Hejtmanství připravuje novou Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030

  17.4.2018
Hejtmanství připravuje novou Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030

ZLÍNSKÝ KRAJ – Novou Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030 připravuje v současné době zlínské hejtmanství. Ve dnech 11. a 12. dubna se na krajském úřadě uskutečnilo první projednání návrhu analytické části tohoto nového dokumentu koordinačním výborem a pracovními skupinami, složenými z odborníků v rámci kraje napříč různými sektory. Návrh zpracovali pracovníci odboru strategického rozvoje kraje ve spolupráci s uznávaným českým ekonomem Petrem Zahradníkem.

„Nová strategie naváže na tu stávající, platnou do roku 2020. Stanovovat bude dlouhodobé priority rozvoje kraje ve vazbě na předpokládané vývojové trendy na regionální, národní i globální úrovni. Strategie bude také reflektovat očekávané podmínky kohezní politiky EU pro programové období po roce 2020. Sloužit bude k prosazování zájmů subjektů ze Zlínského kraje v rámci přípravy a realizace operačních programů pro toto nové období," vysvětlil statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop.

Druhé jednání koordinačního výboru a pracovních skupin je naplánováno na září 2018. Do té doby by již měla být dopracována analytická část a rozpracována návrhová část strategie. Dopracování návrhové části a projednání návrhu dokumentu Radou Zlínského se předpokládá do konce letošního roku. V roce příštím by měla být vypracovaná strategie posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). Po vydání stanoviska Ministerstvem životního prostředí bude předložena ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Zpracoval: Jan Vandík

17. 4. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

-mg-5915-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5916-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5920-foto-jiri-balat.jpg
-mg-5923-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.