Hlavní principy fungování portálu JUAP

Základem systému je jeden datový sklad obsahující veškerá dostupná data územně analytických podkladů pro celý Zlínský kraj. Nad datovým skladem existuje aplikační rozhraní, které umožňuje vzdálený přístup k jeho obsahu, zajišťuje veškeré prostředky pro tvorbu a správu dat (vkládání, editace, opatřování
Samotný webový portál je přístupný z adresy https://juapzk.geostore.cz/portal/.
K portálu JUAP existují přesně nadefinované podmínky užití, každý z přistupujících subjektů (jak pořizovatelé územně analytických podkladů, poskytovatelé údajů o území, projektanti územních plánů a orgány veřejné správy, tak i ostatní veřejnost) má přidělené role, které jsou ošetřeny při registraci do systému (jsou mu buď přidělena určitá práva, resp. jejich kombinace), nebo je přeřazen do omezeného režimu pro veřejnost. Portál JUAP byl od počátku koncipován jako nástroj pro pořizovatele územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností s cílem napomoci jim při naplňování povinnosti pořízení těchto územně analytických podkladů a jejich následného zveřejnění (zpřístupnění). Tito pořizovatelé mají tedy nastavena práva nejvyšší a mohou si tedy sami kompletně ovládat a administrovat kompletní obsah územně analytických podkladů pro svá správní území.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap