Hospodaření kraje za rok 2018 skončilo přebytkem 226 milionů korun

  28.5.2019
Hospodaření kraje za rok 2018 skončilo přebytkem 226 milionů korun

ZLÍNSKÝ KRAJ – Se závěrečným účtem Zlínského kraje za loňský rok se na svém pondělním zasedání seznámili krajští radní a následně doporučili krajským zastupitelům tento dokument schválit a zároveň vyjádřit bezvýhradný souhlas s celoročním hospodařením kraje.

„Příjmy Zlínského kraje dosáhly v loňském roce 12,306 miliardy korun a výdaje 12,080 miliardy korun. Hospodaření kraje tak skončilo přebytkem 226 milionů korun," informoval statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly skutečné příjmy kraje vyšší o 224,531 milionu korun. Vyšší plnění příjmů, než předpokládala poslední úprava rozpočtu, nastalo zejména u sdílených daní, a to u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob, což bylo dáno příznivou ekonomickou situací českého hospodářství.

Skutečné výdaje byly oproti upravenému rozpočtu nižší o 670,325 milionu korun. Důvodem bylo nižší čerpání výdajů zejména v rámci Fondu Zlínského kraje a krajských investic v důsledku posunu realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujícího roku. I přesto dosáhly celkové investiční výdaje kraje 1,551 miliardy korun, což je o 66 % více než v roce 2017. K nižším výdajům přispěly i úspory, kterých kraj dosáhl díky efektivnímu a hospodárnému nakládání s financemi. Prostředky, které nebyly v roce 2018 použity, budou rozpočtovány na finanční krytí závazků rozpočtu v letech 2019–2023 a část bude také zapojena do letošního rozpočtu jako zdroj financování navýšených nezbytně nutných výdajů.

Zpracoval: Jan Vandík

28. 5. 2019

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Publishing a.s.