Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2014


Popis způsobu rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2014 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2014

 

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2014 rozděleny v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2015, resp. Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014, tj. dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014 byly poskytovány na základě konkrétnějšího rozpracování způsobu financování jednotlivých služeb, a to zejména v návaznosti na zavedení systému Parametrů sítě sociálních služeb Zlínského kraje a víceletého financování služeb.

Nedostatečná finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb na území Zlínského kraje ze státního rozpočtu pro rok 2014 vedla k potřebě podpory těchto poskytovatelů ze zdrojů Zlínského kraje. Součástí strategie v procesu dofinancování poskytovatelů ze zdrojů Zlínského kraje v roce 2014 bylo vyloučení střetů zájmů, transparentnost a rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2014 rozdělovány na základě „Pravidel pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2014 poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji“.

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2014 z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb vč. sociálních služeb navazujících na proces transformace pobytových sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 5.184.000 Kč.

Kromě neinvestičních dotací na provoz byly poskytovatelům sociálních služeb vyplaceny také finanční prostředky na jiné účely. Konkrétně se jednalo o investiční dotaci NADĚJI na „Rekonstrukci oplocení areálu NADĚJE, pobočka Nedašov včetně vstupních bran“ ve výši 150.000 Kč (z celkové částky investiční dotace schválené v roce 2013 ve výši 350.000 Kč byla částka 200.000 Kč vyplacena v roce 2013).

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 7.296.625 .

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2014 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 12.630.625 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.


Související dokumenty

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2014 315,56 kB
aktualizováno: 23.6.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap