Informace o investičních akcích spolufinancovaných z Regionálního operačního programu (ROP)

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava) patří mezi 26 operačních programů, prostřednictvím kterých Česká republika čerpá v letech 2007 až 2013 peníze ze strukturálních fondů Evropské unie. První výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura vyhlásil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava již dne 6. 9. 2007.

Informace o stavbách, na které Ředitelství silnic Zlínského kraje, jako majetkový správce silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji, připravilo projekty a podalo v rámci jednotlivých výzev žádosti o přidělení dotace z tohoto programu, naleznete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap