Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Zlínský kraj je Zprostředkujícím subjektem zodpovědným za realizaci a administraci globálních grantů OP VK.

 

Aktuality

další zprávy »

Aktuálně vyhlášené výzvy

Momentálně není vyhlášena žádná výzva. více »

Archiv výzev

Ukončené výzvy I. a II. globálních grantů OP VK prioritní osy 1, oblastí podpory 1.1, 1.2,1.3 a globálního grantu prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2. více »

Pro žadatele a realizátory grantových projektů

Informace pro realizátory více »

Výběrová řízení

Výběrová řízení realizátorů grantových projektů OP VK více »

Důležité odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – sekce Evropská unie www.msmt.cz

Evropský sociální fond v ČR www.esfcr.cz

Benefit 7 - www.eu-zadost.cz  

 

Kontakty

Veškeré dotazy týkající se golbálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Zlínském kraji můžete směrovat na adresu opvk@kr-zlinsky.cz nebo přímo konnkrétním projektovým a finančním manažerům.

Kontakty

.docx kontakty 800,44 kB

Technická pomoc

 

Administrace grantových projektů je realizována prostřednictvím projektů technické pomoci (TP), jejichž je Zlínský kraj příjemcem. Jedná se o:
  1. Projekt pro TP OP VK – Zlínský kraj – oblast podpory 5.1 (reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0010) – projekt je zaměřen na zabezpečení činností souvisejících s řízením, monitorováním a kontrolou jednotlivých GG realizovaných Zlínským krajem v rámci OP VK.
  2. Projekt pro TP OP VK – Zlínský kraj – oblast podpory 5.2 (reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0011) – projekt je zaměřen na šíření informovanosti o možnostech využití prostředků z OP v souvislosti s realizací GG vyhlašovaných Zlínským krajem.
  3. Projekt pro TP OP VK – Zlínský kraj – oblast podpory 5.3 (reg. č. CZ.1.07/5.3.00/04.0012) – projekt je zaměřen na zvýšení absorpční kapacity potenciálních žadatelů o podporu projektů v GG OP VK. 
aktualizováno: 17.12.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap