Hejtman Jiří Čunek: Po ministru vnitra Janu Hamáčkovi požaduji omluvu za průtahy při schvalování výstavby nové nemocnice

  2.7.2020
Hejtman Jiří Čunek: Po ministru vnitra Janu Hamáčkovi požaduji omluvu za průtahy při schvalování výstavby nové nemocnice

Vážený pane ministře,

považuji za nezbytné Vám sdělit, že se zhroutila právní konstrukce ministerstva vnitra o údajné nezákonnosti rozhodnutí zastupitelstva Zlínského kraje postavit novou nemocnici.  Důvodem je jak rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 22/2020 ze dne 3.6.2020, tak rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As/122/2020 ze dne 16. června 2020. Soudy s konečnou platností zamítly  dvě samostatné žaloby, ve kterých odpůrci výstavby nové nemocnice argumentovali,  obdobně jako ministerstvo vnitra, že byl porušen zákon. Soudy jasně odůvodnily, že zastupitelstvo Zlínského kraje neporušilo zákon, když dne 16. prosince 2019 schválilo výstavbu nové nemocnice a že nezasáhlo do práv žalobců Libora Lukáše, Jaromíra  Bernátka, Lubomíra Nečase a Jiřího Procházky.

Jako liché a zcela neopodstatněné se tak ukázaly všechny argumenty ministerstva vnitra obsažené ve Výzvě ke zjednání nápravy č.j. MV-182169-13/ODK-2019 ze dne 5. března, kterou  ministerstvo nutilo Zlínský kraj k opakování hlasování. 

Již dříve jsem Vám doložil, že účelově zasahujete do pravomocí územní samosprávy. Rovněž jsem Vám poskytl ucelenou a fundovanou právní argumentaci dokládající, že ministerstvo vnitra si špatně vykládá a aplikuje zákony České republiky. Proto mě rozsudek soudu nepřekvapil. Důsledkem vadného postupu ministerstva je však půlroční zdržení ve výstavbě nové nemocnice za 8 miliard korun. Po celou tuto dobu bude muset Zlínský kraj platit miliony korun za udržení staré nemocnice v provozu. Věřím, že ministerstvo vnitra si z této kauzy vezme důležité ponaučení. Nejvyšší správní soud totiž jasně řekl, že u něho nemají šanci ty žaloby, k jejichž podávání ministerstvo vnitra ve Výzvě nabádalo.

 

Pane ministře,

Vláda České republiky se přihlásila k tomu, že zajištění zdraví občanů patří vedle jejich bezpečnosti k těm nejdůležitějším prioritám. Vaše jednání v této věci, přestože jste členem vlády, je s tím bohužel v rozporu. 

Z těchto důvodů považuji přinejmenším za slušné, aby ministerstvo vnitra nad svým postupem vůči Zlínskému kraji vyjádřilo politování. 

 

S pozdravem

 

Jiří Čunek

 

Přílohy:

Rozsudek č.j. 1 As/122/2020 ze dne 16. června 2020

Článek - Hejtman Čunek: Krajský soud smetl žalobu proti nové nemocnici

Výzva ministerstva vnitra č.j. MV-182169-13/ODK-2019 ze dne 5. března 2020

 

 

Dokumenty ke stažení

.pdf MV_44646_2020_Příloha_Výzva ministerstva vnitra čj.MV-182169-13_ODK_2019 ze dne 5.3.2020 924,22 kB
.pdf MV_44646_2020_Příloha_Rozsudek č.j.AS_122_2020 ze dne 16.6.2020 428,79 kB
.pdf MV_44646_2020_Příloha_Článek_Hejtman Čunek_Krajský soud smetl žalobu proti nové nemocnici 95,93 kB
.pdf Dopis MV_sdělení_Rozsudek KS Brno_ZZK vystup AK 212,11 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap