Hvězdárna Valašské Meziříčí chystá nové projekty

  16.3.2021
Hvězdárna Valašské Meziříčí chystá nové projekty

Dva nové projekty chystá Hvězdárna Valašské Meziříčí. První z nich bude zaměřen na využití moderní techniky při online vzdělávání, druhý na pořízení vybavení pro lepší informovanost veřejnosti o aktuálním stavu počasí. Oba projektové rámce již schválili krajští radní.

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dva projektové rámce Hvězdárny Valašské Meziříčí, která je krajskou příspěvkovou organizací, schválili krajští radní. Projekty budou předloženy do výzvy v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

„První z nich bude zaměřen na využití moderní techniky při realizaci online vzdělávacích programů, druhý pak na pořízení drobného vybavení, které zlepší informovanost veřejnosti o aktuálním stavu počasí,“ přiblížila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.

Cílem prvního projektu „Digitální kabinet“ je navrhnout a zrealizovat s pomocí moderní pořízené techniky část vzdělávacích programů v oblasti fyziky, astronomie, meteorologie a moderních technologií tak, aby je bylo možné realizovat formou živého interaktivního přenosu online pro všechny zájemce, zejména pak školy v odlehlých částech příhraniční oblasti. Projekt by měl být realizován od ledna do prosince 2022. Jeho celkové náklady jsou vyčísleny na 605 000 korun.

Druhý projekt s názvem „Společně o počasí – meteorologie pro všechny" má za cíl prostřednictvím nově pořízeného drobného vybavení zlepšit přístup veřejnosti k informacím o aktuálním stavu počasí v místě žadatele, zvýšit povědomí o principech vybraných meteorologických jevů, zlepšit pochopení a porozumění informací o počasí z masmédií (jak pro mládež, tak veřejnost) a seznámit návštěvníky i obyvatele příhraničního regionu se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Projekt má být realizován od listopadu 2021 do října 2022. Celkové náklady projektu činí 687 000 korun.


Zpracoval: Jan Vandík


16. 3. 2021


Další informace:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap