Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2013

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2013 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2013

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2013 rozděleny v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2015, resp. Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013, tj. dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 byly poskytovány na základě konkrétnějšího rozpracování způsobu financování jednotlivých služeb, a to zejména v návaznosti na zavedení systému Parametrů sítě sociálních služeb Zlínského kraje a víceletého financování služeb.

Nedostatečná finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb na území Zlínského kraje ze státního rozpočtu pro rok 2013 vedla k potřebě podpory těchto poskytovatelů ze zdrojů Zlínského kraje. Součástí strategie v procesu dofinancování poskytovatelů ze zdrojů Zlínského kraje v roce 2013 bylo vyloučení střetů zájmů, transparentnost a rovný přístup ke všem poskytovatelům sociálních služeb.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2013 rozdělovány ve dvou kolech. V prvním kole na základě „Pravidel pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013“. Ve druhém kole na základě "Pravidel pro rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013 poskytovatelům sociálních služeb zajišťujícím služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji".

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2013 z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb (v rámci 2. kola jen s poskytováním sociálních služeb navazujících na proces transformace pobytových sociálních služeb na území Zlínského kraje), a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 7.998.000 Kč. Z této částky bylo vyplaceno 7.709.000 Kč.

Kromě neinvestičních dotací na provoz byly poskytovatelům sociálních služeb schváleny také finanční prostředky na jiné účely. Konkrétně se jednalo o investiční dotaci NADĚJI na „Rekonstrukci oplocení areálu NADĚJE, pobočka Nedašov včetně vstupních bran“ ve výši 350.000 Kč, z nichž bylo v roce 2013 vyplaceno 200.000 Kč a v roce 2014 bude vyplaceno 150.000 Kč.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 15.289.521 Kč. Z této částky byla částka 14.189.521 Kč určena na základní činnosti a částka 1.100.000 Kč na vedlejší činnost bytového domu s byty zvláštního určení Zlín, ul. Broučkova (Domov pro seniory Burešov, p.o.).

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2013 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 23.198.521 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

Související dokumenty

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2013 391,75 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap