Informace k povinné zimní výbavě (dopravní značky C15a, C15b)

Dopravní značky C15a, C15b platí vždy v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
 
Umístění značek na silnicích I.-III. třídy ve Zlínském kraji
 
a) Silnice kraje- stav ke 01.09.2011
 
-na silnicích I. třídy Zlínského kraje uvedená dopravní značka umístěna není
-na silnicích II. a III. tříd je umístěna:
§ na silnici II/428 mezi obcemi Modrá a Zdounky se začátkem úseku na hranici okresů Kroměříž-Uherské Hradiště a koncem u obce Modrá. Platnost značky je dodatkovou tabulkou omezena pouze pro nákladní automobily.
§ na silnici III/05726 mezi obcí Valašská Bystřice a městem Rožnov pod Radhoštěm.
 
 
b) Silnice -výhledový stav
 
Přesné vymezení úseků případných dalších úseků silnic, na které se vztahuje dopravní značení C15a bude vždy předmětem stanovení místní úpravy provozu, o které žádají majetkoví správci silnic, tzn. pro silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, které žádá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje a pro silnice II. a III. třídy Ředitelství silnic Zlínského kraje, které žádá silniční správní úřady věcně a místně příslušných obcí s rozšířenou působností.
 
Stanovení místní úpravy provozu je možné pouze po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR.
 
 
Informace o tom, kde by byly případ značky umístěny jsou k dispozici i na stránkách Ředitelství silnic Zlínského kraje www.rszk.cz
 
 
c) Místní a veřejně přístupné účelové komunikace
 
Pokud se týče umístění dopravní značky C15a na místních komunikacích obcí a měst, je stanovení místní úpravy provozu vždy v kompetenci silničního správního úřadu příslušné obce s rozšířenou působností. O stanovení žádá vlastník místní komunikace (obec nebo město).
 
Na veřejně přístupných účelových komunikacích, ve vlastnictví fyzických a právnických osob (polní cesty, lesní cesty atd.), si umístění dopravní značky stanovuje vlastník komunikace se souhlasem obce s rozšířenou působností a po písemném stanovisku DI Policie ČR.
 
O tom, kde jsou dopravní značka C15a umístěna na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích odbor dopravy a SH Krajského úřadu Zlínského kraje nemá informace.
 
Poznámka:
Úpravou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je povinnost zimní výbavy (zimního obutí) určena v zimním období a pro období sněhového spadu pro osobní i nákladní vozidla.
 
 

dokumenty ke stažení

.pdf Zimni-vybava 803,24 kB
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap