Hejtman Jiří Čunek: Navrhneme zastupitelstvu zvýšení dotace pro Sociální služby Pačlavice

  31.7.2020
Hejtman Jiří Čunek: Navrhneme zastupitelstvu zvýšení dotace pro Sociální služby Pačlavice

ZLÍN – Rada Zlínského kraje navrhuje krajskému zastupitelstvu, aby na svém srpnovém zasedání schválilo mimořádnou investiční dotaci pro obec Pačlavice, která jako zřizovatel sociálních služeb provádí druhou etapu rekonstrukce zámku v zájmu zkvalitnění ubytovacích kapacit pro klienty poskytovaných sociálních služeb.

„Na základě žádosti o pomoc starosty obce Pačlavice, jsem navštívil jejich zámek, který zrekonstruovali před 3 lety pro sociální služby. Jednal jsem se starostou obce, který se na kraj obrátil s žádostí o finanční pomoc, protože kvůli změně financování sociálních služeb získaly obce od státu méně peněz a zároveň do toho ještě přišel COVID-19. Zastupitelstvu tak navrhujeme navýšení dotace o dva miliony korun,“ informoval hejtman Jiří Čunek.

Zastupitelstvo Zlínského kraje již v listopadu 2019 schválilo poskytnutí dotace 3,5 milionu korun pro Pačlavice na II. etapu investiční akce „zkvalitnění ubytovacích kapacit“. V průběhu stavby v historických prostorách a na základě jednání s památkáři vyvstala potřeba víceprací a celkový rozpočet se navýšil. Starosta obce se proto obrátil na Zlínský kraj s žádostí o navýšení původní dotace 3,5 milionu o 2 miliony na celkem 5,5 milionu korun. Rekonstrukci zámku dotuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí (37,6 milionu) a samotná obec (15 milionů).

„Do finančních problémů jsme se dostali i z důvodu pandemie koronaviru, kdy jsou všem obcím kráceny příjmy ze státního rozpočtu. Letošní příjmy jsme počítali právě na dofinancování celé akce,“ uvedl v žádosti adresované hejtmanovi starosta Pačlavic Pavel Čech.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice, která poskytuje sociální služby pro 78 klientů, a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Kapacita je plně využita.

Zpracovala: Helena Mráčková

31. 7. 2020

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz  

 

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap