Generel dopravy Zlínského kraje

První Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje byl zpracován již v letech 2001 – 2004 a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23. 6. 2004 (číslo usnesení 656/Z24/04) jako výchozí a závazný dokument při pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Zlínského kraje.
V letech 2009 – 2011 byla zpracována a dne 14. 12. 2011 (číslo usnesení 0625/Z18/11) schválena jeho aktualizace. Generel dopravy slouží jako podklad pro rozhodování orgánů Zlínského kraje a jako podklad pro strategická rozhodnutí, týkající se rozvoje Zlínského kraje v oblasti dopravy.
V příloze naleznete návrh výhledové koncepce, včetně výkresové části, a posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

dokumenty ke stažení

.pdf Vyporadani-pripominek-AGDZK 4370,54 kB
.pdf Vyhodnoc_konc_Aktual_generelu-dopravy_-Zlin_kr 3664,97 kB
.pdf aktualizace-generelu-dopravy-pruvodni-zprava-analyticka-cast 12988,88 kB
.pdf 111012-Stanovisko-SEA_AGDZK 140,42 kB
.pdf aktualizace-generelu-dopravy-pruvodni-zprava-navrhova-cast 2623,58 kB
.pdf 01_Zakladni_silnicni_sit_a_A0 21870,14 kB
.pdf 02_Zeleznicni_doprava_a_A0 22156,17 kB
.pdf 03_Problemovy_vykres_a_A0 24653,89 kB
.rar 04_1_Model_IAD_Zlinskeho_kraje_2015_A1 6221,49 kB
.rar 04_2_Model_IAD_Zlinskeho_kraje_2030_A1 6390,39 kB
.rar 05_Cyklisticka_doprava_n_A0 20895,3 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap