HYJÉ - koně Zlínského kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.

Název projektu
HYJÉ - koně Zlínského kraje

Číslo projektu
2006/01

Název operačního programu
Společný regionální operační program

Číslo a název priority
4 - Rozvoj cestovního ruchu

Číslo a název opatření
4.1 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Číslo a název podopatření
4.1.2 - Rozvoj služeb pro cestovní ruch (regionální úroveň)

Stručný obsah projektu
Projekt je zaměřen na komplexní zmapování stávajících aktivit souvisejících s využitím koní a zpracování Strategie využití potenciálu koní v rozvoji cestovního ruchu včetně Akčního plánu, na vytvoření partnerství mezi subjekty veřejného a podnikatelského sektoru, která vyústí v institucionalizaci spolupráce, na vznik pilotního produktu cestovního ruchu "koňské stezky" a na komplexní marketing hipoproduktů a navazujících služeb. Je zřejmé, že v sektoru koní z hlediska územního rozložení, jsou záměry podnikatelských subjektů a marketingové aktivity dominantně zaměřeny na tradiční formy CR a nejsou příliš cíleny na konkrétní skupiny návštěvníků. Koně se mohou stát jak primárním cílem, tak i doplňkovým programem, a to jak v místech s tradičním zájmem návštěvníků, tak v turisticky méně atraktivních oblastech a lokalitách. Realizací projektu dojde k doplnění nabídky atraktivit a služeb celého regionu a k cílenému marketingu této oblasti.

Všeobecný cíl projektu

 • Rozvoj cestovního ruchu na území Zlínského kraje.
 • Rozšíření a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu i v méně atraktivních oblastech Zlínského kraje.

 

Specifické cíle projektu
Výstupem realizace projektu bude zpracování metodiky dotazníkového šetření a strukturovaného dotazníku, zpracování databáze subjektů v oblasti hipoturistiky a databáze nabízených produktů a služeb v oblasti hipoturistiky, zpracování Analýzy současného stavu a potřeb v oblasti hipoturistiky a Strategie a Akčního plánu využití potenciálu koní v rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji, dále ustavení subjektu vzájemné spolupráce, zpracování kalendáře hipoakcí ve Zlínském kraji, příprava a organizace konference, zpracování plánu sítě a metodiky značení koňských tras, zpracování pravidel pro vznik konkrétních produktových balíčků, příprava vzorových typových produktových balíčků a konkrétních produktových balíčků spolupracujících subjektů, zpracování Akčního komunikačního plánu hipoproduktů ve Zlínském kraji a marketingových nástrojů propagace (webové stránky, tištěné materiály).

Naplnění těchto výstupů povede k následujícím specifickým cílům (výsledkům):

 • Rozvoji cestovního ruchu v oblasti hipoturistiky.
 • Rozvoji cestovního ruchu i v méně atraktivních oblastech kraje.

Období realizace projektu
04/2006 — 03/2008

Financování projektu
Celkový rozpočet projektu: 4 050 000,- Kč (100 %)
Strukturální fondy EU: 3 001 455,- Kč (74,11 %)
Zlínský kraj vč. partnerů projektu: 1 048 545,- Kč (25,89 %)

Partneři projektu

 • Město Napajedla
 • Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje
 • Česká jezdecká federace

Aktuální stav projektu
Podrobné informace o aktuálním stavu naleznete na informačních webových stránkách projektu na doméně http://www.hyje.cz.

aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap