Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. 

Výzva k podávání žádostí o podporu ze Sociálního  fondu ZK  je vyhlašována od roku 2010.  Od 1.1.2016 se název Sociální fond mění na Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI. Každoročně jsou v ní specifikovány konkrétní oblasti podporovaných aktivit. Právnické a fyzické osoby si mohou v souladu s kritérii uvedenými ve výzvě podat žádost o finanční podporu s nezbytnými podklady.  O  výši  dotace je rozhodováno v orgánech kraje.  S žadatelem je v případě schválení dotace sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI.

Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2020

Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 0958/R29/19 program SOC01-20 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2020 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

V období od 19.12.2019 do 19.01.2020 bude zveřejněn Program  včetně vzoru Žádosti, kterou lze zkušebně vyplnit. Tento formulář nelze odeslat v uvedeném období na Krajský úřad Zlínského kraje.

V období od 20. 01. 2020 do 10. 02. 2020 bude k dispozici již ostrá verze formuláře Žádosti, kterou po vyplnění bude možné odeslat na Krajský úřad Zlínského kraje.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program Form Filler (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI.

V případě potřeby instalace programu Form Filler nebo jeho aktualizace jsou uvedeny podrobnější informace na stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace. (odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/soc01-20-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-aktuality-15983.html)

Dotazy k programu:

Jana Lajzová, email: jana.lajzova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 328

Související dokumenty

.pdf Program SOC01-20 609,61 kB
.zfo Žádost SOC01-20 59,9 kB
Dotace z Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v letech 2011 - 2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap