Hejtman Čunek: Nechápu jak je možné, že Ústavní soud rozhodl v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva

  30.9.2019
Hejtman Čunek: Nechápu jak je možné, že Ústavní soud rozhodl v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtman Jiří Čunek opětovně poukázal na zjevně nespravedlivé rozhodnutí Ústavního soudu ČR týkající se náhrady za vyvlastnění pozemků určených pro výstavbu obchvatu města Otrokovice. „Je pro mě absolutně neakceptovatelné, že i Ústavní soud hájí praktiky spekulantů, kteří nejen že vydírají stát, a prodlužují samotnou výstavbu dálnice D55, ale zavírá oči nad nespravedlností týkající se vyplácení náhrad za vyvlastněný majetek ve veřejném zájmu, neboť ve dvou obdobných případech byly státem jako náhrada za vyvlastnění majetku vyplaceny extrémně rozdílné částky. Aby lidé věřili státu, musí se k nim chovat spravedlivě a u výkupů je to nejsnazší. Všem stejně," prohlásil hejtman Jiří Čunek.

Jádrem kritiky hejtmana Jiřího Čunka je skutečnost, že v kritizované kauze byla náhrada za vyvlastněný majetek stanovena ve výši tržní ceny v době rozhodování soudu o výši náhrady za vyvlastnění a nikoliv k datu odnětí vlastnictví, což je v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

„Považuji za zcela legitimní a správné, pokud soudní judikatura dovodila, že náhrada za vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu by měla být ve výši tržní hodnoty. Změna ustálené judikatorní praxe a přiznání náhrady za vyvlastnění pozemků ve výši tržní ceny ve zmíněné kauze by byly samy o sobě v pořádku, kdyby ovšem přiznaná tržní cena byla v rozumném poměru k hodnotě vyvlastněného majetku v době, kdy k jeho odnětí došlo, tedy k datu jeho vyvlastnění tak, jak to vyplývá z judikatury Evropského soudu pro lidská práva," upozornil hejtman Čunek s tím, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva vyvozuje přiměřenost náhrady za vyvlastnění vždy k době, kdy byla nemovitost stěžovatelům odňata - vyvlastněna.

„Bez ohledu na to, že soud nižší instance, s jehož závěry se Ústavní soud ČR ztotožnil, zopakoval v roce 2013 vyvlastňovací výrok a změnil toliko výrok o náhradě za vyvlastněný majetek, měl především zkoumat, kdy bylo prvotně pravomocně vyvlastněno. To se však nestalo a náhrada byla tudíž nesprávně stanovena ve výši ´aktuální´ hodnoty majetkuv roce 2013 s téměř 10tiletým odstupem od vydání prvotního pravomocného vyvlastňovacího výroku z roku 2003," připomněl zlínský hejtman a dodal: „Ačkoliv prvotní nárok na náhradu za vyvlastněný majetek stěžovatelé požadovali ve výši 1039 Kč/m², ve výsledku se domohli částky 2464 Kč/m², kdežto jiný stěžovatel v obdobné kauze nacházející se v totožné situaci se domohl pouze částky 50 Kč/m². Kritizovaný nález se každému i bez odborných analýz musí jevit jako krajně nespravedlivý."

30. 9. 2019

Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap