Informace k nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Dne 17. 1. 2020 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitele.

Jeho cílem je stanovit podmínky, za nichž orgány, které byly svými členskými státy určeny jako orgány příslušné pro vymáhání dodržování právních předpisů Unie na ochranu zájmů spotřebitelů, mezi sebou navzájem a s Komisí spolupracují a koordinují své činnosti s cílem vymáhat dodržování těchto právních předpisů a zajistit bezproblémové fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů. Mezi tyto právní předpisy patří mimo jiné i směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě. Vzhledem k tomu, že mezi dozorové orgány pro tuto oblast patří i Krajský živnostenský úřad, je možné směřovat podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů týkající se klamavé a srovnávací reklamy na:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Kontaktní osobou k vyřízení podnětu je Bc. Milan Jonák, e-mail: milan.jonak@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 571

Odkazy na úplná znění zmíněných předpisů:

Nařízení č. (EU) 2017/2394 o spolupráci na ochranu zájmů spotřebitelů

Směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě

aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap