INDIVIDUÁLNÍ PODPORA v sekci Mládež a sport

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem a ostatní podpory na speciální účel v sekci Mládež a sport.

Individuální podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu a jsou realizovány včetně úhrad v příslušném kalendářním roce.  Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%. Celková výše poskytnuté podpory ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí překročit 100% celkových skutečných způsobilých nákladů.

Kontaktní osoba pro tuto sekci v oblasti individuální dotace je Ing. Tomáš Duda,  Odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 577 043 748, mob.: 731 555 158, email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz.

Je nutné před písemným odeslání projednat Vaši žádost s kontaktní osobou.

Formulář žádosti o individuální podporu a formulář závěrečné zprávy Vám na vyžádání poskytne kontaktní osoba

aktualizováno: 9.2.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap