Informace o finanční podpoře přidělené poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012

Popis způsobu rozdělování dotací z rozpočtu Zlínského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2012 a přehled o výši přidělených finančních prostředků v roce 2012

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje byly v roce 2012 rozděleny v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2014, resp. Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2012, tj. na základě stanovených parametrů sítě sociálních služeb byly podpořeny pouze sociální služby, které byly v Akčním plánu pro rok 2012 zařazeny do Kategorie A a B, dále byly zohledněny výsledky dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2012.

Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro poskytovatele sociálních služeb byly v roce 2012 rozdělovány ve třech kolech, a to na základě priorit a kritérií stanovených Zlínským kraje a korigovány po jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností (ORP) Zlínského kraje a poskytovatelů sociálních služeb

V prvním kole byly podpořeny ty sociální služby, které v návaznosti na výsledky dotačního řízení MPSV patřily k nejohroženějším službám, tj. služby typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová denní centra, intervenční centrum, terénní programy.

Ve druhém a třetím kole byly podpořeny ty sociální služby, jejichž činnost byla z finančních důvodů stále ohrožena. Podpora ze strany Zlínského kraje byla maximálně do výše podpory ze strany obce.

Účelové neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vázány a sloužily k financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž rozsah a výčet je uveden v §§ 37 až 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátním neziskovým organizacím byly z rozpočtu Zlínského kraje schváleny a následně i vyplaceny účelové neinvestiční dotace ve formě dotace na provoz ve výši 11.840.000 Kč.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem byly vyplaceny finanční prostředky ve formě příspěvků na provoz ve výši 2.829.000 Kč.

Na poskytování sociálních služeb na území Zlínského kraje bylo v roce 2012 z rozpočtu Zlínského kraje vyplaceno celkem 14.669.000 Kč. Podrobný přehled je zpracován v přiložené tabulce.

Dokumenty ke stažení

.pdf Přehled o výši finančních prostředků vyplacených z rozpočtu ZK v roce 2012 338,06 kB
aktualizováno: 23.5.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap