Hejtman si prohlédl dokončené investice v Domově pro seniory Lukov

  20.5.2022
Hejtman si prohlédl dokončené investice v Domově pro seniory Lukov

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš včera navštívil Domov pro seniory Lukov a seznámil se s investicemi, které tady v posledním roce dokončili. Tou nejvýznamnější byla první etapa protipožárních opatření, dalšími například revitalizace zahrady a zakoupení rehabilitačních strojů. 

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dokončené investiční akce Domova pro seniory Lukov si přijel ve čtvrtek 19. května prohlédnout hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. S ředitelkou zařízení Michaelou Procházkovou hovořili o provozu a ekonomice domova i dalších plánovaných investicích, v závěru návštěvy se hejtman setkal a diskutoval s klienty.

Příspěvková organizace poskytuje dva druhy služeb, je domovem pro seniory, který má kapacitu 148 lůžek, a současně je domovem se zvláštním režimem s 55 lůžky.

Na zajištění sociálních služeb letos Zlínský kraj obdržel 1 365 056 755 korun od Ministerstva práce a sociálních věcí. Kraj dostal na provoz sociálních služeb o 450 milionů korun méně, než o kolik ze státního rozpočtu žádal. „Při současném zdražování, které doléhá na nás všechny, budeme muset přistoupit k úsporným řešením a hledat alternativy financování, aby byly sociální služby na našem území zajištěny,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

„Oblast sociálních služeb je bohužel dlouhodobě podfinancována a jako naprostou nutnost vnímáme změnu financování resortu, jinak se do budoucna můžeme potýkat s obrovskými problémy se zajišťováním sociálních služeb. V Lukově se i přesto podařilo zrealizovat několik investičních akcí, které klientům i personálu dělají prostředí komfortnější a kvalitnější,“ doplnila statutární náměstkyně Hana Ančincová, která má oblast sociálních věcí v kraji na starosti.

Nejvýznamnější investiční akcí, kterou v domově letos dokončili, bylo „Protipožární opatření I. etapa“. Práce začaly v roce 2019 a celkové náklady přišly na 32,5 milionu korun. Částku 90 tisíc hradila příspěvková organizace kraje z vlastních zdrojů, zbylé finance doplatil Zlínský kraj. „Díky této investici je objekt velmi dobře zajištěný. Veškeré prostory jsou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS), zrekonstruovalo se lékařské dorozumívací zařízení, byl instalován poplašný zabezpečovací a tísňový systém, evakuační rozhlas a také se vybudovalo zařízení přetlakového větrání na chodbách,“ vyjmenovala ředitelka domova Michaela Procházková s tím, že další dvě etapy je v budoucnu ještě čekají. 

Dalším velkým projektem byla „Revitalizace zahrady“, kde klienti tráví volný čas. Díky finanční podpoře Zlínského kraje 4,7 milionu korun a prostředkům organizace ve výši 2,4 milionu korun se podařilo upravit okolí domova, kde vznikly odpočinkové a aktivizační venkovní zóny. „Dvůr byl dříve nevyužitý, teď tady klienti rádi tráví čas i s jejich rodinami. V rámci poslední investiční akce sem byla instalována venkovní rehabilitační zařízení,“ doplnila ředitelka, která pozici zastává už 7 let. Projekt „Aktivně ve stáří na zahradě“ hradila příspěvková organizace Zlínského kraje z vlastního rozpočtu částkou 1,1 milionu korun, dalších 357 tisíc pokryly evropské dotace.

„Chtěl bych poděkovat paní ředitelce a celému týmu, protože jejich práce je tu vidět na každém kroku. Zařízení je udržované, moderně vybavené a o klienty je tu dobře postaráno,“ vyzdvihl hejtman při setkání s klienty, pro které byl venku připravený dopolední program s muzikou.

20. 5. 2022

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@kr-zlinsky.cz

img-3540-foto-jiri-balat.jpg
img-3549-foto-jiri-balat.jpg
img-3564-foto-jiri-balat.jpg
img-3578-foto-jiri-balat.jpg
img-3581-foto-jiri-balat.jpg
img-3594-foto-jiri-balat.jpg
img-3602-foto-jiri-balat.jpg
img-3626-foto-jiri-balat.jpg
img-3634-foto-jiri-balat.jpg
img-3636-foto-jiri-balat.jpg
img-3648-foto-jiri-balat.jpg
img-3687-foto-jiri-balat.jpg
img-3689-foto-jiri-balat.jpg
img-3692-foto-jiri-balat.jpg
img-3697-foto-jiri-balat.jpg
img-3727-foto-jiri-balat.jpg
img-3733-foto-jiri-balat.jpg
img-3735-foto-jiri-balat.jpg
img-3746-foto-jiri-balat.jpg
img-3753-foto-jiri-balat.jpg
img-3755-foto-jiri-balat.jpg
img-3765-foto-jiri-balat.jpg
img-3768-foto-jiri-balat.jpg
img-3769-foto-jiri-balat.jpg
img-3774-foto-jiri-balat.jpg
img-3780-foto-jiri-balat.jpg
img-3785-foto-jiri-balat.jpg
img-3796-foto-jiri-balat.jpg
img-3626-foto-jiri-balat.jpg
img-3602-foto-jiri-balat.jpg
img-3634-foto-jiri-balat.jpg
img-3636-foto-jiri-balat.jpg
img-3648-foto-jiri-balat.jpg
img-3697-foto-jiri-balat.jpg
img-3687-foto-jiri-balat.jpg
img-3733-foto-jiri-balat.jpg
img-3735-foto-jiri-balat.jpg
img-3746-foto-jiri-balat.jpg
img-3753-foto-jiri-balat.jpg
img-3765-foto-jiri-balat.jpg
img-3774-foto-jiri-balat.jpg
img-3796-foto-jiri-balat.jpg

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap