INDIVIDUÁLNÍ PODPORA v sekci Kultura

O poskytnutí individuální podpory může žadatel požádat pouze ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v sekci Kultura.

Individuální podporou je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu a jsou realizovány včetně úhrad v příslušném kalendářním roce.  Požadovaná podpora z rozpočtu Zlínského kraje může dosáhnout maximálně 70% celkových způsobilých nákladů; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50%. Celková výše poskytnuté podpory ze zdrojů Zlínského kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí překročit 100% celkových skutečných způsobilých nákladů. Při překročení 100% celkových skutečných způsobilých nákladů projektu, akce nebo aktivity, dochází ke krácení poskytované podpory, a to o částku, která převyšuje 100% celkových skutečných způsobilých nákladů projektu, akce nebo aktivity.

Kontaktní osoba pro tuto sekci v oblasti individuální dotace je Ing. Blanka Herzanová, Odbor kultury a památkové péče, telefon: 577 043 611, email: blanka.herzanova@kr-zlinsky.cz.

Před odesláním, je nutné žádost projednat s kontaktní osobou. Žádost zašlete v elektronické a písemné podobě.

 

Formulář žádosti o individuální podporu a formulář závěrečné zprávy Vám na vyžádání poskytne kontaktní osoba

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap