Francova Lhota – kostel sv. Štěpána Uherského + Muzeum kardinála Trochty

Francova Lhota - kostel sv. Štěpána Uherského + Muzeum kardinála Trochty

Kostel sv. Štěpána Uherského bylpostaven v josefínském slohu. Stavbu podporoval hrabě Štěpán Illezhazy, a proto (jak se dočteme v kronice) bývá uváděn jako stavitel kostela. Podle něho je kostel – jako jediný na Moravě – zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. Vysvěcen byl v roce 1787. Tehdejší oltářní plátno namaloval profesor Frydrych z Valašského Meziříčí. Při stavbě nových varhan v roce 2003 byl tento obraz nalezen, opraven, vsazen do nového rámu a umístěn zpět do chrámu na boční sloup. Později byl přemístěn do budovy fary.

V interiéru zaujme osm velkých obrazů s biblickými motivyod mistra Rudolfa Paulíka. Jsou na nich vyobrazeny kající postavy: sv. Petr, Marie Magdaléna, kající se král David a marnotratný syn, dále zde vidíme motiv Getseman a Dolorosy, nejblíže kněžišti jsou výjevy Vánoc a Velikonoc – Jesličky a Poslední večeře. Lípy před kostelem byly podle kroniky zasazeny mezi léty 1840 a 1844.

Farnost Francova Lhota v roce 2015 otevřela muzeum slavného rodáka, kardinála Štěpána Trochty. Bylo vybudováno v jeho rodném domě, který farnost s obcí postupně opravila. Řadu prací provedli formou brigád sami farníci. Výsledkem je muzeum, kde se lidé dozvědí o pohnutém životě duchovního prostřednictvím dvanácti panelů. Štěpán Trochta (nar. 1905) byl za války pronásledován gestapem a vězněn v koncentračních táborech. V roce 1947 ho papež jmenoval biskupem. Na začátku 50. let 20. století byl komunisty odsouzen na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž pro Vatikán. Odseděl přes sedm let. Na svobodu se dostal po amnestii v roce 1960. Byl rehabilitován a od roku 1968 mohl opět vykonávat úřad biskupa. O rok později ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. V době „normalizace“ Štěpána Trochtu komunisté znovu pronásledovali.  Po návštěvě opilého tzv. církevního tajemníka v dubnu 1974 zemřel v nemocnici na mrtvici. Na pohřbu v Litoměřicích Štěpána Trochtu Karol Wojtyla, pozdější papež sv. Jan Pavel II., nazval mučedníkem. Prezident Václav Havel mu propůjčil in memoriam Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Víte, že:

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

  • +420 577 043 111
  • podatelna@kr-zlinsky.cz
telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Odkazy

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.