INDIVIDUÁLNÍ PODPORA v sekci Rozvojové programy a krizové řízení

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Rozvojové programy a krizové řízení.

Individuální podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci žádného vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu a jsou realizovány včetně úhrad v příslušném kalendářním roce.  Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%.

Kontaktní osoba pro tuto sekci v oblasti individuálnídotace je Mgr. Pavlína Nováková, Odbor Kancelář hejtmana, telefon: 577 043 180, email: pavlina.novakova@kr-zlinsky.cz.

Je nutné před písemným odeslání projednat Vaši žádost s kontaktní osobou.

Formulář žádosti o individuální podporu a formulář závěrečné zprávy Vám na vyžádání poskytne kontaktní osoba

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap