Historie ukrytá pod dlažbou města

1.9.2021 - 1.1.2023
Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38/21
Muzeum Kroměřížska, p. o.
https://www.muzeum-km.cz/stale-expozice/3-historie-ukryta-pod-dlazbou-mesta

Expozice vznikla v roce 2009 v historických sklepních prostorách budovy Muzea Kroměřížska. Tento dům byl dříve zvaný Kapitulní nebo též Vrchnostenský. Nechal jej zbudovat olomoucký biskup a kardinál František z Dietrichsteina v roce 1609 v pozdně renesančním, tzv. manýristickém slohu na místě středověké stavební parcely. Historické sklepení pochází z pozdně gotické a renesanční stavební fáze domu. Hned ve druhé místnosti expozice se tak ocitnete pod původní obloukovitou kamennou klenbou z lomového pískovce, kam nedolehne ruch civilizace a kde se dozvíte o historii města od mamutů až po novověk.

 

Seznámíte se se zajímavými archeologickými a historickými předměty ze sbírek muzea. Uvidíte zde například mamutí pozůstatky, kamenné nástroje, depot bronzových předmětů, nálezy z odkrytých odpadních jímek a studní, středověkou keramiku, sklo, doklady drobného užitého umění, jídelníčku a hygieny, nálezy hrnčířských pecí a dílen, ale také mučicí nástroje a doklady útrpného práva a v neposlední řadě i středověkou zbroj. Některé křehké exponáty, jako je sklo a kůže, jsou nahrazeny zdařilými replikami.

 

Více o expozici prozrazují už samotné názvy tematických celků, do nichž je rozčleněna: Stopy vedou do pravěkuOd tržní osady k městuŘemesla na předměstíchZ měšťanské kuchyněMěsto v hradbáchPoklady ukryté pod dlažbou městaDům a ulice města v minulosti. Důraz je kladen především na výpověď trojrozměrných exponátů umístěných ve vitrínách. Spolu s autentickými doklady historie je využito i moderní techniky. Velké množství textových a obrazových informací si můžete nalistovat na dotykových obrazovkách formou nabídkových audiovizuálních programů. Můžete se vydat například na historickou procházku ulicemi města. Pomocí této virtuální procházky se dozvíte vše o jeho stavebním vývoji, památkových objektech a kulturních dějinách. 

 

Základní schéma expozice oživují i modelové rekonstrukce. Kromě modelu města je zde k vidění také středověká hrnčířská pec s dílnou hrnčířečerná kuchyně měšťanského domu, středověká odpadní jímka a skutečný, více než tři století starý dřevěný vodovod objevený pod dlažbou jedné z kroměřížských ulic. Mezi „poklady" nalezenými pod městskou dlažbou se nacházejí také doklady středověké gramotnosti a drobného užitého umění, středověké, renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle, ale také skutečné mincovní poklady a tezaury šperků a jiných cenností, které ukryli obyvatelé města v dobách nebezpečí. Nově si můžete prohlédnout repliku páru mužských barokních kožených bot ze 17.–18. století, vyrobenou bez použití moderních materiálů a techniky.

 

Expozici doplňuje tištěný průvodce, který je vám k dispozici na recepci muzea.

Projekt expozice Historie ukrytá pod dlažbou města byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap