Informace k cenové kontrole, kterou v rámci Zlínského kraje vykonává Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, jsou krajům v přenesené působnosti svěřeny následující pravomoci:

Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.

Krajský úřad provádí cenovou kontrolu, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.

Působnost kraje se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území kraje trvalý pobyt nebo sídlo.

Hlavní zaměření cenové kontroly, kterou provádí Odbor právní a Krajský živnostenský úřad:

1. kontrola cenové evidence
2. kontrola označování zboží cenami
3. kontrola maximálních cen
4. kontrola úředně stanovených cen
5. kontrola časově usměrňovaných cen

Právní předpisy:

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Zákon upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.

Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách

Cenové věstníky

aktualizováno: 6.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap