Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. 

Výzva k podávání žádostí o podporu ze Sociálního  fondu ZK  je vyhlašována od roku 2010.  Od 1.1.2016 se název Sociální fond mění na Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI. Každoročně jsou v ní specifikovány konkrétní oblasti podporovaných aktivit. Právnické a fyzické osoby si mohou v souladu s kritérii uvedenými ve výzvě podat žádost o finanční podporu s nezbytnými podklady.  O  výši  dotace je rozhodováno v orgánech kraje.  S žadatelem je v případě schválení dotace sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI.

Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2019

Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 0983/R30/18 program SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2019 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

Na základě vyhodnocení Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit SOC01-19 bylo schváleno Radou Zlínského kraje a Zastupitelstvem Zlínského kraje usneseními č. 0219/R09/19 a č. 0567/Z19/19 poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI programu SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2019. Výsledky rozhodnutí viz Související dokumenty.

V případě potřeby instalace programu FormFiller nebo jeho aktualizace jsou uvedeny podrobnější informace na stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace. (odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/soc01-19program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-aktuality-15319.html).  

Související dokumenty

.pdf Program SOC 567,87 kB
.xls Výsledky rozhodnutí RZK_ZZK_2019 132 kB
Dotace z Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit v letech 2011 - 2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap