Informace o investičních akcích spolufinancovaných z programu (SROP)

Společný regionální operační program - SROP je souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti, které mohly být v období let 2005 - 2008 podporovány ze strukturálních fondů Evropské unie.
V rámci tohoto programu bylo vymezeno 5 priorit, včetně rozvoje dopravní infrastruktury v regionech. Podpora byla zaměřena na investice do výstavby, rekonstrukce a modernizaci silnic II. a III. třídy, včetně odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo (obchvaty měst apod.).

V rámci programu SROP byly realizovány některé investiční akce v oblasti dopravy ve Zlínském kraji. Bližší informace naleznete zde.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap