Hodnotová mapa pozemků pro bydlení na území Zlínského kraje

Projekt navazuje na zpracovaný územně plánovací podklad „Rozvojové plochy pro bydlení na území Zlínského kraje “ (Institut regionálních informací, s.r.o. 2004). 
Základním úkolem hodnotové mapy pozemků pro bydlení je zhotovení přehledu obvyklých (tržních) cen pozemků pro bydlení v jednotlivých obcích Zlínského kraje jako orientačního měřítka jejich atraktivity a tím i zařazení obcí do pásem podle jejich atraktivity pro bydlení. 
Nejpřesnější obraz o reálném poměru nabídky a poptávky pozemků pro bydlení přinášejí tržní (obvyklé) ceny stavebních pozemků a nemovitostí k bydlení. Do tržních cen bytů se promítá atraktivita bydlení v dané lokalitě. 
Hodnotová mapa je tedy zhotovena tak, že pro správní území každé obce je přiřazena základní hodnota pozemku pro bydlení. Tato základní cena, byť je stanovena v Kč za m2 se vztahuje ke standardní jednotce – pozemku, určenému pro výstavbu standardního rodinného domu v reprodukční ceně 2600 tis Kč, se standardními podmínkami pro zahájení výstavby, tj. s přivedenými inženýrskými sítěmi až na okraj pozemku. Inženýrskými sítěmi rozumíme: zpevněnou příjezdovou komunikaci, vedení plynu, vodovod, kanalizaci, elektřinu. 
Dalším cílem řešení byla analýza aktuálního stavu zastavěnosti rozvojových ploch pro bydlení, průzkum stavu majetkové držby u dosud nevyužitých ploch, popř. zjištění dalších důvodů nevyužití těchto ploch pro výstavbu ať už plynoucích ze stavu ÚPD nebo jiných problémů. 
Po zařazení obcí do pásem atraktivity byl objednateli předložen návrh výběru 35 obcí pro podrobnější analýzu zastavěnosti, majetkové držby a dalších bariér možné výstavby. Výběr byl objednatelem akceptován. Podrobná analýza rozvojových ploch ve vybraných obcích se neobešla bez informací od zástupců obcí. Údaje o zastavěnosti jednotlivých ploch není možné aktuálně získat z leteckých snímků, neboť ty byly pořízeny před více než dvěma roky. Rovněž další podklady pro analýzu majetkové držby a dalších faktorů brzdících výstavbu bylo nutné získat přímo v obcích. Zhotovitel tedy na základě pověření, poskytnutého objednatelem kontaktoval všechny obce a přímým osobním průzkumem ve vybraných 35 obcích Zlínského kraje potřebné údaje pro analýzu zajistil.
 

Související dokumenty:

.doc Hodnotová mapa pozemků - Textová část 965 kB
aktualizováno: 30.3.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap