Hejtman přijal arcibiskupa Celliho, prezidenta Papežské rady pro sociální komunikaci

  23.4.2013
Hejtman přijal arcibiskupa Celliho, prezidenta Papežské rady pro sociální komunikaci

ZLÍN – Arcibiskupa Mons. Claudia Maria Celliho, který je zároveň prezidentem Papežské Rady pro sociální komunikaci, přijal dnes v sídle Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák. Při jednání, jehož se zúčastnili také statutární náměstek Jaroslav Drozd, radní pro kulturu Ladislav Kryštof či vedoucí odboru kultury Pavel Macura, byli mj. přítomni rovněž Josef Kořenek z Arcibiskupství olomouckého, Stefano Battistuzzi, místopředseda Italsko-moravské kulturní a historické asociace či Alessandro Alagia, zástupce Italsko-české obchodné komory.

„Dovolili jsme si informovat Jeho Excelenci, pana arcibiskupa, o stavu příprav na 1 150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, které nesměřujeme jen na ty, kdo mají dar víry, ale na všechny lidi dobré vůle. Zároveň jsme poprosili o přímluvu u Svatého otce, kterého bychom nesmírně rádi přivítali letos v červenci na Velehradě, kde oslavy jubilea vyvrcholí,“ informoval novináře hejtman Stanislav Mišák při krátkém briefingu, který se uskutečnil bezprostředně po jednání.

V průběhu pracovního jednání byl arcibiskup Celli zpraven o aktivitách, které se v roce jubilea konají z iniciativy a s podporou Zlínského kraje v rámci projektu Velehrad 2013. Především o spoustě přednášek, výstav, koncertů, soutěží i edičních počinech, jejichž cílem je srozumitelně předat poselství dávných světců, kteří ovlivnili vývoj slovanských národů i celé Evropy. Kromě akcí, které jsou soustředěny bezprostředně do letošního jubilejního roku, by však nadčasovým plodem oslav podle představitelů Zlínského kraje mělo být vytvoření Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, k jejímuž budování Zlínský kraj postupně získává partnery v řadě evropských míst, ovlivněných cyrilometodějskou misií.

„Zlínský kraj si vzal za své zajistit důstojný průběh oslav a může fungovat jako příklad spolupráce mezi církví a veřejnou správou ve snaze kultivovat společnost v duchu těch hodnot, které přinesli svatí Cyril a Metoděj,“ sdělil při jednání Josef Kořenek, který zde zastupoval Arcibiskupství olomoucké a jako koordinátor Dnů lidí dobré vůle byl přizván do týmu Zlínského kraje pro přípravu jubilea.

Arcibiskup Celli poděkoval hejtmanovi za vřelé přijetí. „Jsem velmi vděčný za všechno, co jste mi dnes řekli. Pochopil jsem, jak mnoho vám záleží na tom, aby Svatý otec přijel. Až se vrátím do Říma, předám papeži Františkovi vaši velikou touhu,“ přislíbil. Rovněž podtrhl to, že svatí Cyril a Metoděj nejsou jen apoštoly slovanských národů, ale všech národů v Evropě, které vycházejí z jednotných historických, kulturních a duchovních kořenů a vyjádřil naději, že v tomto duchu „spojené Evropy“ budou oslavy také probíhat.

Po prohlídce Baťova mrakodrapu, zápisu do pamětní knihy v Baťově výtahu a setkání s novináři odjela Jeho Excelence Mons. Claudio Maria Celli ze Zlína na Velehrad. Tam si prohlédl baziliku a setkal se s žáky Stojanova gymnázia.

 

Zpracovala: Helena Mráčková  

23. 4. 2013

Další informace:
Sýkorová Dvorníková Gabriela            
tisková mluvčí                                                
Krajský úřad Zlínského kraje                            
577 043 190, 731 555 161                                

Fotografie č. 2 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 3 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 4 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 5 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 6 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 7 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 8 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 18 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 9 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 10 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 11 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 12 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 13 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 14 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 15 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 16 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 17 (foto: Petr Zákutný)
Fotografie č. 19 (foto: Petr Zákutný)

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap