Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. 

Výzva k podávání žádostí o podporu ze Sociálního  fondu ZK  je vyhlašována od roku 2010.  Od 1.1.2016 se název Sociální fond mění na Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI. Každoročně jsou v ní specifikovány konkrétní oblasti podporovaných aktivit. Právnické a fyzické osoby si mohou v souladu s kritérii uvedenými ve výzvě podat žádost o finanční podporu s nezbytnými podklady.  O  výši  dotace je rozhodováno v orgánech kraje.  S žadatelem je v případě schválení dotace sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI.

Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2021

Rada Zlínského kraje schválila dne 21.12.2020 program SOC01-21 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2020 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

V období od 23.12.2020 do 24.01.2021 bude zveřejněn Program  včetně vzoru Žádosti, kterou lze zkušebně vyplnit. Tento formulář nelze odeslat v uvedeném období na Krajský úřad Zlínského kraje.

V období od 25. 01. 2021 do 15. 02. 2021 bude k dispozici již ostrá verze formuláře Žádosti, kterou po vyplnění bude možné odeslat na Krajský úřad Zlínského kraje.

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program Form Filler (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI.

V případě potřeby instalace programu Form Filler nebo jeho aktualizace jsou uvedeny podrobnější informace na stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace. (odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/soc01-21-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-aktuality-16681.html).

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace

Poskytnutí neinvestičních dotací z Programu schválila Rada Zlínského kraje usnesením č. 0207/R10/21 v celkové výši 2 135 000 Kč a Zastupitelstvo ZK usnesením č. 0090/Z04/21 v celkové výši 136 000 Kč.

Související dokumenty

.pdf Výsledky rozhodnutí orgánů_RZK_ZZK 386,24 kB
.docx Program SOC_2021 113,44 kB
Dotace z Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v letech 2011 - 2019
aktualizováno: 22.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap