I letos krajská knihovna ve spolupráci se Zlínským krajem ocení práci knihoven

  21.4.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně letos již potřetí ocení práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny.

„Karel Čapek kdysi řekl, že kniha je nejmocnější zbraní národa, protože národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu. Ocenění knihoven a knihovníků je to nejmenší, co pro lidi, kteří svoji práci dělají bez nároku na slávu a často i finance, můžeme udělat,“ vyjádřil se Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a spolupráce s církvemi, který nad oceněním převzal záštitu. „V knihovnách se odehrává podstatná část kulturního života měst i obcí, jsou místem pro komunitní setkávání, vzdělávání, vyhledávání informací a zábavu. Práce knihovníků i v té nejmenší obci rozhodně má smysl a zaslouží si ocenění,“ dodal radní Kryštof.

Knihovny i jednotlivce mohou na toto ocenění nominovat zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven i odborná veřejnost. Na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v sekci Knihovnám je k dispozici nominační formulář. Nominace lze podat do 31. května 2015, slavnostní předání cen proběhne v sídle Zlínského kraje v říjnu 2015. Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny a knihoven z Kroměříže, Uherského Hradiště a Vsetína vybere čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého okresu, které získají finanční dar, květinu a diplom a čtyři osoby – knihovníky, které obdrží zvláštní uznání spojené s předáním daru, květiny a diplomu.

 

Nejlepší knihovny

Kritéria:

 • statistické ukazatele – procento uživatelů z počtu obyvatel, počet návštěv celkem na jednoho obyvatele, počet výpůjček na jednoho čtenáře, kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel,
 • plnění standardů veřejných knihovnických a informačních služeb,
 • mimořádné aktivity, ediční a publikační činnost, zapojení do celostátních a mezinárodních projektů, spolupráce v rámci regionálních funkcí knihoven a další nadstandardní činnosti knihovny,
 • péče o knihovní fond a vzhled knihovny.

Komise navštíví dvě knihovny z každého okresu, které budou mít nejlepší kvantitativní ukazatele, aby ověřila stav knihovního fondu a vzhled knihovny.

 

Zvláštní uznání pro jednotlivce (pracovníka nebo bývalého pracovníka knihovny)

Kritéria pro zvláštní uznání:

 • nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven,
 • realizace mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví,
 • dlouhodobý přínos v oboru.

 

Nominační formulář bude je zveřejněn na stránkách k www.kfbz.cz, bližší informace a nominace poskytne: Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226

 

21. 4. 2015

Další informace:

Renata Škrobálková
tisková mluvčí
Krajský úřad Zlínského kraje
577 043 190, 731 555 161
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap