opatření k zamezení dalšího šíření epidemie Covid-19

11. 9. 2020

S účinností ode dne 14. 9. 2020 do odvolání se na území celého okresu Uherské Hradiště nařizuje zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mez 00:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.). Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Celé znění mimořádného opatření si můžete přečíst ZDE.


Od 10. září jsou povinné roušky ve vnitřních prostorách budov v celé ČR

9. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavedlo povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Výjimku z povinnosti mají například děti do dvou let, děti a pedagogové v mateřských školách, hospitalizovaní pacienti, osoby při provádění autorského díla, moderátoři, sportovci v době tréninku nebo soutěže, snoubenci v průběhu obřadu a další. Veškeré výjimky jsou uvedeny ZDE.

 

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

8. 9. 2020

 • V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu.
 • U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy.
 • Od 1. září se vzdělávání dětí/žáků/studentů vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude jen v případech, které stanoví připravovaná novela školského zákona.
 • Zájmové kroužky nejsou zakázány.
 • Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen.
 • Provoz ZUŠ není přerušen ani omezen.

Manuál k provozu škol a další informace najdete ZDE

 

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

31. 8. 2020

Od 1. září platí povinnost nošení roušek:

 • na úřadech (v místech, která slouží pro setkávání s veřejností),
 • ve zdravotnických zařízeních,
 • v zařízeních sociálních služeb (týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě),
 • ve volebních místnostech,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky.

Pravidla pro hromadné akce:

 • na venkovních akcích je povolená účast maximálně 1 000 osob (v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob),
 • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob (v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob)

Pravidla pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb:

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
  každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • platí povinnost nosit roušky.

Více ZDE

 

Od 19. srpna budou ve Zlínském kraji povinné roušky ve zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků

18. 8. 2020

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje rozhodla, že s účinností od středy 19. srpna, až do odvolání bude na území celého Zlínského kraje ve všech zdravotnických zařízeních ambulantní a jednodenní péče, v lékárnách a ve výdejnách zdravotnických prostředků platit zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.).

Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Více na www.khszlin.cz 

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti, všechny okresy v ČR jsou nyní bez rizika komunitního přenosu

3. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mapu stupňů pohotovosti. Stupně pohotovosti vyplývají z aktuální epidemiologické situace. Okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tedy se zanedbatelným rizikem, devět z nich je zelených, bez rizika komunitního přenosu. Stupně pohotovosti budou zveřejňovány týdně pro jednotlivé okresy ČR.

V České republice začíná fungovat systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy covid-19. Systém je rozdělen na čtyři stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR.

Většina okresů spadá po 31. týdnu (24. 7. – 31. 7. 2020) pod bílou barvu, s nulovým rizikem nákazy. Do zelené barvy, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu ČR, pak spadá 9 okresů, a sice Karviná, Frýdek-Místek, Praha, Prachatice, Jihlava, Praha-západ, Praha-východ, Ostrava-město a Brno-město. Aktuálně nejvyšší počet osob s covid-19 na 100 tisíc obyvatel je na Karviné (217 na 100 tisíc) a nejnižší pak má Brno-město (44 na 100 tisíc). Nejvyšší počet nově diagnostikovaných za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel zaznamenalo Prachaticko (78 na 100 tisíc) a nejnižší má Ostrava-město (14 na 100 tisíc).

Více si můžete přečíst ZDE

Ministerstvo zdravotnictví zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

23. 7. 2020

Od soboty 25. července dochází k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitřní akce. Co se týče roušek, na individuální návštěvu restaurace či baru se tato povinnost nevztahuje.

Více ZDE

Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje

1. 7. 2020

Epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 je z pohledu celé České republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísní. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení.

Více ZDE

 

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

18. 6. 2020

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci uvolňuje Vláda ČR plošná opatření. Od 1. července nastane dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni.  Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy zůstane od 1. července už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19. V případě, že se někde zvýší počet případů, místní hygiena přijme v dané lokalitě nezbytná opatření tak, aby situace v ČR zůstala pod kontrolou jako doposud.

Některé výrazné změny nastanou i v nejbližších dnech. Od pondělka 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu.

Další důležitou změnou od pondělí 22. června je povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas. V případě větších akcí je nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, např. přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět. Dále platí, že pro sportovní stadiony bude zachován dosavadního limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále bude obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka.

Příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor. Od 22. června se ruší opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.

Více informací najdete ZDE.

 

V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření

15. 6. 2020

Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření. Shodla se na tom epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Změny nastanou v pravidlech povinného používání roušek, dále v oblasti konání hromadných akcí a u některých provozoven a služeb.

Od 15. června už nebude povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest ve venkovních prostorech ani tam, kde budou dvě osoby v blízké vzdálenosti. Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy.

Venkovní hromadné akce:  

-       účast nejvýše 500 osob ve stejný čas v každém ze stavebně oddělených sektorů areálu,

-       musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest.

Hromadné akce ve vnitřních prostorách:

-       s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů apod., platí stále odstup 2 metry i povinnost nosit roušku.

Více informací najdete ZDE.

 

Volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem se obnovuje

3. 6. 2020

Od dnešní půlnoci se plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem. Od čtvrtka se ruší také kontroly na hranicích s Rakouskem. Češi nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou.

Více zde: https://bit.ly/3eGLfwE 

Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu

1. 6. 2020

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.

Více zde https://bit.ly/2XoKyCH

Vláda schválila nové výjimky z nošení roušek i zrušení nákupní doby pro seniory s účinností od 26. května

26. 5. 2020

Vláda ČR odsouhlasila výjimky z nošení roušek u osob řídících vozidlo veřejné dopravy, plavčíků či zaměstnanců ve všech provozech. V rámci mimořádných opatření byla dále schválena povinnost ukončení karantény testem PCR, rozvolnění používání dvojité ochrany u kadeřníků, změny u přeshraničního pohybu osob, nové výjimky ze zákazu přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zrušení nákupní doby pro seniory a opatření k vydávání elektronických žádanek.

Více na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a také tady: https://bit.ly/36y2tK8


Od pondělí 25. května začne platit další vlna uvolňování opatření

24. 5. 2020

Od pondělí 25. května končí povinnost nosit roušky venku, jsou-li dodrženy dvoumetrové rozestupy od cizích lidí. V budovách nebo MHD je nošení dál povinné. Výjimky mají děti ve školách či školkách nebo některé profese, například lidé v kancelářích.

Od 25. května se také otevřou vnitřní prostory restaurací, barů nebo kaváren, stejně jako hotely, kempy a koupaliště. Povoleny budou hromadné akce do 300 osob i návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů.

Za přísných hygienických podmínek se opět otevře první stupeň základních škol. Docházka malých školáků bude dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května.

Více na: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

 

Od 11. května lze opět navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou

11. 5. 2020

V pondělí 11. května pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Za dodržení přísných hygienických pravidel se otevřou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. Fungovat začnou venkovní zahrádky restaurací, pro návštěvníky se otevřou i galerie, muzea či výstavní síně. Navyšuje se kapacita studijních skupin na vysokých školách, a to na celkově 15 osob. Z poskytovaných služeb mohou od pondělí opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry. Nově je možné i zkoušení oděvů v prodejně.

Více na https://bit.ly/2LfQCWX

Nouzový stav byl prodloužen do 17. května

28. 4. 2020

Nouzový stav bude v České republice trvat do 17. května. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Pro prodloužení hlasovalo 54 ze 101 přítomných poslanců. Díky nouzovému stavu může vláda například vydávat opatření podle krizového zákona. Stejně tak jí tento stav umožňuje nákup a distribuci ochranných pomůcek mimo standardní pravidla zadávání veřejných zakázek.

Vláda zrychlila uvolňování mimořádných opatření, od 27. dubna mohou otevřít větší provozovny

24. 4. 2020

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci Covid-19 Vláda ČR schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku 24. dubna byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí 27. dubna budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.
 

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Také se urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.

Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line, a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy.

Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Ministři od pondělí 27. dubna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény.

Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

 

Vláda představila plán uvolňování opatření u podnikatelských a dalších činností a také ve školách a školských zařízeních

14. 4. 2020

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

- 20. dubna mají být povolené farmářské trhy, řemesla, autosalony, autobazary, tréninkové prostory pro profesionály a svatby do deseti lidí.

- 27. dubna všechny provozovny do 200 metrů čtverečních kromě těch v nákupních centrech nad 5 000 metrů čtverečních. 

- 11. května provozovny do 1 000 metrů čtverečních, autoškoly, fitness centra a posilovny.

- 25. května restaurace, hospody, kavárny a další zařízení s prodejem z okénka nebo zahrádkou, holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masérny, muzea, ZOO, galerie.

- 8. června obchodní centra nad 5 000 metrů čtverečních, tetovací salóny, restaurace bez omezení, divadla, hrady, zámky, hromadné akce do 50 lidí, svatby bez omezení, pavilony v ZOO a další.

Uvolnění ve školách a školských zařízeních

Omezení se začnou uvolňovat 20. dubna. Jako první vláda otevře vysoké školy pro studenty posledních ročníků. Následovat budou střední školy a od 25. května mohou do základních škol docházet i žáci prvního stupně. Nejdříve od června budou moci studenti vykonat maturitní a závěrečné zkoušky.

Více na: https://bit.ly/3chA7VT

 

Od 14. dubna končí plošný zákaz vycestovat za hranice ČR

13. 4. 2020

Od úterý 14. dubna se mění režim na hranicích. Končí plošný zákaz vycestovat, rozšiřuje se možnost vyjet za hranice k lékaři či na úřad a sjednocují se pravidla pro pendlery. Vše přehledně zde: https://t.co/hrVkN99vPo

 

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

9. 4. 2020

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem.

Přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatření najdete ZDE

 

Nouzový stav prodloužen do konce dubna

7. 4. 2020

Nouzový stav bude v České republice zatím trvat do konce dubna. Rozhodli o tom poslanci. Nepodpořili tak vládní návrh na prodloužení stavu na dalších 30 dní, tedy až do 11. května.

Aktuálně platná omezení

 • Omezení volného pohybu osob (celostátní karanténa) – povoleny pouze cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro nákupy základních potřeb, nebo do zdravotnických zařízení
 • Zákaz chození na veřejnosti bez roušky nebo jiné ochrany úst a nosu (s výjimkou dětí do 2 let)
 • Zákaz shromažďování více než 2 osob na veřejnosti
 • Zavřené základní, základní umělecké, střední a vysoké školy
 • Zavřené některé obchody
 • V prodejnách potravin vyčleněná prodejní doba pro seniory: 8-10 hodin
 • Zavřené restaurace
 • Zákaz návštěv v nemocnicích, domovech pro seniory
 • Zákaz přijímání nových pacientů lůžkové rehabilitační péče (uzavření lázní)
 • Zavřené denní stacionáře
 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR
 • Zákaz cestování českých občanů do zahraničí
 • Zákaz přeshraniční dopravy

Aktuálně platná mimořádná opatření Vlády ČR najdete zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Upravuje se režim na hranicích. Po Velikonocích bude možné v odůvodněných případech vycestovat do zahraničí

7. 4. 2020

Od 14. dubna mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. Podmínkou bude prodloužení nouzového stavu. 


Individuálně sportovat bude možné bez roušek, vláda od 9. dubna umožní i provoz některých prodejen

6. 4. 2020

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý 7. dubna umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek 9. dubna budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů.

Více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/individualne-sportovat-bude-mozne-bez-rousek--vlada-od-ctvrtka-umozni-i-provoz-nekterych-prodejen-180891/


Informace pro obce – krizová opatření vlády a ministerstev

3. 4. 2020

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o zdrojích, kde přehledně najdete aktuální informace o vládních usneseních a opatřeních souvisejících se stávajícím nouzovým stavem.

Nejdůležitější odkazy najdete na adrese http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ pod názvem „Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR na jednom místě". V záložce Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí,  jsou mimořádná opatření členěna dle oblastí, např. zdravotnictví, sociální služby, dopravě apod.  V záložce Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru jsou každý den zveřejněny přímo texty přijatých vládních usnesení.

Vládní usnesení jsou doplňována mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a jejich plná znění jsou zveřejňována na jeho speciálním webu na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Informace Ministerstva vnitra ke koronaviru pro občany a obce - k jednání zastupitelstev, opatření při volbách a pro cizince na území ČR jsou zveřejňovány na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

Zpracoval:Odbor právní a Krajský živnostenský úřad


UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Autobusy v kraji budou od 30. března jezdit opět podle jízdních řádů platných o letních prázdninách

27. 3 .2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru bude ve veřejné dopravě s platností od pondělí 30. 3. 2020 do odvolání na všech autobusových regionálních linkách zajišťovaných Zlínským krajem znovu zaveden provoz podle jízdních řádů, které platí o letních prázdninách.

„Opětovně tak budou zajištěny i autobusové spoje, které v ranních a večerních hodinách využívají cestující pro cestu do práce a z práce,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. V platnosti však zůstává omezení dálkových spojů. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova,ostatní spoje do Brna a Ostravy budou včetně víkendu zrušeny.

V železniční dopravě zůstávají v platnosti krizové jízdní řády platné od 24. 3. 2020.

Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 30. 3. 2020.

Nové jízdní řády s platností od 30. 3. 2020 budou nejpozději od soboty 28. 3. 2020 dostupné také na webovém portálu ID ZK, který spravuje společnost KOVED, viz  https://www.id-zk.cz/jizdni-rady.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ vydané dne 26. 3. 2020

26. 3. 2020

S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje:
- maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami uvedenými níže v dokumentech (Mimořádné opatření MZ z 26.3.),
- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost,
- prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

Prodej nebaleného pečiva se povoluje za splnění těchto podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Nařituje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Zakazuje se provoz heren a kasin,  provoz autoškol,  provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren,  přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb — vnitřní i venkovní sportoviště.

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních.

Mimořádné opatření v celém znění najdete níže v dokumentech: Mimořádné opatření MZ z 26. 3. 2020

 
Úřední hodiny krajského úřadu pro veřejnost jsou zrušeny až do odvolání

24. 3. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou pro území ČR, a navazujícími krizovými opatřeními, jejichž cílem je eliminace šíření nákazy koronavirem (omezení pohybu na veřejně dostupných místech, omezení kontaktů, omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů), rozhodl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje až do odvolání úplně zrušit úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje pro veřejnost.

Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu, který pro veřejnost pro osobní podání veřejnosti zůstává zatím zachován, a to v omezené míře takto:

pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.

V těchto termínech zde mohou občané osobně podávat například své žádosti v rámci vyhlášených krajských dotačních programů.

Informujeme také, že omezením vstupu veřejnosti do budovy krajského úřadu nebudou žádosti o dotaci z Programu na podporu stavební obnovy kulturních památek a památek místního významu KUL03-20 přijímány osobně na oddělení památkové péče, ale žadatelé je mohou tištěnou podobu žádosti o dotaci zaslat poštou, předat na podatelně nebo zaslat případně datovou schránkou do 27. března 2020.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu přednostně elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kr-zlinsky.cz  nebo telefonního čísla 577 043 111 v původních úředních hodinách krajského úřadu.

Dále může veřejnost kontaktovat zaměstnance krajského úřadu rovněž prostřednictvím přímých kontaktů, které nalezne na webových stránkách kraje: https://tel.kr-zlinsky.cz

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě

23. 4. 2020

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. Více zde: https://www.kr-zlinsky.cz/upozorneni-pro-cestujici-od-utery-24-brezna-dojde-k-dalsim-omezenim-ve-verejne-doprave-aktuality-16158.html

 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Valašský expres pojede do odvolání pouze z Horní Lidče do Olomouce a zpět

20. 3. 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice, a přijatým opatřením k omezení pohybu osob v důsledku šíření onemocnění COVID-19, dochází i ke snížení počtu přepravovaných osob ve vlacích. Společnost České dráhy proto omezí provoz vybraných dálkových linek. Na území Zlínského kraje se toto omezení od 20. 3. 2020 týká linky Ex 2 Valašský expres Praha – Olomouc – Vsetín – Horní Lideč. Vlaky této linky pojedou pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč/Horní Lideč – Olomouc a nepojedou v úseku Praha – Olomouc/Olomouc – Praha

Dopravní obslužnost v úseku Praha – Olomouc / Olomouc – Praha bude zajištěna 10 páry vlaků linky R 18 Slovácký / Zlínský expres.

Toto omezení bude trvat do odvolání. Na vlaky regionální dopravy u společnosti ČD, a.s. a Arriva vlaky s.r.o. ve Zlínském kraji nemá toto opatření přímý vliv.

Schéma linek dálkových vlaků k 20. 3. 2020 najdete ZDE.

Schéma linek dálkových vlaků k 21. 3. 2020 najdete ZDE.

Další informace týkající se omezení dopravy ve Zlínském kraji najdete na https://www.id-zk.cz/omezeni-dopravy

 

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

20. 3. 2020

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila 19. 3. 2020 vláda.

Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 

Program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa

20. 3. 2020

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – vyčlenění lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19

20. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictvívšem poskytovatelům akutní lůžkové péče přikazuje: 

 • vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací,
 • zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na vyčleněných lůžkách,
 • stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Celé znění mimořádného opatření najdete níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – zákazy návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních

19. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

1) všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče s účinností od 18. března 2020 zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • nezletilých pacientů,
 • pacientů s omezenou svéprávností,
 • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2) všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě s účinností od 18. března 2020 zákaz návštěv osob, s výjimkou:

 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Celé znění mimořádného opatření najdete níže (sekce Dokumenty ke stažení).

 

Vláda ČR přijala další krizová opatření - Zákaz vycházení bez ochrany obličeje, dvě hodiny denně nakoupí jen senioři

18. 3. 2020

Další krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru na území republiky přijala dnes Vláda ČR.

Na základě těchto opatření se:

 • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
 • nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby;
 • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Více informací viz rozhodnutí vlády v přílohách níže.

 

Hejtman Čunek: Od zítřka 19. března mohou občané na veřejně přístupná místa jen s ochranou dýchacích cest

18. 3. 2020

Hejtman Jiří Čunek rozhodl, že od zítřka, tedy 19. března 2020, mohou na všechna veřejně přístupná místa občané kraje pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, jako jsou například respirátory, roušky, šátky, šály a podobné ochranné prostředky. Důvodem tohoto nařízení je ochrana zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru s tím, že nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.   

„Toto opatření jsem chtěl oznámit už minulý týden, ale s ohledem na chybějící ochranné pomůcky by bylo nesmyslné.  V současné době ale vidím, že lidé i firmy se k aktuální situaci postavili zodpovědně a vyrábí si a pořizují si ochranu dýchacích cest sami. Je proto velmi důležité, aby tento přístup ctili všichni,“ zdůvodnil rozhodnutí hejtman Jiří Čunek a dodal: „Navíc jsem přesvědčen, že v další dny budou i roušky bavlněné či s nanovláknem, které jsou vícedenní, a začíná jejich výroba v České republice.“

Nařízení platí například pro nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády či cyklostezky na území Zlínského kraje.

 

Zlínský kraj chce ochránit řidiče autobusů, dočasně zavádí jízdné zdarma a povinné roušky

17. 3. 2020

Jízdné zdarma v důsledku šíření nákazy koronaviru ve Zlínském kraji bude s platností od středy 18. března 2020 zavedeno v linkových autobusech. Cestující budou v autobusech nastupovat pouze zadními dveřmi, zároveň budou povinni použít roušky nebo podobné ochranné prostředky.

„Chceme tím ochránit řidiče, aby se při platbě nedostávali do blízkého styku s cestujícími potenciálně nakaženými koronavirem. Cestující budou nastupovat a vystupovat pouze zadními dveřmi a nebudou platit jízdné. Cestovat tedy budou zdarma, budeme však po nich chtít, aby si ústa a nos chránili rouškami či alespoň šálami, šátky nebo kapesníky,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Jízdné zdarma bude prozatím zavedeno do 24. března. Věříme, že do té doby budou všichni řidiči vybaveni potřebnými ochrannými prostředky,“ doplnil hejtman Čunek.

 

Zrušení úředních hodin krajského úřadu pro veřejnost

16. 3. 2020

V souvislosti s vydaným usnesením Vlády ČR o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a souvisejícími krizovými opatřeními, jejichž cílem je eliminace prudkého šíření nákazy koronaviru, rozhodl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje o zrušení úředních hodin krajského úřadu pro veřejnost, a to v období od 16. 3. 2020 0:00 hodin až do 24. 3. 2020 6:00 hodin.

Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu, který pro veřejnost pro osobní podání zůstává zatím zachován, a to v omezené míře takto:

pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hodin.

V těchto termínech zde mohou občané osobně podávat například své žádosti v rámci vyhlášených krajských dotačních programů.

Informujeme také, že omezením vstupu veřejnosti do budovy krajského úřadu nebudou žádosti o dotaci z Programu na podporu stavební obnovy kulturních památek a památek místního významu KUL03-20 přijímány osobně na oddělení památkové péče, ale žadatelé je mohou tištěnou podobu žádosti o dotaci zaslat poštou, předat na podatelně nebo zaslat případně datovou schránkou do 27. března 2020.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance krajského úřadu elektronicky nebo telefonicky, a to prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@kr-zlinsky.cz nebo telefonního čísla 577 043 111 v úředních hodinách krajského úřadu.

Dále může veřejnost kontaktovat zaměstnance krajského úřadu rovněž telefonicky či elektronicky prostřednictvím přímých kontaktů, které veřejnost nalezne na webových stránkách kraje:

https://tel.kr-zlinsky.cz

 

Od 18. března budou autobusy ve Zlínském kraji jezdit v letním prázdninovém režimu

16. 3. 2020

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se nákazy koronaviru v naší republice informujeme občany, že od středy 18. března budou ve Zlínském kraji jezdit všechny autobusy veřejné linkové dopravy v tzv. letním prázdninovém režimu, budou se tedy řídit jízdními řády platnými pro období letních prázdnin. Jízdní řády přitom budou nastaveny tak, aby zohledňovaly aktuální potřeby dopravní obslužnosti v jednotlivých částech kraje.

„Přistupujeme k tomuto kroku, protože se ukázalo, že lidé vzali současnou situaci vážně a kvůli možnému riziku nákazy koronavirem jezdí mnohem méně hromadnými dopravními prostředky a pro své cesty více využívají osobních automobilů. Jsme proto přesvědčení, že dokud tato situace potrvá, bude naprosto dostačující, když budou linkové autobusy ve Zlínském kraji jezdit v letním prázdninovém režimu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Zlínský kraj zároveň apeluje na dopravce i cestující, aby v rámci snižování rizika nákazy virem dodržovali veškerá hygienická doporučení a postupovali odpovědně a podle platných postupů, pocítí-li příznaky infekce. Dopravcům již kraj nabídl zprostředkování kontaktů na dodavatele ochranných prostředků (roušek a respirátorů) s dostatečnou kapacitou a jejich distribuce bude pravděpodobně probíhat prostřednictvím krizového řízení Zlínského kraje.

 

ZLÍNSKÝ KRAJ DRŽÍ SPOLU - skupina na Facebooku

16. 3. 2020

Hejtman Jiří Čunek založil skupinu „ZLÍNSKÝ KRAJ DRŽÍ SPOLU | SHÁNÍM/NABÍZÍM NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ“. Její účel je jasný, spojit lidi v našem kraji a dát jim prostor nabídnout nebo poptat službu nebo zboží, kterého je aktuálně nedostatek a těžko se shání. Pokud máte zájem v této skupině být, můžete se přidat na tomto odkazu ➡️ www.facebook.com/groups/207722503773315

  

Vláda ČR kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

16. 3. 2020

Vláda České republiky rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření nového typu koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky.

Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření.

Více informací je možno najít na webu Vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/

Celé znění usnesení vlády o omezení pohybu osob najdete dole na této stránce (mezi Dokumenty ke stažení).

 

Linka seniorů

15. 3. 2020

Nezisková organizace Elpida, která pomáhá seniorům, nabízí i ve Zlínském kraji v krizové situaci epidemie koronavirem profesionální pomoc bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007. Ta je v provozu každý den do 8 do 20 hodin. 

Volajícím pomůže:

 • zorientovat a najít správné informace
 • zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci v místě
 • propojit se s dobrovolníky  
 • sestavit krizový plán 
 • sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí

Prosíme, předejte tuto informaci seniorům ve Vašem okolí, děkujeme.

 

Přehled aktuálních opatření Vlády ČR proti šíření nákazy novým typem koronaviru:

15. 3. 2020

 • ZÁKAZ PROVOZU RESTAURACÍ A NĚKTERÝCH OBCHODŮ

Od sobotní 6 hodiny ranní platí zákaz provozu restaurací a obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších prodejen zboží denní potřeby. Opatření potrvá deset dní. U stravovacích zařízení mají výjimku provozovny zajišťující například jídlo pro zaměstnance.

 • ZÁKAZ AKCÍ NAD 30 ÚČASTNÍKŮ

Od páteční šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce s účastní přesahující 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.

 • ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

O půlnoci z neděle na pondělí začne platit zákaz vstupu všem cizincům na území České republiky, kromě výjimek – tedy cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Vláda už v minulosti zastavila vydávání víz i povolení k pobytu. 

 • ZÁKAZ CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ DO ZAHRANIČÍ

Vláda zakázala vycestovat z Česka do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne rovněž platit v noci z neděle na pondělí. Vláda určila pásmo 50 kilometrů od hranic pro Čechy, kteří pracují v Rakousku nebo Německu. České zájezdové autobusy v zahraničí se mohou vrátit do Česka.

 • ZÁKAZ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY

Vláda zakázala všem dopravcům mezinárodní přeshraniční osobní dopravy od páteční půlnoci zajišťovat vozidly s kapacitou nad devět osob dopravu cestujících přes české hranice.

 • UZAVŘENÍ POSILOVEN, BAZÉNŮ A SPORTOVIŠŤ

Od pátečních 6 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé služby, jako jsou posilovny, wellness služby, solária či zábavní zařízení. Od sobotní 6. hodiny bude pro veřejnost platit také zákaz chození do bazénů a turistických informačních center, stejně tak bude zakázána přítomnost na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí přesahující ve stejný čas 30 lidí.

 • KONTROLA NA HRANICÍCH

Od páteční půlnoci budou na hranicích s Německem a Rakouskem metodické hraniční kontroly. Přechod přes hranice bude možný jen na 11 stanovených místech: S Německem zůstanou otevřené přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána. V případě Rakouska jde o přechody Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.

 • ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ

Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby posune o tři měsíce, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. červenec, namísto původního konce března. Banky poskytnou občanům a drobným podnikatelům dotčeným koronavirem možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.

 • ZAVŘENÉ ŠKOLY VČETNĚ ZUŠ

I nadále platí úterní rozhodnutí vlády o povinném uzavření všech základních a středních škol. Prezenční výuku musely přerušit také vysoké školy. Nově platí zákaz i pro ZUŠ. Posiluje se podle možností výuka elektronickou formou. Opatření platí do odvolání.

 • ŠÍŘENÍ KORONAVIRU BUDE TRESTNÝ ČIN

Šíření koronaviru může být trestným činem. Ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci, její šíření může být hodnoceno jako překročení zákona.

 • OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Vláda uvolnila z rezervy půl miliardy korun na nákup ochranných prostředků. Zavedena bude krizová distribuce, první jsou nemocnice a záchranky.

 • ZÁSOBOVÁNÍ

Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření by mělo přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů.

 

Od 14 hodin dne 12. března 2020 Vláda vyhlásila NOUZOVÝ STAV na území České republiky

12. 3. 2020

INFORMACE PRO OBČANY, CO ZNAMENÁ NOUZOVÝ STAV

 • ZÁKAZ AKCÍ NAD 30 ÚČASTNÍKŮ 

Od páteční šesté hodiny ranní se zakazují všechny veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob. Týká se kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřby.

 • ZÁKAZ VSTUPU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR Z RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Na území ČR nesmějí vstoupit cizinci z rizikových zemí – z Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Holandska, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska. Netýká se lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vláda dále zastavila vydávání víz i povolení k pobytu.

 • ZÁKAZ CESTOVÁNÍ ČESKÝCH OBČANŮ DO RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

Občané ČR nesmějí cestovat do zmíněných rizikových států. Výjimka platí pro řidiče zásobování, vlakové čety, příslušníky integrovaného záchranného systému i lidi, kteří v Německu či Rakousku pracují.

 • ZÁKAZ PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY 

Vláda zakázala všem dopravcům mezinárodní přeshraniční osobní dopravy od páteční půlnoci zajišťovat vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR.

 • OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY RESTAURACÍ 

Od pátečních 20 hodin se omezuje otevírací doba restauračních zařízení. Ta nesmějí být otevřena od 20 hodin do 6 hodin ráno. Od pátečních 6 hodin ráno se omezuje také činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 tisíc metrů čtverečních.

 • UZAVŘENÍ POSILOVEN A WELLNESS 

Od pátečních 6 hodin musí být pro veřejnost zavřené některé služby, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.

 • KONTROLA NA HRANICÍCH 

Od páteční půlnoci budou na hranicích s Německem a Rakouskem metodické hraniční kontroly. Přechod přes hranice bude možný jen na 11 stanovených místech:  

S Německem zůstanou otevřené přechody Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.

V případě Rakouska jde o přechody Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.

Pro cizince nebude možné vstupovat z těchto zemí do ČR, jelikož patří mezi zmíněné rizikové oblasti.

 • ODLOŽENÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ

Povinnost podat daňové přiznání se pro fyzické osoby posune o tři měsíce, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Nově tedy platí termín 1. červenec, namísto původního konce března. Banky poskytnou občanům a drobným podnikatelům dotčeným koronavirem možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů.

 • ZAVŘENÉ ŠKOLY VČETNĚ ZUŠ 

I nadále platí úterní rozhodnutí vlády o povinném uzavření všech základních, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Nově platí zákaz i pro ZUŠ. Opatření platí do odvolání.

 

 

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu

11. 03. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

 

Jak snížit riziko nakažení koronavirem?

1) Umývejte si ruce mýdlem, nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu 2) Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem 3) Vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky 4) Dbejte na dostatečnou tepelnou úpravu masa a vajec 5) Při kontaktu s volně žijícími či hospodářskými zvířaty používejte ochranné pomůcky

Krajská hygenická stanice Zlínského kraje - kontakty:

Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759 (nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)

E-mail: covid19@khszlin.cz

 

 

Kvůli koronaviru jsou uzavřeny všechny školy, ale i zrušeny hromadné akce nad 100 lidí

10. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v úterý 10. března nové mimořádné opatření, které v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v Evropě, nařizuje zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením tohoto onemocnění.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Dále se také zakazují s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Ministerstvo zdravotnictví také nařizuje všem osobám po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření. Všem osobám, u kterých budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, se nařizuje, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku a strpěly omezení svobody pohybu, během provádění laboratorního vyšetření biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19, a to s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření.

 

Koronavirus - rozšíření karanténního opatření

07. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví v sobotu 7. března vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu právě na území Itálie.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Tyto shora uvedené povinnosti se nevztahují na:

 • řidiče nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží,
 • řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky,
 • piloty dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Uvedeným osobám, na které se shora uvedené povinnosti nevztahují, se nařizuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství.

Řidičům nákladní dopravy, kteří přes území Italské republiky tranzitují, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, se nařizuje, aby při nakládce a vykládce používali respirátory třídy FFP2 nebo FFP3, maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem v Italské republice a měli vozidlo vybaveno ochrannými gumovými rukavicemi k použití dle potřeby a antibakteriálním gelem k pravidelné očistě rukou.

Řidičům a posádkám dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky, přes území Italské republiky nebo z území Italské republiky, se nařizuje, aby tyto transporty pacientů prováděli jen s vozy, ve kterých je oddělený prostor pro pacienta, aby při transportu používali osobní ochranné pomůcky (respirátor, ochranné brýle, rukavice) a používali antibakteriální gely k pravidelné očistě rukou.

 

Mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

6. března 2020

Informujeme občany Zlínského kraje o mimořádném opatření ministra zdravotnictví ČR, na základě kterého se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 

Aktuální informace a nejčastější dotazy na téma koronavirus

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-19 jsou aktuálně řazeny ke dni 1. 3. 2020:

Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur a další dle aktuálního vývoje situace, pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky www.khszlin.cz

 

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom či infekci MERS.

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli 2019-nCoV, případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška?

Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích cest (ústenka, resp. rouška), respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků, a také hygienu rukou, a to u symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky jsou prospěšné zejména k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce. Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být infekční než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj.

Existuje vakcína proti koronaviru?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti viru 2019-nCoV.

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?

Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. I Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. WHO uvádí na svých stránkách, že tato léčba je vysoce účinná.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění a s kým se mohu poradit?

V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (teplotu, kašel, bolesti svalů, kloubů, zimnici, třesavku apod.) a vrátili jste se v posledních 14 dnech z rizikové oblasti:

 • zůstaňte doma
 • ihned telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a postupujte dle jeho pokynů

 

Kontaktní telefonní čísla

Infolinky 577 006 759 a 724 221 953 nepřetržitě v době od 7 do 19 hodin

V pracovní době: 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 745

Mimo pracovní dobu v případě onemocnění:

MUDr. Jana E. Hošková tel.: 602 156 923

MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: 725 105 497

e-mail: epidat@khszlin.cz, khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Jsou testy schopny odhalit nákazu i v inkubační době?

Testy jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu a jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět.

Jsou zavedeny specifické postupy, pokud se ve světě objeví nový typ infekce?

Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Dále resort zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví. V pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit případný výskyt.

 

dokumenty ke stažení

.pdf INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 14.12.2021 237,26 kB
.pdf VYZVA_infektologu_vakcinologu_epidemiologu_zvladnuti covid-19 a ockovani(8.12.2020) 429,74 kB
.pdf Sbírka zákonů_rozesláno dne 30. října 2020 137,87 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-narizeni-laboratorim-ke-sdelovani-vysledku-vysetreni 220,85 kB
.pdf Nařízení MO k 14.9.2020- zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb 1261,12 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani 242,73 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2 254,4 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 236,17 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1 238,24 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 244,24 kB
.pdf Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani 233,3 kB
.pdf KHS Zlín - nařízení mimořádného opatření č. 3_2020 6236,98 kB
.pdf Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-8-2020-1 307,3 kB
.pdf Nařízení-mimořádného-opatření-Krajské-hygienické-stanice-Zlínského-kraje-se-sídlem-ve-Zlíně-č.-172020 1299,5 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání 234,61 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-1000-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-22.-6.-do-odvolání 244,3 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-19.-6.-do-21.-6.-2020 246,42 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-22.-6.-2020-do-odvolání 275,76 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-22.-6.-2020-do-odvolání 248,41 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-5.-6.-2020-od-12.00-hodin-do-14.-6.-2020-do-23.59-hodin 317,97 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-účinností-od-9.-6.-2020-od-15-hodin-do-odvolání 245,39 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 262,95 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-9.-dubna-2020-k-nařízení-poskytovatelům-sociálních-služeb 212,54 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-15.-6.-2020 324,09 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-500-osob-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 243,89 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-8.-6.-2020-do-odvolání 300,8 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-4.-do-8.-6.-2020 300,42 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-27.-5.-2020 312,05 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-23.-3.-2020-k-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory 205,66 kB
.pdf Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-od-26.-5.-2020 310,85 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-1.-6.-2020-do-odvolání 247,39 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-26.-5.-2020-do-odvolání 297,48 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-26.-5.-2020-do-odvolání 245,29 kB
.pdf Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-26.-5.-2020 213,79 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-nad-300-osob-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 240,14 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozu-zdravotnických-zařízení-lůžkové-péče-a-zařízení-sociálních-služeb-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 233,64 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 248,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-omezení-provozu-lázeňské-léčebně-rehabilitační-péče-s-účinností-od-25.-5.-2020 242,95 kB
.pdf Mimořádné-opatření-omezení-provozoven-a-provozů-služeb-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 295,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-s-účinností-od-25.-5.-2020-do-odvolání 240,06 kB
.pdf Sbírka zákonů_Usnesení Vlády ČR s účinností od 11.5 116,63 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-osobní-přítomnost-žáků-a-studentů-ve-školách 216,7 kB
.pdf Mimořádné-opatření-Z 30.4.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami-2 214,77 kB
.pdf Mimořádné-opatření-nařízení-k-zajištění-Rapid-testů-u-poskytovatelů-zdravotních-služeb 216,46 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 24.4.-omezení-provozu-lázeňské-léčebně-rehabilitační-péče 221,75 kB
.pdf Usnesení Vlády ČR - Sbírka zákonů 140,25 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020 240,71 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020-1 239,9 kB
.pdf Mimořádné-opatření-Chytrá-karanténa 233,87 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020 240,11 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020 222,54 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 15.4.-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020 218,38 kB
.pdf Mimořádné-opatření ze dne 14.4.-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách 234,84 kB
.pdf Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020 237,99 kB
.pdf Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření -kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT 233,19 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadným-akcím-nad-5000-osob 198,71 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-5.-3.-2020-o-zákazu-vývozu-desinfekce-rukou 199,26 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-k-návratu-z-pobytu-na-území-Italské-republiky 202,23 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-o-zastavení-příjmu-žádostí-o-víza-v-Teheránu 202,64 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-10.-3.-2020-ke-kulturním-a-jiným-akcím-nad-100-osob 200,18 kB
.pdf Zrušení-ochranného-opatření-ze-dne-3.-2.-2020-k-zákazu-letů-z-Čínské-lidové-republiky 198,91 kB
.pdf Zrušení-ochranného-opatření-ze-dne-10.-2.-2020-o-zastavení-příjmu-žádostí-o-víza-v-ČLR-a-Hongkongu 200,41 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 10.4.-zákaz-volného-pohybu-osob-s-vyjimkami 181,56 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-ukončování-karantény 225,16 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-výjimkami 205,4 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-správním-úřadům-II. 217,6 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-správním-úřadům-I. 223,42 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 9.4.-nařízení-poskytovatelům-sociálních-služeb 216,11 kB
.pdf Stanovisko-k-provádění-plošné-dezinfekce-prostor-a-ploch-na-veřejném 725,85 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 8.4.-kapacity-akutní-péče 215,68 kB
.pdf Opatření ze 7.4.-LP-HYDROXYCHLOROQUINE-SULFAAT-TEVA 2084,62 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami 242,31 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-nařízení-k-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 241,9 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 6.4.-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1 245,91 kB
.pdf Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-6.-3. k-prodeji-OOP-třídy-FFP3 206,38 kB
.pdf Rozhodnutí z 3.4.-o-dočasném-povolení-distribuce-a-použití-medicinálního-kyslíku 196,13 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 2.4.-předepisování-léčivého-přípravku-Plaquenil 227,08 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 1.4.-vyčlenění-lůžek-v-krajích-a-hl.-m.-Praze 203,26 kB
.pdf Mimořádné-opatření z 1.4.-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách 221,59 kB
.pdf Ukončení-mimořádného-opatření-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktním-místům-veřejné-správy-Czech-POINT 200,45 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-zákazu-maloobchodního-prodeje 227,98 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-omezení-pohybu-osob 216,8 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-prodloužení-nařízení-omezeného-provozu 216,15 kB
.pdf Mimořádné-opatření-z 30.3.-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest 206,34 kB
.pdf Doporučení-domy-pro-seniory 141,09 kB
.pdf Mimořádné-opatření-nařízení-z 27.3.-poskytovatelům-zdravotních-služeb-následné-a-dlouhodobé-lůžkové-péče-a-poskytovatelům-sociálních-služeb 228,29 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ z 26. 3. 2020 1347,72 kB
.pdf Sbírka zákonů - nová opatření k 19. 3. 2020 92,66 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-návštěv-pacientů-v-zdravotnických-zařízeních-v-výjimkami 198,55 kB
.pdf Mimořádné-opatření-příkaz-poskytovatelům-akutní-lůžkové-péče 192,24 kB
.pdf Tisková zpráva - Program ochrany zaměstanosti Antivirus 486,9 kB
.pdf Tisková zpráva - Ošetřovné AKTUÁLNĚ 498,22 kB
.doc Usnesení vlády ČR - 18. 3. 2020 - povinná ochrana obličeje 180,5 kB
.doc Usnesení vlády ČR - 18. 3. 2020 - nákup 10-12 starší osoby 181 kB
.pdf Rozhodnutí hejtmana ZK - 17. 3. 2020 - zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků 59,33 kB
.pdf Nařízení hejtmana ZK - 17. 3. 2020 - regulace ve veřejné dopravě 79,51 kB
.pdf Sbírka zákonů 137,02 kB
.pdf Usnesení vlády ČR - 15. 3. 2020 - Omezení pohybu osob 140,01 kB
.pdf Usnesení Vlády ČR - 14. 3. 2020 - uzavření restaurací a některých obchodů 522,17 kB
.pdf Aktuální informace k 13. 3. 2020 192,32 kB
.pdf Mimořádné-opatření-zákaz-návštěv-ve-zdravotnických-zařízeních-s-lůžkovou-péčí 196,97 kB
.pdf Informace k distribuci ochranných respirátorů 106,44 kB
.pdf Příručka o chování ve společnosti při výskutu COVID-19 197,31 kB
.pdf Oznámení České pošty - Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru 417,71 kB
.pdf Aktuální informace k 11. 3. 2020 102,11 kB
.pdf Aktuální informace k 10. 3. 2020 192,27 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_preruseni_vyuky 198,06 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_zákaz akcí nad 100 osob 192,25 kB
.pdf Mimořádné opatření z 10.3._mzcr_hranicni_kontroly 197,54 kB
.pdf Korona virus a pracovně právní souvislosti 499,04 kB
.pdf MZ ČR Mimořádné opatření_masky FFP3 213,81 kB
.pdf Leták - vícejazyčný 480,47 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ ČR - dne 7. 3. (pobyt nad 90 dní) 230,71 kB
.pdf Aktuální informace k 6. 3. 2020 193,54 kB
.pdf Mimořádné opatření MZ ČR - dne 6. 3. 2020 211,5 kB
.pdf Aktuální informace k 5. 3. 2020 197,04 kB
.pdf KHS ZK - Výzva školám a školským zařízením 128,68 kB
.pdf Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce 73,78 kB
.pdf Aktuální informace k 3. 3. 2020 237,73 kB
.jpg Jak_snížit_riziko_nakažení_koronavirem 272,16 kB
.jpg Důležité kontakty 378,06 kB
.jpg Doporučení_pro_cestovatele_ECDC_SZU_2 2913,62 kB
aktualizováno: 16.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap