Hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek v celém Zlínském kraji

  7.8.2015

ZLÍNSKÝ KRAJ – S okamžitou platností ode dneška 7. srpna, od 16 hodin až do odvolání vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru období nepříznivých klimatických podmínek. Nebezpečí hejtman vyhlásil pro celé území Zlínského kraje z důvodu možného zvýšení vzniku požárů. Postupoval tak v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.1/2013 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2012.

Vyhlášení se týká následujících omezení:

a)         zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

b)         zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

c)         povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

d)         zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),

e)         osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Obce Zlínského kraje zveřejní toto vyhlášení neprodleně, tj. do 24 hodin od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu způsobem v místě obvyklým. Zveřejnění musí být provedeno také systémem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Celý text je zveřejněný na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

7. 8. 2015

Další informace:
Renata Škrobálková                 
tisková mluvčí                                                  
Krajský úřad Zlínského kraje                             
577 043 190, 731 555 161                                
renata.skrobalkova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.